Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Månad: augusti 2009

Kulturen dödar Ramadan

En artikel av en muslimsk kvinna, om hur Ramadan håller på att bli till en kulturell högtid. En högtid där människor tittar på såpor på kvällarna, träffas, dansar, sjunger och äter sig så mätta att de går upp i vikt på Ramadan istället för att gå ner.

Artikeln tar upp hur andra religiösa högtider förlorat sin religiösitet och blivit till fester och sammankomster där högtiderna förlorat dess ursprungliga mening. Texten belyser det jag också lagt märke till, hur folk glömmer bort de fattiga; man glömmer bort att be extra, att läsa Koranen extra, att vara vänligare. Jag förundras över dem som sover bort dagen och inte vill ”känna” Ramadans tester och härlighet.

Artikeln är på engelska men väl värd att läsa, den bekräftar många av de saker vi sett på sistone. Man tar även upp att det några år sedan bestämdes av Tunisiens president att man skulle sluta fasta under Ramadan, då man ansåg att det var en kulturell sed och inte en religiös längre.

Vill vi som muslimer verkligen titta tillbaka på Ramadan och minnas den som en kommersiell högtid? En högtid där folk blev tjockare, köpte extra fina kläder för att skryta om sin rikedom och att man anordnade iftar (avslut på fastan på kvällen) för att skryta om sin rikedom? (Några fall togs upp där man bjöd folk till iftar och efter iftaren så skröt man om hur mycket man hade lagt ut).

39 kommentarer

Ramadan 7 – Nawafil/Tarawih

Under den heliga månaden Ramadan, så ska man som muslim be läsa Koranen extra mycket och bete sig exemplariskt. Ett av de stora fördelarna man får är, att be extraböner. Bland sunnis finns det Tarawihbönen, en bön där man samlas i grupp och ber medan shias har något liknande men där kallas det för Nawafil.

Varför ber shias inte tarawih i grupp? Här kommer en förklaring från Al Islam.org, en hemsida med stor del information om islam ur en shiamuslimsk synvinkel.

Shias som sunnis ber extraböner, men skillnaden ligger i utövandet av densamma. Med utgångspunkt ur Koran och hadith, så ser man att man ska be bönen enskilt:

2 kommentarer

Indien och slöjan

Världens största demokrati har den kallats. Staten som har en massa olika religioner, kulturer och språk. Multikultur är del av dess kultur. Indien, staten som har lika många religioner som folkslag. Ghandi skulle vända sig i graven om han såg vad hans skapelse gör idag.

I tidningen Tehelka Magazine, vol 6, nummer 34, Augusti 29/2009, kan man läsa om den ökande diskrimineringen av muslimer, i första hand av beslöjade kvinnor. I de skolor där ABVP, en hindunationalistisk studentorganisation, tagit över makten, har de tvingat universiteten och skolorna att först förbjuda Burkan. När det var avklarat, så förbjöd man slöjan. De elever som inte accepterade beslutet, blev först utkastade från klasserna och sedan från skolorna. De som protesterade, om de var män eller kvinnor, blev även de avstängda. I allt fler universitet tar ABVP, en gren av den hindurasistiska BJP partiet som styr i många delstater i Indien, över makten.

Shetty Deadpan, en representant för AVBP säger: Detta är ett program som vi tar allvarligt. Alla fack som har AVBP representanter, kommer ta upp det här med universitetets ledning. Varför skulle muslimer ha rätten att visa sin identitet? De får inte glömma vilket land de bor i.

Här har vi ännu en ”demokratisk” stat, som menar att vissa personer inte har rätten att utöva sin tro. Problemet är inte bara bland hinduistiskt styrda skolor, utan även katolska skolor, med nunnor som bär slöja, har börjat tillämpa de mera strikta reglerna, regler som inte har någon som helst förankring i lagen. På frågan varför beslöjade kvinnor inte får bära slöja men att nunnor får, så säger man att det är ”två skilda ting”.

Hela artikeln är en parodi på medmänsklighet, religionsfrihet och demokrati. Kriget mot islam, muslimerna, förs inte bara med vapenmakt i länder som Afghanistan och Irak, utan även med hjälp av muslimers inskränkning av deras fundementala rättigheter. Skillnaden mellan Indien och väst är att i Indien har islam varit en del av kulturen i hundratals år. Det är inga invandrare som flyttat dit och man försöker stoppa dem och deras tro, utan det är medborgare, som är indier och utgör över 10% av befolkningen, ändå diskrimineras de på det här viset.

I Indien spelar utbildning en stor roll och studenterna från Indiens universitet är eftertraktade över hela världen, här stoppar man en hel grupp, på grund av sin religiösa övertygelse. De som är troende kommer att marginaliseras ännu mera, och får leva sina liv i fattigdom. Eller så lämnar de sin tro och sin tros krav på sig och då har man segrat, när man vunnit med sin orättvisa politik.

Frankrike och Danmark har redan lagar på gång som ska inskränka muslimernas rättigheter ännu mera. Först bekämpade man slöjan i Danmarks riksdag och i Frankrikes skolor, nu är man ute efter de som bär burka, vad kommer näst? Sen förundras man över den avsky många muslimer börjar känna för de västliga hyckleriska värderingarna? Alla har samma rättigheter, så länge man inte är muslim. Även i Sverige har man börjat bekämpa muslimerna. Barn tvingas på lektioner som går emot deras föräldrars värderingar. Vart ska det sluta?

Hela artikeln går att läsa längre ner och är på engelska.

3 kommentarer

Den glömda antisemitismen

I några veckor har jag nu läst en mängd artiklar, av judar, av västerlänningar, av sionister och alla handlade om Israel och livet i Israel. Ett citat som jag såg några gånger var detta:

’The difference between a Jewish soul and souls of non-Jews — all of them in all different levels — is greater and deeper than the difference between a human soul and the souls of cattle’

Rabbi Abraham Kook

1 kommentar