Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Shia

Här kommer jag att samla texter och inlägg som bevisar shiaislams status och varför shia är den utvalda gruppen bland muslimerna som ska gå till paradiset. Islam är indelad i två större riktningar, den ene är sunniislam med 4 lagskolor. Shiaislam har en lagskola. Skillnaden är historisk i första hand och handlar om vem som borde ha efterträtt Profeten Muhammed och vem som gjorde vad i historien.

Shiaislam anser att Ahlul Bayt, Profetens familj, är viktiga att följa för att vara en bra muslim, en troende, en mumin. Sunniislam håller sig istället till Profetens vänner och ena fru Aisha.


Lite Hadith och Korancitat från sunniternas viktigaste källor:

Our Prophet said:
Ali, Fatimah, Al Hassan, and Al Hussain. Then the Prophet said: ” Oh Lord! These are my family members (Ahli).”
Sahih Muslim version v4, p 1871 the end of tradition #32

Behold! I am leaving for you two precious things. First of them is the book of Allah in which there is light and guidence.
The other one is my Ahlul Bayt!

Sahih Muslim v4. p1873, tradition #36

If you adhere to both of them you shall not go astray after me. They are the book of Allah and my progeny, that is my Ahlul Bayt.
These two shall not seperate from each other.

Sahih Al Tirmidhi v5, pp662 663, 328

Verily Allah intends to keep off from you every kind of uncleaness o People of the House (Ahlul Bayt) and purify you with a perfect purification”.
Quran the last sentence of verse 33:33

O People of the Prophets house…And then said:” I am in a state of war with him who fights with you and i am in a state of peace with him who is at peace with you.”
Tafsir al Durr al Manthoor, by al Hafidh al Suyuti, v5

Abu Huraira narrated:
The Prophet (saw) looked toward Ali, Hassan, Hussain, and Fatimah (as) then said:” I am in war with those who will fight you and i am in peace with those who are peaceful to you.”
Sahih Al Tirmidhi v5, p699
Sunan ibn Majah v1, p52

Inlägg om ämnet Shia

Svordom åt Aisha, Hafsa och Profetens vänner.

Shia

Shia 1

Shia 2

Shia 3

Shia 4

150 kommentarer

 1. david 04 december 2011

  Efter att jag har läst diskussionen mellan Bahlool och L inser jag vilka lögnare och bedragare shia är.

  usch, efter all snack om att “vi är bröder”.

  Ni ljög för mig. Ni ljuger hela tiden ju!

  Åt helvette med shia och era lögner!

 2. Bahlool 04 december 2011

  Nej vi är inte bröder med idioter, så länge du går till helvetet och vi går åt andra hållet, så är vi nöjda

 3. adam 06 december 2011

  Har en fraga…

  last runt pa din blogg..det namns mkt om karbala??

  Vad jag har forstatt finns det bara 3 heliga platser i varlden for muslimerna (al-Aqsa, Profeten Muhammads moske i Madinah och Makkah??

  Finns tom med folk som sager det ar heligt.. men om muslimerna ska folja sin profet sa tar man val hans ord? han har inte namnt karbala?

  Tack for svar

 4. Bahlool 06 december 2011

  Om du läser haditherna jag satt upp, därilband från Profeten Muhammed s.a.w och om du ser filmserien på 6 avsnitt från sunniternas egna böcker, så ser du att Profeten Muhammed s.a.w och Imam Ali a.s nämnt Kerbala och även gråtit över det, innan det ens hände. Segraren skriver historieböckerna, och det är just det som hänt, därför folk knappt känner tiill Hussains öde än mindre Kerbala

 5. Ali 07 december 2011

  Assalamu Aleikom

  Jag har rötter i Iran (shialand), reverterad till Islam och valt att gå Hanifi (sunni) vägen. Det är verkligen synd hur ni sunni som shia kommenterar att ni tror att ni är den räddade gruppen och kommer till paradiset. Har ni hört talas om högmod? Jag tror att vi alla kommer att brinna och brinna länge innan vi är purifierade, det ända vi kan göra är damage control (ibadat) så att vi med Allahs nåd slipper en liten del av straffet. Lämna vad hazrat Aisha, hazrat Umar etc gjorde och titta på vad Sayyidina Muhammad SallAllahu Aleihi wa Sallam gjorde det var trots allt honom vi skulle följa från början eller hur.

 6. Bahlool 07 december 2011

  Vad Profeten Muhammed s.a.w gjorde, fick vi reda på genom sahabas och genom Profetens familj, och eftersom dessa bråkade med varandra och skildes åt, då måste man ju anse sig följa någon av dem. Hade vi inte trott att vi följde en grupp som är räddad, då hade vi knappast valt den gruppen vi valde?. Hur kan man lämna bråket mellan Ali och de så kallade vännerna till Profeten när det är det bråket som utformat islam som vi ser den idag.

 7. Adam 08 december 2011

  hittar inte att de säger HELIGA platser— vet att man får x antal belöningar om man skulle be i en av de 3 moskerena… men inte läst nåt om Kerbalah..

  hittar inte ens det i de 6 filerna du posta

  /tack

 8. Bahlool 08 december 2011

  Vad är det du vill få reda på förstår inte riktigt

 9. Adam 09 december 2011

  Hört vissa shia muslimer i min skola som säger att det e lika mkt belöning att äka till karbala än att vallfärda till Hajj.. skulle kolla upp det men hittar inte några alls som säger det..

  Förutom vissa shia muslimer?? anser alla shia det eller Vissa??

  eller e dom i min skola helt ute och cyckla??

  /tack

 10. Bahlool 09 december 2011

  No idea, kanske finns hadither om det, men inga jag känner till nej.

 11. Tiago 11 december 2011

  Tänk logiskt! Skulle ni välja att följa eran vänner hellre än att följa eran familj?.

 12. Tiago 12 december 2011

  Det står ju i Koranen klart och tydligt att man ska följa Koranen och profeten.

  Så ni sunnis säger om profeten har sakt något som inte står i Koranen men hans nära och kära vittnat hans ord, så ska man inte följa honom? Eftersom det ej står i Koranen?
  Kom igen det står ju man ska följa profeten och hans ord.

 13. Hajir 11 januari 2012

  Allahume Salli Ala Mohammed wa Ali Mohammed ♥

 14. Adam 29 februari 2012

  Läste ditt inlägg om Ibn Taymiyyah, Har frågat runt bland folk som kan Islam någerlunda, Han sa att det inte finns erkända lärda som kritisera Ibn Taymiyyah, Inte ens dem från olika rättskolor från Sunni islam,
  Endast Sufiyyah kan möjligt vis ha invändningar mot honom,

  Så Ibn Taymiyyah är en erkänd Alim, från sunnis håll

  /ville bara säga det.

 15. Bahlool 29 februari 2012

  http://www.al-islam.org/encyclopedia/chapter9/6.html

  The following article is written by a Sunni brother

  From: mas@Cadence.COM (Masud Khan)
  Subject: Ahl al-Sunnah and Ibn Taymiya

  Ibn Taymiya and his writings and those of his students have recently
  been used by “Wahabbis” and “Reformists” to provide evidence against
  madhaib and the Aqueedah of Ahl al-Sunnah wal Jamaat (The Four Schools).
  As can be seen from the following brief biography, taken from “The
  Reliance of the Traveller” which is an AUTHENTIC book of fiqh, Ibn
  Taymiya (Rahim-ullah) was considered an innovaitor and a heretic and
  some scholars went so far as to declare his writings as Kufr.

  —-

  Ibn Taymiya is Ahmad Ibn Abd al-Salaam ibn Abdullah, Abu al-Abbas Taqi
  al-Din ibn Taymiya al-Harrani, born in Harran, east of Damascus, in
  661/1263. A famous Hanbali scholar in Qur’anic exegesis (tafsir),
  hadith and jurisprudence, Ibn Taymiya was a voracious reader and
  author of great personal courage who was endowed with a compelling
  writing style and a keen memory. Dhahabi wrote of him, “I never saw
  anyone faster at recalling the Qur’anic verses dealing with subjects
  he was discussing, or anyone who could remember hadith texts more
  vividly.” Dhahabi estimates that his legal opinions on various
  subjects amount to three-hundred or more volumes.

  He was imprisoned during much of his life in Cairo, Alexandria, and
  Damascus for his writings, scholars of his time accusing him of
  believing Allah to be a corporeal entity because of what he mentioned
  in his al-aqida al-Hamawiyya and al-Wasitiyya and other works, such as
  that Allah’s ‘hand’, ‘foot’, ‘shin’ and ‘face’ are literal (haqiqi)
  attributes, and that He is upon the Throne in person. The error in
  this is suggesting such attributes are literal is an innovation and
  unjustifiable inferance from the Qur’anic and hadith texts that
  mention them, for the way of early Muslims was mere acceptance of such
  expressions on faith without saying how they are meant, and without
  additions, subtractions, or substituting meanings imagined to be
  synonyms, while acknowledging Allah’s absolute transcedence beyond the
  characteristics of created things, in conformity with the Qur’anic
  verse “There is nothing whatsoever like unto him” [Qur’an 42:11]. As
  for figurative interpretations that preserve the divine transcendence,
  scholars of tenents of faith have only had recourse to them in times
  when men of reprehensible innovation (bid’a), quoting hadiths and
  Qur’anic verses, have caused confusion in the minds of common Muslims
  as to whether Allah has attributes like those of His creation or
  whether He is transcendently beyond any image conceivable to the minds
  of men. Scholars’ firmness in condemning those who have raised such
  confusions has traditionally been very uncompromising, and this is no
  doubt the reason that a number of the Imams of the Shafi’i school,
  among them Taqi al-Din Subki, Ibn Hajar Haytami and al-Izz ibn Jama’a,
  gave formal legal opinions (fatawa) that Ibn Taymiya was misguided and
  misguiding in tenents of faith, and warned people from accepting his
  theories. The Hanafi scholar Muhammad Zahid al-Kawthari has written
  “Whoever thinks that all the scholars of his time joined in a single
  conspiracy against him from personal envy should rather impugn their
  own intelligence and understanding, after studying the repugnance of
  his deviations in beliefs and works, for which he was asked to repent
  time after time and moved from prison to prison until he passed on to
  what he’d sent ahead.”

  While few deny that Ibn Taymiya was a copious and eloquent writer and
  hadith scholar, his career, like that of others, demonstrates that a
  man may be outstanding in one field and yet suffer from radical
  deficiencies in another, the most reliable index of which is how a
  field’s Imams regard his work in it. By this measure, indeed, by the
  standards of all previous Ahl al-Sunnah scholars, it is clear that
  despite voluminous and influential written legacy, Ibn Taymiya cannot
  be considered an authority on tenents of faith (aqueeda), a field in
  which he made mistakes profoundly incompatible with the beliefs of
  Islam, as also with a number of his legal views that violated the
  scholarly consensus (ijma) of Sunni Muslims. It should be remembered
  that such matters are not the province of personal reasoning (ijtihad),
  whether Ibn Taymiya considered them to be so out of sincere conviction,
  or whether simply because, as Imam Subki said, “his learning exceeded
  his intelligence.” He died in Damascus in 728/1328.

  Taken From:

  English/Arabic Traditional Sunni Manual of Shari`ah
  _______________________________________________
  | Reliance of the Traveller (`Umdat al-Salik): |
  | A Classic Manual of Islamic Sacred Law (Fiqh) |
  | By Ahmad ibn al-Naqib al-Misri (d.769/1386) |
  | Translated by Noah Ha Mim Keller |
  | English/Arabic (dual columns) |
  | xxii+1232 pages, Hardcover |
  | Published by Sunna Books 1991, 1993 |
  |_______________________________________________|

  `Umdat al-Salik in Arabic with facing English Text, Commentary,
  Appendices, Biographical Notes, Bibliography and Index

  *`Umdat al-Salik is a traditional Fiqh manual by Ibn al-Naqib
  (d.769/1386).
  It summerizes the conclusions of Imam al-Nawawi (d.676/1277),the great
  Hadith scholar and Shafi`i jurisprudent. It is based mainly on
  al-Nawawi’s Fiqh works; al-Majmu` and al-Minhaj.

  *Reliance of the Traveller contains `Umdat al-Salik in Arabic
  with facing English translation, Commentary, Appendices, Biographical
  Notes about every person mentioned (391 biographies), Bibliography of
  each work mentioned (136 works), and a detailed subject Index
  (95 pages). The Appendices form an integral part of the book and
  present readers with original texts and translation from classical
  works by Imam al-Nawawi, al-Ghazali, al-Dhahabi and other famous
  scholars on many Islamic topics such as Islamic Law (Fiqh), Principles
  of Jurisprudence (Usul al-Fiqh), Faith (Iman/`Aqidah), Spirituality
  (Tazkiyah/Suluk). Of the 136 works drawn upon in its commentary and
  appendices, 134 are in the original Arabic. The sections and
  paragraphs have been numbered to facilitate cross-reference which is
  utilized extensively.

  *Noah Ha Mim Keller is an American Muslim who produced this work
  in Damascus and Amman from 1982 to 1990. He studied the book word
  by word in the traditional way with two Shaykh-s (teachers) over a
  period of five years after which they gave him their written warrant
  (ijazah) to expound the book and translate it into English.

  *Certificate:
  “…We certify that the above-mentioned translation corresponds to the
  Arabic original and conforms to the practice and faith of the
  orthodox Sunni Community (Ahl al-Sunna wa al-Jama`a)…”
  Islamic Research Academy (Majma` al-Buhuth al-Islamiyyah), al-Azhar.
  al-Azhar is the Muslim world’s most prestigious institution of higher
  Islamic learning, Cairo.
  _______________________________________________________________________
  The following article is written by a Sunni brother

  From: dabbous@milou.inria.fr (Walid Dabbous)
  Subject: Re: Ahl al-Sunnah and Ibn Taymiya

  Dear brothers,

  as-Salamou alykum wa rahmatoullahi wa barakatouh,

  I agree with brother Masud when he says that we can NOT rely
  on ibn taymiyya in matters os aqueedah in the end part of his
  posting (I only pur the beginning here above).

  Someone was defending ibn taymiyya a few weeks, so please
  find a contribution on this subject taken from the aqueedah
  of Ahl-es-Sunna wal Jamaa (ashaira wa maturidiyya).

  In article <11789@blue.cis.pitt.edu>, U58369@uicvm.uic.edu writes:
  |> Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatu
  |>
  |> Concerning the accusation of Ibn Taymiyyah that he attempted to ascribe
  human
  |> qualities to Allah Subhana wa Ta’ala: Some of the people who lived in
  the same
  |> era as Ibn Taymiyyah accused him of this and they had no proof to back
  up their
  |> accusations whatsoever. The people after them received this information
  from
  |> what Ibn Batutah collected. As most of us know, Ibn Batutah was not a
  scholar
  |> either of hadith OR aquidah. Besides, he never met nor heard Ibn
  Taymiyyah
  |> speak. The biography of Ibn Taymiyyah shows that he always strongly
  opposed
  |> those people who attempted to ascribe human qualities to Allah Subhana
  waTa’ala
  |> (See Hayat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah by Muhammad al-Baytar). You
  can find
  |> more proofs in Ibn Taymiyyah’s book, Sharh Hadith An-Nuzool (Commentary
  on the
  |> Hadith of Nuzool). There are many proofs that Ibn Taymiyyah had the
  same be-
  |> lief and aquidah as the Sahabah and the scholars of As-Salaf. To show
  just one
  |> example: Ibn Taymiyyah says in his book, al-Aquidah al-Wasitiya, pg. 9,
  …and
  |> >from the belief in Allah is the belief in what Allah ascribed for
  himself in
  |> the Quran and in the Sunnah without falsifying or denying or “takeef”
  (ie-to
  |> question how his attributes are). And he quotes this ayah from the
  Quran, Sur-
  |> ah al-Shurah, Ayah 11:
  |> …there is nothing whatsoever like unto Him and He is the one
  |> that hears and sees.
  |> And Ibn Taymiyyah explains that the Muslims from Ahl al-Sunnah wa
  Jama’ah
  |> don’t deny
  |> what Allah ascribed to Himself & don’t falsify His words. And they
  believe
  |> in all His names and ayat. And they don’t make comparisons between
  Allah and
  |> his creatures because there is nothing like Him. And Allah knows best
  about
  |> everything and about Himself.
  |> This is one of many examples that proves that Ibn Taymiyyah never
  claimed
  |> “tashbeeh” (ie-never attempted to ascribe human qualities to Allah).
  |>

  I read many of ibn taymiyya books and the books wrote by other
  scholars to refute him. It is very clear that ibn taymiyya was refuted
  by the majority of scholars. he was accused not to belong to the
  Salafi school. I showed this in a previous message and I will repost
  this message soon in sha’a Allah. The scholars of Ahl eSunna wal Jamaa
  from the 4 schools refuted his opinions and ibn taymiyya always tried
  to escape from punishment by saying the 2 shahadas.

  ibn taymiyya and his disciple ibn aljawziyya (different from the great
  hanbali scholar Ibn alJawzi) are not considered to belong to the
  salafi school. ibn taymiyya was put in jail because of many of his
  wrong teachings concerning the aqeeda. He was not put in jail by some
  tyranic ruler. He was put in jail to preserve the people from his
  ideas. (See Rihlat Ibn Battoutah where ibn battoutah said: when i
  came to damascus there was a man called ibn taymiyya speaking about
  religion science, but there was something strange in his mind… Once
  he was doing “kutbat aljuma’a” and he said yanzilou rabbuna ila
  assam’a adunya, then he went down two steps on the minbar and he said
  “kanuzuli hatha” (like my descending). the people of damascus jumped
  on him and wanted to kill him. al-‘imam al-mujtahid asSubkiy wrote
  many books to refute ibn taymiya. This event of ibn Taymiya is
  registered by the bokks of history and they are available and may be
  the Muslims need to read them or some of their contents. Ibn Taymiyah
  was put in jail by the agreement of the Muslim scholars of Egypt and
  ashSham. His imprisonment came as a result of the ijma^ of the
  scholars of his age..

  In addition, not only ibn battouta spoke about ibn taymiyya but a lot
  of scholars wrote books and letters to warn the people from this man.
  i have a long list of these Ulema and their books. I have a lot of their
  books also.
  Among the great Ulemas from ahl es-Sunna wal jama’a who refuted him and
  decalred that his is out of the right way of islam:
  1) “aSubki” in his “aRasae’l aSubkiyya firrad ala ibn taymiyya”,
  2) ibn hajar alhaytami, in al-Fatawa al-Hadithiyya
  3) Abou hayyan alandaloussi in an-Nahr almaadd
  4) ibn hajar alaskalani in fath albari page 410 fascicle 13 kitab atawhid.
  from the 12th hegire century
  5) Sheikh ahmad ibn Zayni dihlane in finat alwahhabiyya,
  6) sheikh Muhammad ibn darwiche al-Hout from beirut in his book
  Rasail fi akidat ahl-esunna waljamaa.
  from the 20th century
  7) sheikh muhammad Ouwayss from alAzhar in his book ibn taymiyya laysa
  salafiyyan, and many others.

  In fact, there are many sayings of ibn taymiyya related to TAJSIM, in
  his own books. He pretended in his fatawa, (al-asma’a was-sifat) that
  the ahl-esSunna wal Jamaa did not refute Mujassima (those who
  attributed body to Allah). He even said that there isn’t any single
  text from the Salaf to refute mujassima. While in fact, al-‘imam Ahmad
  said that the person commits kufr if he says Allah is a body (jism)
  even if he says that Allah is a body not like other bodies (jism la
  kalajsam). He was quoted saying that “The terms are taken from
  language and al-‘Islam and the people of language have put this term
  (body) on something that has length, width, thickness, image,
  structure and components and it was not narrated in ash-shari^ah
  (Islamic law). Therefore, it is invalid and cannot be used” (end of
  quotation of Imam Ahmad). al-bayhaqiyy narrated that about Ahmad in
  his book manaqib Ahmad and az-Zarkashiyy narrated the first saying of
  Ahmad. Notice that Ahmad did not accept the term (body not like other
  bodies) because it does not befit Allah and the language does not
  accept that. I also quoted the saying of al-Imam al-Ash^ary from
  Kitab An-Nawader:

  “If someone belives that Allah is a body then he ignores Allah
  and he is a kafir”.

  To be continued..
  In sha’a Allah

  Walid Dabbous
  **************************************************************************

  Ibn Taymiyyah:

  Ibn Taymiyah (d. 728/1328) was a theologian who was sent to the jail by the
  consensus (Ijma’a) of prominent Sunni scholars of his time (in Egypt and
  Damascus) because of his heretical beliefs. He was considered an innovator
  and a heretic and some Sunni scholars went so far as to declare his
  writings as Kufr. Now he has become a Muslim scholar for Wahhabis! I don’t
  want to go into the details of the charges against Ibn Taymiyah which was
  raised by prominent Sunni scholars about his heretical beliefs such as his
  idea that Allah has limbs and these limbs are physical (Haqiqi) and so on
  since it needs thousands of lines by itself. Among those Sunni scholars who
  denounced him, are Taqi al-Din Subki, Ibn Hajar al-Haythami, Ibn Hajar al-
  Asqalani, al-Izz ibn Jama’a, Muhammad Zahid al-Kawthari, Abu Hayyan al-
  Andalusi, Shaykh Ahmad Ibn Zayni dihlani, Shaykh Mohammad Ouwayss from al-
  Azhar, and many others. In their fatwa, they called Ibn Taymiyah as a
  misguided person who was deserting the Sunni tenets. I refer Sunni brothers
  to their authentic Fiqh book called “The Reliance of the Traveller” for a
  biography of Ibn Taymiyah.

  ************************

  Now, as for Ibn Taymiyyah: A number of prominent Muslim
  scholars of great repute -have- in fact pronounced kufr on Ibn
  Taymiyyah, although the majority of scholars of ahl-al-Sunnah
  have not pronounced kufr on him. Many have, however, criticized
  him for innovation (bid`ah). Among those who criticized him are
  -Ibn Hajar al-`Asqalani (FatH al-Baaree, [Vol 12, p202], [V
  13, p 410]),
  -Ibn Hajar al-Haytami ([al-Fataawaa al-Hadeethiyyah p116,
  p203], [Haashiyah, p443, p489])
  -Taqi al-Deen al-Subki ([al-sayf al-Saqeel], [al-durrah al-
  maDiyyah]
  Others include Taj al-Deen al-Subki, al-Hafiz al-Dhahabi, Ibn
  Daqeeq al-`Eed and Zayn al-Deen al-`Araaqee.

  Firstly, we should realize that those scholars who pronounced
  kufr on him based their verdicts on very real evidence from Ibn
  Taymiyyah’s own books. One of the
  primary contentions of these group of scholars was that Ibn
  Taymiyyah believed in – eternity of the
  universe, which is that he said that some kind of creation always
  existed. Also a
  large number of scholars, of both former and latter times, have
  criticized some of Ibn Taymiyyah’s opinions as innovations. It
  cannot be denied that in some issues, Ibn Taymiyyah (though he
  may have had good intentions) has contradicted the consensus
  (ijmaa`) of the Muslim scholars. Some of these issues are
  doctrinal (e.g. he believed that Allah can be described with
  (limits), compare this to the mainstream Sunni creed as
  presented by Imam al-Shafi`ee, for example in ,
  p8, or Abu Haneefah (al-fiqh al-akbar, p57), al-Tahawi (al-
  `aqeeedah al-TaHaawiyyah), al-Bayhaqi (al-Asmaa’ waS-Sifaat, p410), etc),
  others are related to fiqh (jurisprudence) (e.g. his
  opinion that three divorces pronounced together do not all take
  effect – this fatwaa incidentally was the reason that Ibn Rajab
  al-Hanbali forsook Ibn Taymiyyah).
  **************************************************************************

  The following article is written by a Sunni brother. This also shows the
  fact that ortodox Sunnis beleive that Allah can be seen but we don’t know
  how? He talks but we don’t know how? He is stablished on the trone but
  we don’t know how? On the other hand Wahhabis attribute physical entities
  to it, while shia do not beleieve Allah has hand at all. Shia also beleive
  he can not be seen at all, and so on.

  From: mas@Cadence.COM (Masud Khan)
  Subject: The Aqeedah of Ahl al-Sunnah wa’l Jamma’ah
  Date: 3 May 1994 23:13:19 GMT

  THE AQEEDAH OF AHL AL-SUNNAH WA’L JAMA’AH – in contrast with the Aqueedah
  of the “Salafi” sect.

  What follows are some examples of the anthropomorphic nature of the neo-
  ‘Salafite’ Aqeedah, and how it varies from the actual Aqeedah transmitted
  to
  us by the earliest generations of the Muslim Ummah. Today’s ‘Salafiyya’
  claim to have the original and pristine Aqeedah of the first three pious
  generations of Islam; but in reality it is the Aqeedah of the likes of Ibn
  Taymiyya and his disciple Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah when it comes to
  describing Allah and His attributes and so on. The following four points
  points have derived directly from the works of the “Salafi” scholars (al-
  Harras and al-Uthaimin) themselves. In comparison to these points I have
  also quoted from the Aqeedah of Imam Abu Ja’far al-Tahawi’s [d. 321 AH;
  Rahimullah] and others for you to compare and contrast. Imam Tahawi’s
  Aqeedah represents the Aqeedah as transmitted by the scholars of his
  Madhab (which represents in the main the Aqeedah of the Salaf-us-Salihin) –
  Imam al-Azam Abu Hanifa, Imam Abu Yusuf and Imam al-Shaybani (Allah
  mercy be upon them) – three of the greatest Ahl al-Sunnah scholars.

  1 The Vision of Allah in the Hereafter

  Imam al-Tahawi (Rahimullah) said with regard to this issue in “al-Aqeedah
  at-Tahaweeah” [English trans. by I.A. A’zami, under the title ‘Islamic
  Belief’], “Belief of a man in the ‘seeing of Allah by the people of the
  Garden’ is not correct if he imagines what it is like, or interprets it
  according to his own understanding, since the interpretation of his
  ‘seeing’ or indeed, the meaning of any subtle phenomena which are in the
  realm of Lordship, is by avoiding its interpretation and strictly adhering
  to the submission. This is the din of Muslims. Anyone who does not guard
  himself against negating the attributes of Allah, or likening Allah to
  something else (anthropomorphism), has gone astray and has failed to
  understand Allah’s glory, because our Lord, the Glorified and the Exhalted,
  can only possibly be described in terms of Oneness and Absolute Singularity
  and no creation is in anyway like Him.”

  In contrast, Muhammad Khalil Harras (a ‘Salafi’ scholar) said in his “Sharh-
  ul-Aqeedat-il-Wasitiyyah (of Ibn Taymiyya, pg. 73): “The Mutazila deny the
  vision. This denial is based on refusing to accept Allah in any direction
  for it is necessary for a thing being seen to be in the direction of the
  seer..” Thus, al- Harras claims that for Allah to be seen in the Hereafter,
  He (Allah) must have a direction!! In comparison, Imam al-Shahrastani [d.
  1153 CE; Rahimullah] said in his “Kitab al-Milal wa’l Nihal (Muslim Sects
  and Division, trans. by A,K, Kazi and J.G. Flynn, pg. 85): “Imam Ash’ari
  (Rahimullah) says, however, that the vision of God does not entail
  direction, place, form, or face to face encounter either by impingement of
  rays or by impression, all of which are impossible.”

  2 The Speech of Allah

  Imam al-Tahawi (Ramimullah) said: “The Qur’an is the word of Allah. It
  came from Him as speech without it being possible to say how…(next
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  paragraph): It is not created, as is the speech of human beings, and anyone
  who hears it and claims that it is human speech has become an unbeliever.
  Allah warns him and censures him and threatens him with Fire when He says,
  Exalted is He: ‘I will burn him in the Fire.’ [al-Muddaththir 74:26] When
  Allah threatens with the Fire those who say ‘This is just human speech’ [al-
  Muddaththir 74:25] we know for certain that it is speech of the Creator of
  mankind and it is totally unlike the speech of mankind.”

  In contrast al-Harras stated in “Sharh-ul-aqeedat-il-wasitiyyah of Ibn
  Taymiyya” [pg. 87]: “His statement, voice and speech take place with
  letters
  and sounds. One to whom He (ie Allah) speaks he hears. This includes the
  refutation of the stand taken by the Ash’aria (e.g. Imam al-Ghazali,
  Rahimullah, in his ‘Ihya ‘ulum al-din’) that speech of Allah is primeval
  and is
  without letter or sound.”

  NB- Imam ibn Tahir al-Baghdadi (d. 429/1037; Rahimullah) said with regards
  to this issue: “Another group (of anthropomorphists) is represented by
  those who draw a resemblance between God’s Word and the word of His
  creatures. They hold thatGod’s speech consists of sounds and letters
  belonging to the same species as the sounds and letters which are ascribed
  to mankind.” (vide: ‘al-Farq bayn al-firaq’, English trans. by A.Halkin: as
  ‘Moslem Schisms and Sects’, v2, p35)

  3 Allah’s Hands

  al -Harras stated without any definite proof (pg. 44, above reference):
  “How can ‘hand’ be interpreted to mean power when the text proves
  mentioning of palm, fingers, right and left, closing, opening, etc. which
  can happen only in the case of a real hand.”

  Imam al-Tahawi said [no.34 in his above mentioned book]: “Anyone who
  describes Allah as being in anyway the same as a human being has become an
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  unbeliever. All those who grasp this will take heed and refrain from saying
  things such as unbelievers say, and they will know that He, in His
  attributes,
  is not like human beings.”
  ^^^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  4 Allah’s establishment on the Throne

  Imam Malik (Rahimullah) was asked about Allah’s establishment on the
  Throne; he said: “Establishment (Istiwa) is known, the how of it is
  ^^^^^^^^^^
  unknown, belief in it is obligatory, and questions about it are
  reprehensible innovation (bid’ah).” (see Reliance of the Traveller, pg.
  854). In contrast, Muhammad as- Saleh al-‘Uthaimin (a leading ‘Saudi’
  scholar) said in ‘The Muslim’s Belief’ (pg.11, this work was heard and
  approved by the foremost ‘Saudi’ Mufti – Abd al-Aziz ibn B’az, trans. M.H.
  al-Johani): “‘His (Allah’s) settling on the Throne’ means that He is
  sitting in person on his Throne in a way that is becoming His majesty and
  Greatness. Nobody except He knows exactly how He is sitting.” Imam al-
  Shahrastani (Rahimullah) stated that the leader of the heretical sect
  called the ‘Karramites – Abu Abdullah Muhammad ibn Karram declared: “God is
  firmly seated on the Throne and that he is sitting in person on the upper
  side of it…” (Muslim Sects and Divisions, pg. 92 trans. A.Kazi and
  J.Flynn).

  The above are CLEAR proofs that the ‘Salafi/Wahabi’ interpretation of Allah
  (swt) is in essence athropomorphic, the claim that indivduals like Ibn
  Taymiyya, Bin Ba’z and al-Albani have the same Aqeedah as Ahl al-Sunnah
  wa’l Jama’ah is blatantly untrue and misleading to Muslims in genral.

 16. Adam 02 mars 2012

  Ma sha Allah, Det ibn taymiyyah skrev här är juh Sunnis Aqeedah,

  så förstå inte den bilden, Allahs namn och egenskaper stämmer överens med vad de 4 rättskolorna säger.

  Vet inte vart han aviker..?

  kan säkert stämma att han fela någonstans, men, fortfarande ingen av de 4rässkolorna,

  Nu menar jag Sunni muslimer, inga Sufiyyah, eller Ahbash, som tillskriver sig någon rättskola.

  /tack

 17. Bahlool 02 mars 2012

  skämtar du? Sunnis aqeedah säger att Allah inte har ben och fötter och naglar och huvud som wahabiterna menar..så du borde förkovra dig mera i wahabismen och asherismen och martudismen..

 18. aya 01 januari 2013

  ey du david vi kan ta vissa grejer men kalla inte oss för lögnare… vi alla tror på vad vi vill vi ljuger inte om vi säger de vi tror på..

 19. omar 27 januari 2013

  Hej. Jag är en sunni muslim som varit osäker länge på våra sheikhs eftersom jag märker att mycket är rent idiotiskt och oförståeligt och rent av Kuffor. efter att ha läst om shia islam så fick jag en tanke! Hur har vi varit så dumma och kan välja andra följare än själva profetens egna kött och blod? allt våra sheikhs lärde oss var hat och förtryck så jag måste säga att sunni läran som IDAG lärs ut är rent bajs och emot islams regler.. alla är lögnare som bara vill förstöra islam.

 20. Michael 11 juli 2013

  Blev shia för att sanningen lär ut hat mot shia dem hatar shia met än allt annat på denna jord. Om dem fick välja mellan att utrota djävulen och hans demoner eller shia så hade dem lätt valt att utrota shia.

  Sen profetens död har det alltid vart dem onda som styr i denna värld glöm inte det.

  Mvh Michael

 21. Michael 11 juli 2013

  Blev shia för att sunni lär ut hat mot shia dem hatar shia met än allt annat på denna jord. Om dem fick välja mellan att utrota djävulen och hans demoner eller shia så hade dem lätt valt att utrota shia.

  Sen profetens död har det alltid vart dem onda som styr i denna värld glöm inte det.

  Mvh Michael

 22. Alexander 05 maj 2014

  Hej bahlol,
  För det första tycker jag att du bidrar exakt till det människor som är emot islam vill att du ska bidra me, andra ord hat mellan oss, du kommer och vill ta trygghet från folk tryggheten som håller de glada och motiverade i livet som Allah skänkt de, skriver och påstår dit och dat om shia, det finns så mycket jag kan sägs till dig om er shia som du aldrig kommer erkänna har många shia vänner och jag kritiserar de
  Inte för det alls jag följer me till moské me de jag ber på mitt och de på sitt jag anser att Vi alla är människor osäkra men håller tron i hjärtat, det är en stor synd inom islam att prata illa om andra speciellt de som har samma tro, du vet hur mycket du kommer stå tills svars för när du står inför Honom, det finns idioter inom shia idioter inom sunni och det gäller alla religioner, om du öppnar ögonen vilket av dessa krigar emot väst idag är
  Det shia eller sunni? Joo det är sunni, vilka krigade mot Israel när de bombade palestina joo Hamas vilka är sunni och inte Hizbollah vilka är shia de
  Gjorde inget för de tyckte att valet det året va viktigare men att muslimer dog va inte lika viktigt, kan skriva en hel del som kommer ta dig ner till verkligheten, jag älskar profeten Muhammad saw och hans
  Familj vänner alla som stog han nära inkluderar imam Ali och dess familj, dessa människor ska inte nämnas i dåligt sammanhang älskar du de ska du endast be för de och låta de vila
  I frid, en muslim behöver inte just vara muslim för att komma
  Till paradiset du som
  Läst Koranen vet att du granskar syfte och hjärta genom gärningar eller hur en som ber 5 ggr om dagen
  Och gör allt obligatoriskt men ändå ljuger och syndar me flit tycker du då inte att det är hyckleri gentemot Gud?
  Jag själv ber inte alls men jag offrar allt för Gud när Han än vill och kommer aldrig sluta ha islam och Han som min tro, jag vill inte börja be för jag tycker att allt inte är rätt i mitt
  Liv skulle bara känna mig smutsig om jag bad och synda timman efter, har drömt mer
  Än 5 ggr om profeten Muhammad saw senast för 4 dagar den
  Och de andra gångerna har han dött i min famn, det kanske är en varning till
  Mig men jag är så tacksam för de drömmen, så det du borde tänka på sluta prata illa om islam
  Och dess troende det är Gud som avgör vilka som kommer vart, förstår din frustration i och me all har och krig emot er shia och shia mot sunni men som bra muslim
  Lyder man Allah och Han säger i Koranen att den som startar krig är inte god i Guds ögon
  Hoppas insAllah att du tänker om och jag vill inte kasta smuts
  På vare sunni eller shia
  Hoppas insAllah Allah ger dig och din familj paradis

 23. Bahlool 05 maj 2014

  Tyvärr håller jag inte med dig jag har märkt att vi shias håller på med att försöka förena oss men det är så att varje gång jag ser sunni och wahabi sidor och grupper så talar de om oss och kallar oss kuffar lol..

 24. camilla 10 juli 2014

  aisha radia allah aleha är mer hederlig än shiism

  sahaba har gjort mer för islam än vad shiism har gjort

 25. Bahlool 10 juli 2014

  Ja du har rätt..när hon red på en kamel för att slakta Ali och gå emot sin tids kalif, det var mkt hederligt..eller när hon ljög..när hon hittade på..när hon uppmanade till mord på Othman allt är hederligt. Du har rätt när ISIS och dina andra hjärntvättade vänner mördar barn och kvinnor så är det okej, för de är ju shias och helt okej att mörda..medan shiiterna slogs mot Israel så stack ni knivar i islams ryggar..allt fler börjar öppna upp ögonen för sådana som dig…Allah är barmhärtig och visar ert rätta jag

 26. Alexander 11 juli 2014

  Ja precis och du har vattentäta bevis för det att hon skulle vara emot Ali må Allahs välsignelse vare över han, jag kan säga så här jag hatar ingen religion definitivt inte shia eller nån annan, men du ska veta att du syndar väldigt mycket när du baktalar profetens nära och du nämner endast Ali frid vare me han och inte profeten, kan du svara då varför än en gång det är Hamas som krigar mot Israel idag och vart är hizbollah, jag kan säga dig de målar upp ISIS och Hamas som terrorister och du sitter och håller me väst om det, fortsätt du me ditt hyckleri gentemot din egen religion kag tvekar ens om du tro är ren insAllah kommer du se jag är inte för isis Hamas eller deras verk men de får oss hörda att det räcker kolla på Afghanistan mitt land 43 nationer krigar mot Nåra talibaner me endast kalashnikov och förlorar mitt oss det visar att Allah är me oss, du är så sjukt hjärntvättad jag har shia vänner och jag kan säga en sak du är den mest mindfuckade hittills

 27. Bahlool 11 juli 2014

  Än en gång det är Hamas? Du verkar ha glömt vem som gav Hamas deras raketer och vems vapen som stoppats gång på gång medan sunnis förstör tunnlarna och gör gräns mot palestinierna i Egypten så försöker shiiterna förmedla vapen och träning. Hur baktalar jag när det här är historiska händelser i böckerana? Menar du att Aisha inte stred på en kamel mot sin tids kalif? ISIS är terrorister lol eller du menar det är Islam att mörda unga män och bomba marknader och skära av halsen på fångar? Så talibanerna är hjältar, isis är hjältar och hamas är hjältar, dina kunskaper om historia och världen är obefintliga min vän. Du min vän är mindfuckad när du anser att folk är hjältar när de mördar folk…Pinsamt hur låga dina kunskaper är men inshallah du får tillfälle att bli omhändertagen av ISIS när de ser att du kallar dig för Alexander och att du inte följer deras normer och deras väg. Du kan ju fråga dig varför hizbollah krigade 2006 det var inte för att rädda Hamas som bombades sönder och samman?
  Pinsamt är inte ens tillräckligt för sådana som dig..som tror att gott är ont och ont är gott hehe…

 28. Alexander 11 juli 2014

  Haha du e rolig du va du nu heter, tror du inte det står massa skit om shia och sånt lite här och där, och en annan sak Hamas isis talibaner är hjältar jämfört me Alla fega fucking muslimer som spelar nåt idag bara tungan som
  Går så bättre alternativ finns inte, haha tror du jag är rädd
  För isis eller talibaner om du inte visste så är jg från Afghanistan träffat talibaner är rädd bara för Gud vännen allt me kött och blod skrämmer mig inte ska du veta och isis får gärna
  Som kallar omhänderta mig det kommer inte göra nåt jag heter Alexander min Gud är alla min vägledning är Koranen och min vägvisare profeten så annat finns inte sekter och sånt skapar bara problem som
  Både koran och profeten frid vare me han varnade för, jag funderar själv på ringa isis om de behöver en till krigare haha du snackar goja me fel kille, västvärldens våldtar dina medmuslimer du sitter och
  Snackar om en kvinna som red på en kamel
  För 1400 år sen hahah mannen ärligt läs
  Koran läs profetens hadith och sen kom me
  Fakta inte fakta från luften förstått!!! Och vet du va jag drömde om
  2 dagar innan kriget i syrien starta, jag drömde att profeten Muhammad frid vare me
  Han va i en byggnad i gatorna var d stridsvagnar någon sköt han i huvet och han ramla och dig i min famn jag grät i sömn och när jag vakna så va tolkar du av d att en muslim drömmer det, och jag hittar inte pÅ sånt för jag vet att ljuga om drömmar är stor synd jag skäms och titta på allt
  Som händer muslimer idag och jag har d bra, istället för se på d gamla utan bevis kolla istället va du kan göra
  För Allah och shia eller vem du nu följer
  Välsignelse över dig vännen även om du e Knas

 29. Bahlool 12 juli 2014

  Lol pinsam..”funderar på att ringa” ring då 😉
  Du vet noll om islam jag garantera det dig :))))) Islam har inget med ISIS att göra…
  https://www.facebook.com/photo.php?v=265504890308846&set=vb.146210315571638&type=2&theater

  Hadith i sunni böcker från Profeten till Ali a.s…så ser du vad ISIS är 😉
  Det är dina böcker, inte mina böcker, som säger de här är djur och fiender till Islam. Gå läs gärna om Khawarij, och om vad islam säger om att skada oskyldiga..du följer saker i blindo utan kunskap…jag följer Allah och Allah säger att din tro är utanför islam men du får fortsätta leka smart och kunnig, men sanningen är annorlunda…du drömer om profeten saw, du kanske tolkar det som att han dog pga terrorn och problemen? Han kanske gav dig en varning om att du följde folk som mördar osklydiga och som mördar islam och som mördar umman?
  Suck indeed…

 30. Alexander 12 juli 2014

  Isis har inget Me islam och göra? Menar du att periodgifta sig har med islam och göra?? Du e rolig haha jag kan ta upp 100 saker och mer om just shia men man ska inte slänga skit på andra och du kallar isis för djur men vem gör rätt bland muslimer, de enda som går emot alla som vill trycka ner muslimer är just sunnigrupper är det inte så ?? Va tycker stå där och bli rånade och förnedrade Gud själv har sagt att man har rätt och försvara sig, du är så vilsen haha förstår din rädsla för isis och talibaner osv de skulle säkert flå dig levande men jag är emot krig mot muslimer och oskyldiga, vilka är de oskyldiga de dödat? Menar du alla shias och det? Va tror du alla shias skulle gjort om de tog alla sunnis självklart samma sak, hade du följt Allah swt och profeten frid vare Me han hade du ALDRIG sagt dessa ord om aisha och sunnimuslimer zionisterna och väst har verkligen dig i sitt grepp och ideal du e så kallad fucked for life men Allah swt ska ge dig välsignelse efter d här,
  Visst drömmen har säkert varit en varning men jag har drömt om profeten Muhammad frid vare me han 4 ggr och om Jesus alai Salam 7 ggr är alla varningar??? Visst jag är inte Guds bästa men hjärtat har jag på rätt plats läs lite om vem som drömmer om profeterna och vad det är för människor och va det betyder innan din mun öppnar sig igen
  Hahaha du e muslim och har Facebook??? Vilken joker vet du vilka facebook är shit va du är påläst hahaha

 31. Bahlool 12 juli 2014

  Looooooooooooooooooool….Du är fan otrolig…
  Dina egna böcker säger det har med islam att göra..kanske på tiden att du läser dem? du som vill följa hadither 😉 https://www.bahlool.se/2014/04/08/mutah/

  De som går emot alla som trycker ner alla är Iran och shia grupper min son..eller du menar att Iran under embargo är för att de inte går emot alla? ISIS är en skapelse av väst..om du kan läsa arabiska, så finns gott om sunni artiklar om det..dina egna sunni lärda har anfäktat hans krav på att vara kalif…Shias mördar inte sunnis, det är skillnaden..alltså jag menar det med fullaste allvar, du är okunnig, mkt okunnig…Här har du största sunni lärda i Irak som säger sanningen så kanske du vaknar upp?

  http://youtu.be/fWwtOhR0G7k

  Det är dina systrar som blir våldtagna, dina bröder som blir ihjälslagna..de enda som står emot stormen är de shias du vet så lite om…Sayyid al Sistani utfärdade ingen fatwa när shias mördades på daglig basis i bomber och i halshuggningar..men han utfärdade en fatwa när dina sunni syskon blev mördade..hade du inte varit ett nättroll och lärt dig lite av dem som vet mera, så hade du insett det..så se upp till Al Qaidah och ISIS och se ner på shias men sanningen är glasklar för dem som vill se, såsom KOranen säger…

  Lol Aisha bevisade vad hon gjorde och inte gjorde 🙂 Det är sunni hadither som säger att hon tom ångrade sig..varför ångra sig om man inte gjort nåt fel 😉
  Gå läs om händelserna min son istället för att avguda henne..du avgudar allt som är ont utan att ha läst…utan att ha studerat..utan att ha utbildat dig..det är för fan genant att du ens ger dig diskussion med mig..
  Att jag är muslim och har facebook är alltså haram? Wow….Så Facebook är haram men bloggläsandet är inte haram? Du vet inte vilket nöje jag har i att läsa dina “argument”…brrrr

 32. Alexander 12 juli 2014

  Oj nån litar på media hahaha, kompis e du så jävla dum
  I huvet ärligt talat att jag säger facebook för det första är inte för att d e haram utan den CIA som är Facebook sen ska snowden snacka om att han är tränad av mossad hahaha läs om snowden om vem
  Han är d e Facebook grundarens kusin de båda är CIA sen ska du lyssna på media som ägs hela 95 av judarna just Israel Mannen ärligt du är åsna rakt av totalt förs bakom ljuset, shia gör ingenting va nehe kolla Syrien mannen den som är ansvarig för de där är rakt av shaitan al assad din kära alawit vän kolla va han gör skämtar du eller blir fucking arg på dig snart på riktigt kolla va han gör me
  Barn och kvinnor finns seriöst skicka inga mer länkar inte för att jag tittar på de men skicka inte igen för d e bara pinsamt att du ens går på d och ska försöka få mig
  Och tro på det, jag ska säga dig en sak och läs jävligt noga och tänk me de få hjärnceller du har Kvar,
  Dessa grupper och människor är problemet i världen just nu,
  Mossad
  CIA
  MI6
  Netanyahu
  Obama
  Blair
  Ahmadinejad
  Rothchild
  Och deras största rädsla är just de sunni som går emot de läs riktigt noga om de och sen snacka ok dessa
  Har mördat och mördar medans du supportar deras facebook och blir mindfuckad skäms att ens nämna de för
  Dig

 33. Bahlool 12 juli 2014

  Lol du tror jag är din pappa? Snälla kalla inte mig dum, jag kanske är din pappa men man säger inte dum till folk som kört över dig gång på gång med bevis…vill du spränga upp dig själv och åka till helvete lite snabbare, gör så, men sluta förpesta bloggens kommentarsfält med din okunnighet. Du fick och kan få tusentals andra bevis, att du fortsätter visa din blindhet beror på din okunnighet inte på att du är intelligent eller har nåt att komma med..Suck alltså…resten av dravlet läste jag inte, du behöver hjälp och jag kan inte ge dig den hjälpen 😉

 34. Bahlool 12 juli 2014

  sen undrar folk hur det kan komma sig att Aisha älskare spränger upp sig själva och tror de ska till paradiset…se bara på denna inavlade stackare..och värsta är han tror han är smart HAHHAHAHAHAH

 35. anonym 10 augusti 2014

  asså jag är sunni muslim men efter att ja läste dina inlägg om shia muslimer så börjar jag bli lite tveksam när jag fick läsa om att shia muslimer följer alis familj och att sunni muslimer följer aisha och alis vänner? om Allah nu säger att man ska följa profeterna o deras ord så vrf följer sunni muslimerna aisha och hans vänner??? asså jag är fett förvirrad!! gör jag fel som är sunni muslim :((((( hjälp mig jag bär slöja och allt men jag är sunni muslim kommer jag ändå hamna i djävulens famn bara för att jag är sunni muslim </33

 36. Bahlool 10 augusti 2014

  Enligt en shia sunni hadith skall et komma 73 grupper och enbart en av dem är räddad. Enligt en känd hadith så skall man följa Koranen och Ahlul Bayt (a.s) (även detta är en sunni hadith) OM du är en konvertit så skadar det inte att läsa på och hitta sanningen. Om du vill disktuera det får du gärna skriva till mig på fb. Heter Bahlool AbuTurab där

 37. anonoym 21 maj 2015

  är det tillåtet för en sunni muslim och shia muslim att gifta sig?

 38. Bahlool 22 maj 2015

  vissa sunnnis förbjuder det helt, shia lärda menar man får inte tappa sin tro (lämna shia islam) om det inte finns risk för det, är det okey

 39. nnnnn 14 november 2015

  Hej Broder, kan du skicka länken där du skrev skillnaden mellan shia- och sunnimuslimerna? du skrev det i fb men jag hittar inte den. skulle vara väldigt tacksam.

 40. nnnnn 14 november 2015

  Hej Broder, kan du skicka länken där du skrev skillnaden mellan shia och sunni? du skrev det i fb men jag hittar inte den. skulle vara väldigt tacksam.

 41. Bahlool 14 november 2015

  Jag tror inte jag har det på bloggen utan då är det längre inlägg, bättre du frågar i gruppen så kan jag hitta det och tagga dig

 42. Yogan m 03 september 2021

  Yogan,
  Själv jag inte muslim men läsa historia o lite nyfiken om islam.
  Felet hände från början som alla tidigare profeter .Flesta var kaxiga mot profeten dem vill ha makt utan kunskap eller budskap after hans död .alltså dem var Sahara boende dem vill vara härskare på islam namn alltså som Tarzan och glömde islamiska religionen och vad profeten hade sagt till dem ,!! Jag kan tänka mig flesta blev glada när han dog till och med en del av historia tala om en del var inblanda i hans döden !!!Dem vill ta sin roll som tarzan !! Flesta tog fram sin svärd och vill var kalifa dem kan inget om islam budskap samt kunskap ,som idag läge flesta sitta på makten i muslimska länder dem kan inte mycket om politik skaffa sig rådgivare tills dem klara sig!!! Det min uppfattning om islam om jag hade rätt ?
  Kan någon säga mig några ord från qoranen?
  1) vem e mo3anedeen in qoranen
  2)vem e naketheen in qoranen
  3) vem e monafekeen in qoranen
  4) vem e fasekeen in qoranen
  5) vem e som yeherefon Kalam in qoranen?
  6) vem e som mokhalafon mena ala3rab in qoranen?
  Som jag vet khawarej e benu umaiya och deras hyckleri inom islam kalas dem idag wahabism eller?

 43. Loqman 17 mars 2023

  I Guds namn.

  Jag har en fråga till er, framförallt till någon klok muslim som kan svara på frågan. Egentligen tror jag inte att jag kommer få ett svar men jag hoppas på ett klokt svar från en Shia.

  En sak är vi alla överens om och det är att vår profet(alaihi salat) har lärt oss att det enda sättet att sprida Islam är att endast genom att visa genom våra handlingar att leva som man lär ut och att visa alla människor oavsett tor Respekt. Det finns en Hadith som är Sahih enligt Bukhari.

  Profeten(alaihi salt) sat en dag med sina sahabe och man förde en död man i kista för bi de och Profeten(alaihi salat) reste sig och böjde sitt huvud. Folk blev förvånade och några ur samlingen kritiserade honom för handlingen, den döde mannen var en Jude.

  Profeten (alaihi salt) förklarade och svarade samlingen att den Döde mannen(Juden) är ett Nafs, det vill säga att denne är Guds skapelse och bär på en själ och det ska vi respektera.

  Min fråga:

  Hur kommer det sig att I Iran Shia smutskastar Profeten Omar(alaihi salat) genom mycket otrevliga sener. Man visar ingen som helst respekt för en person som är Begravd i Masjid Nabaui.

  En följd fråga: Hur kommer det sig att vi säger La Ilahe ilallah Mohammad Rasolelah och att det är Shirk att tillbe allt annat än Bara GUD, men Shia säger Ya Ali, Ya Husein(astaghfirallah) ,,, alla dessa YA YA till en massa okända människor, är inte det Akbar Shirk?

 44. Bahlool 23 mars 2023

  Dina frågor är inte så svåra min vän, så förstår inte varför du tror att du INTE får svar?
  1. Omar var ingen profet, utan Omar var mannen som ledde attacken mot Fatima (a.s), profetens (saw) dotter. Han är mannen som ändrade sin athaan och som ändrade din bön och som ändrade och ändrade. Vad säger din islam om bidah? Den som inför bidah, är till helvetet…Vad sa Omar när han skapade Tarawih? (Idag skapade jag en god bidah)…så vem är din profet? Muhammed (saw) eller Omar? Hur kan en man som Omar, skapa så mkt, som du följer?
  Gå läs i de böcker du nämnde, både Bukhari och Muslim om när Profeten (saw) skickade Osama för att kriga mot Rom…Han sa den som inte följer med honom är förbannad av mig…Omar och Abu bakr vände om utanför Medina och återvände (vägrade alltså gå i krig mot Rom).
  Så enligt din egen tro, är båda förbannade av Profeten (saw).

  2. Gällande Ya Ali, ingen säger du måste säga Ya Ali? Vem säger att det är en synd? Har någon kallat dem för gudar genom att säga ya Ali? När Omar och Abu Bakr flydde från Uud, så var det just vad Profeten (saw) skrek ut när han ville att Ali (a.s) skulle stoppa de anstormande kuffar…Ya Ali på din vänster sida, YA Ali på din höger sida osv..Alltså du måste börja läsa dina egna böcker, och inte komma in här och tro du har hittat på något svar som kan knäcka Shiaislam…

  kan rekommendera https://www.al-islam.org/then-i-was-guided-muhammad-al-tijani-al-samawi

 45. Loqman 27 mars 2023

  Då lämnar vi denna fråga åt skaparen. Allah vet allt. Jag har träffat många Shia och jag ser verkligen ingen ”muslimin” i de. Deras sätt att bete sig är långt ifrån vad Profeten (PBUH) ville att en muslim skulle vara.
  Att bara du skriver att Imam Omar inte är en profet är en akbar Shirk. Där förlorade du mig direkt för jag trodde att denna sida var serös.

  Allah är den enda guden och hans sanna profet är Muhammad (PBUH) allt annat existerar inte.

 46. Bahlool 30 mars 2023

  Du ser ingen muslimin i shias, men du ser det i diverse självmordsbombare? i Al qaidah? Ser du det i Khaled bin Waleed som mördade muslimer och sedan våldtog deras änkor? ser du det i Omar, som ändrade bönen och införde tarawih och sade, idag har jag instiftat en god BIDAH? Vad säger din tro om Bidah? Så när jag säger att Omar inte är en profet är akbar shirk? Sedan när är Omar en profet???? Om du tror på att Omar var profet, då har du inte bara förlorat dig själv utan förlorat all räddning…

 47. L 09 april 2023

  Vänta här nu, du ser det du vill se och det du säger finns ingen sanning bakom. Det jag säger är att. La Ilaha illa betyder att när du lägger ordet “YA” framför något annat än Allah är du en moshrik, med andra ord är Shia en “Akbar Shirk”. Du är verkligen allt annat än en Bahlol. Varför Jo,,,, om en klok filosof eller läkare eller vad nu du ha som exempel, detta innebär inte att avkomman är också filosof, läkare osv. Så eran teori är helt åt väggarna. Profeten (PBUH) har sagt ” Inte ens jag som Guds budbärare INTE får likställas med Gud” Detta är en stor Shirk att likställa profeten med GUD och säga YA. M…..

  Shia är moshrik när de skriver Ya Ali, Ya hussein, vilka va dessa, de var vanliga människor men ska ha stor respekt då de följde profeten och stärkte Islam.

  Ni förnedrar Profeten Omar, oavsett vem han var och vad han gjorde så är han värdig den respekt han förtjänar precis som de övriga Tre profeterna , Sam, Ali och Abubaker. Dessutom är han begravd bredvid Profeten Alaihi salat, bara där är Shia rent skit om de inte kan visa Profeten Mohammad (PBUH) respekt och hans nära.

  I Iran sägs det Ya Ali, Ya Hussein 100 ggr innan man ens säger Ya Mohammad.

  Allt detta enligt den muslimska världen är Shirk, ni är 100% moshrik. Ni är en skam för Islam, ni är mindre muslimer än Ateister och de mest fanatiska Kafer som finns.

  Detta är fakta och ingen åsikt från mig,,, Har bott i det skitlandet Iran och vet vilket skit det är. De borde brännas till döden.

 48. Bahlool 09 april 2023

  Dina ord, “om du säger att Imam Omar inte är profet”…det är din tro 😉
  Profeten (saw) brukade säga Åh Ali (ya Ali), så att du nu hävdar det är shirk, får du ta upp med Allah när du möter din dom. 1. Omar var ingen profet. 2. Du verkar ha fått allt om bakfoten eller är troll, vem är Sam? Sedan när är Abu Bakr profet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *