Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Etikett: syrien

Tashayyu

Som SD och deras rädsla för invandrare och muslimer, så har även muslimerna liknande problem. I den muslimska världen fruktar sunniterna nu en ökande ”Tashayyu”, en konvertering till shiaislam. I många århundraden har sunniislam härskat över den arabiska världen, förutom Iran, men nu har Irans och Hizbollahs ståndaktighet mot väst och Israel lett till att allt fler har börjat öppna sina ögon för shiaislam.

Jag själv är splittrad, visst älskar jag shiaislam och vill gärna att den ökar, men jag har aldrig gillat mission. Lärda ledare som Ayatollah Khameini har försökt stävja detta och uttalat dekret som talar om för shias att inte missionera bland sunnis. Man vill inte öka splittringen och oviljan mellan grupperna. Vidare försöker Hizbollahs kanal, Al-Manar att inte öka konflikten mellan shias och sunnis. Man använder sig till exempel inte alltid av shiaropet till bönen, som nämner Imam Ali.

För mig har det alltid varit intressant med de omvälvande förändringarna i samhället. De kända Safaviderna, en turkisk shiitisk sufidynasti, var fram till 1400 talet sunniter, sedan blev de vad man kallar Ghulat, grupper som är utanför islam, då de blev shiamuslimer men med en syn på Profetens familj, som förde dem utanför shiaislams ideologi. Man ansåg att ledarna som de följde, var nästan gudalika väsen. När de etablerade shiaislam i Iran, så tvingade de ibland sunniterna att flytta eller konvertera. Detta ledde till att de behövde lärda och dessa lärda kom med den shiaislam som vi ser idag.

Förr i tiden så härskade shiadynastier över riken i norra Afrika; dessa förintades och shiaislams anhängare förföljdes till den grad, att vi idag enbart ser påminnelser om den tiden när vi ser namn på vissa personer, som ger oss en försmak om att det många århundraden sedan fanns en stor shiamuslimsk majoritet eller tillhörighet.

Är det sorgligt att folk byter tro? Det kan det vara, men i slutändan är det ju en privat sak. Om en person vill vara shiamuslim eller sunnimuslim, så är det upp till var och en.

Här följer en liten analys av orsaker och anledningar till shiaislams storhet, fall och nu igen marsch mot nya höjder. Artikeln jag baserar det mesta på är dock skriven av en ickemuslim (jude) så hur objektiv den eller jag är, det är upp till läsaren att bedöma.

15 kommentarer