Press "Enter" to skip to content

Ett reportage från ett hungrigt Syrien

Vi hör ofta om Afrikas svält och Afrikas törst, inte så ofta hör vi dock om svälten och törsten i länder som Syrien, förr i tiden tillhörde Syrien och Irak några av de mest fertila och bästa åkermarkerna i världen, civilisationens vagga låg i Mesopotamien, landet mellan de två floderna. BBC berättar om ett annat Syrien, ett Syrien där svält och törst drabbar hundratusentals bönder, som tvingas lämna sina åkermarker då de i åratal knappt fått några som helst regn.

Dessa stackare ser med hopp emot att flytta till städerna, där de får leva ett liv i stor armod och fattigdom. FN och den syriska staten försöker hjälpa de drabbade, men med så många behövande så är resurserna ansträngda.

Jag kan inte sluta undra om det här har att göra med att länder som Turkiet kontrollerar vattnet och vägrar släppa igenom det som länder som Irak och Syrien behöver, eller ifall det här har med vår respektlöshet mot naturen att göra. Naturen slår tillbaka med katastrofer som känns allt allvarligare för varje år. Pakistan med 20 miljoner drabbade, Haiti med hundratusentals döda, vad kommer nästa gång?

År 2009 var Syrien tvunget att importera vete, för första gången i sin historia. Förr brukade bönderna livnära landet, men nu räcker skörden inte ens till hälften av befolkningen.

BBC News – Syrian drought triggers rural exodus.

Bli först att kommentera

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *