Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tashayyu

Som SD och deras rädsla för invandrare och muslimer, så har även muslimerna liknande problem. I den muslimska världen fruktar sunniterna nu en ökande “Tashayyu”, en konvertering till shiaislam. I många århundraden har sunniislam härskat över den arabiska världen, förutom Iran, men nu har Irans och Hizbollahs ståndaktighet mot väst och Israel lett till att allt fler har börjat öppna sina ögon för shiaislam.

Jag själv är splittrad, visst älskar jag shiaislam och vill gärna att den ökar, men jag har aldrig gillat mission. Lärda ledare som Ayatollah Khameini har försökt stävja detta och uttalat dekret som talar om för shias att inte missionera bland sunnis. Man vill inte öka splittringen och oviljan mellan grupperna. Vidare försöker Hizbollahs kanal, Al-Manar att inte öka konflikten mellan shias och sunnis. Man använder sig till exempel inte alltid av shiaropet till bönen, som nämner Imam Ali.

För mig har det alltid varit intressant med de omvälvande förändringarna i samhället. De kända Safaviderna, en turkisk shiitisk sufidynasti, var fram till 1400 talet sunniter, sedan blev de vad man kallar Ghulat, grupper som är utanför islam, då de blev shiamuslimer men med en syn på Profetens familj, som förde dem utanför shiaislams ideologi. Man ansåg att ledarna som de följde, var nästan gudalika väsen. När de etablerade shiaislam i Iran, så tvingade de ibland sunniterna att flytta eller konvertera. Detta ledde till att de behövde lärda och dessa lärda kom med den shiaislam som vi ser idag.

Förr i tiden så härskade shiadynastier över riken i norra Afrika; dessa förintades och shiaislams anhängare förföljdes till den grad, att vi idag enbart ser påminnelser om den tiden när vi ser namn på vissa personer, som ger oss en försmak om att det många århundraden sedan fanns en stor shiamuslimsk majoritet eller tillhörighet.

Är det sorgligt att folk byter tro? Det kan det vara, men i slutändan är det ju en privat sak. Om en person vill vara shiamuslim eller sunnimuslim, så är det upp till var och en.

Här följer en liten analys av orsaker och anledningar till shiaislams storhet, fall och nu igen marsch mot nya höjder. Artikeln jag baserar det mesta på är dock skriven av en ickemuslim (jude) så hur objektiv den eller jag är, det är upp till läsaren att bedöma.

Historia

Historiskt så spreds shiaislam av aktiva missionerar från det fatimidiska riket i norra Afrika. Dessa var ismailiter och spred sin version av islam över hela mellanöstern och länder som dagens Indien och Pakistan. När det fatimidiska riket förstördes, så förbjöds shiaislam och man såg en relativ nedgång. Man överlevde i vissa områden men riktig makt fick man inte förrän Safaviderna kom på 1500 talet till Iran. I konflikten mellan Ottomanerna (sunni) och Perserna (shia) så jagade man shias och sunnis i områden styrda av respektive imperium.

Norra Afrika

Norra Afrika var länge styrt av olika shiamuslimska dynastier. Dessa var aktiva i att sprida sin gren av islam men var aldrig i majoritet. Idag ser man en återuppvaknande shiamuslimsk förnyelse. Tack vara Iran och Hizbollah, samt många välutbildade irakier som började arbeta i området, som allt fler börjat öppna sina ögon för shiaislam. Ökningen av shiaislam i norra Afrika verkar vara stort. Runt 750 000 shias i Egypten säger artikeln jag länkade till i botten. Något som förvånade mig var att shiaislam ökade stort i Sudan, man menar att det beror på Irans stöd till Sudans regering.

Irak

På 1800-talet konverterade många sunnitiska stammar i södra Irak till shiaislam. I många år var Irak ett praktexempel på hur shias och sunnis kunde leva sida vid sida. Många klaner och stammar hade både shias som sunnis bland sina medlemmar. Under Saddams styre förföljdes shiamuslimerna hårt och när Saddam startade krig mot Iran, ett shialand, så ställde shiiterna gärna upp. Dock förföljelsen av shias slutade inte. När Saddam föll kom shiamuslimer till makten och samtidigt pågick ett inbördes krig där många shias mördades av sunni extremister från andra länder. Vissa shias slog tillbaka men dessa (Muqtaada al Sadr) var en minoritet i sammanhanget. Shia lärda gick ut med olika religiösa påbud som förbjöd mordet på sunnis. Många flyktingar från Irak-Iran kriget och från detta “mini inbördeskrig” flydde till länder som Syrien och Jordanien. Det i sin tur ökade intresset i dessa länder för shiaislam.

Iran

Fram till Safavidernas övertagande 1503, så behärskades landet av ibland shiitiska och ibland sunnitiska dynastier. Efter att Mongolerna tog över stora delar av den kända världen, så splittrades dessa i många olika riken. Vissa av dem konverterade till shiaislam andra blev sunnimuslimer. Många av de turkiska stammarna som Ottomanerna förlitade sig på var turkiska shiastammar. Safaviderna var inget undantag. Deras etablering av shiaislam som statsreligion har än idag påverkan på grannländerna. Idag har Irans status lett till att många konverterar. Medan de arabiska staterna är svaga eller vänner av USA, så har Iran valt att stå emot. Detta har ökat deras status bland de förtryckta i världen.

Syrien

Syrien styrs av en Alevitisk familj, dessa avgudar Ali, till motsats mot shias, som ser honom som helig, som en Imam. Denna familjs rötter finns i shiaislam, vidare har de bra kontakter med Hizbollah och Iran, detta verkar ha lett till en öknade shiitisk konvertering. Vidare flydde många shia irakier till Syrien och dessa hjälpte till att öka förståelsen för shiaislam och en ökning i konvertering från sunni och från aleviternas tro till shiaislam.

Libanon

Shiaflyktingar undan olika förföljelser flydde till Libanons berg. Där spreds shiaislam och ledde till slut till att denna minoritet idag har en stark ställning i Libanon. Segern och fördrivning av Israels ockupationstrupper, har även skapat stort stöd för shiaislam bland ickeshiamuslimer. Fram till 1970-talet var shiamuslimerna de fattigaste av de fattiga. När Libanon föll i inbördeskrig 1975, så var shiamuslimerna inte inblandade. Dock efter att de drabbades i kriget mellan kristna och sunnimuslimer, så tog även de till vapen. Två grupper utmärkade sig då, Ammal och senare Hizbollah. Efter att kriget avslutades så började Hizbollah slänga ut de israeliska ockupanterna.

Ottomanska riket

Ottomanerna brydde sig inte mycket om religionen i början av sitt etablerande på 1300-talet. Många av de turkiska stammarna som de använde som legosoldater, var shiamuslimer av något slag. Efter att Safaviderna tog över Iran, då blev det en religiös konflikt mellan Safaviderna och Ottomanerna. Detta ledde till förföljelser av shias i det Ottomanska riket och förföljelse av sunnis i Persien. Än idag ser vi att många i Turkiet är shiamuslimer eller Aleviter, en gren som tillber Imam Ali som en inkarnation av Gud.

Slutsats

Sunniislam har sedan många århundraden styrts av korrupta ledare. Dessa har förvanskat och förvrängt bilden av shiaislam. Där ser vi särsklit den salafitiska/wahabitiska gruppen som lett massmord på shias. Man förvägrade shias sina rättigheter och man hjälpte och hejade på Saddam när han lät shiairakier, döda shiairanier.

Ledare i den arabiska världen, sådana som har bra relationer med Israel och USA har varnat för en shiitisk halvmåne i mellanöstern, med länder som Iran, Irak, Syrien och Libanon. Lärda som Yusuf al-Qaradawi har också uttryckt sig negativt då de ser en ökande shiamuslimsk befolkning i mellanöstern. Lärda sunniter som Shaykh Abdullah Bin Abd al-Rahman al-Jabrin har utfärdat fatwas, religiösa uttalanden som deklarerade att shiiterna och då särskilt Hizbollah, är otrogna.

Grupper som muslimska brödraskapet har dock föredragit att inte komma i en diskussion om shia och sunni, de ser sig förenade med shiiterna i kampen mot USAs och Israels kontroll över mellanöstern. Samma syn delas alltså av Ayatollah Khameini som menar att vi ska strunta i de här småsakerna och bry oss mera om den yttre fienden.

Jag anser att den här uppmärksamheten på sunnits som blir shias är en ploj för att öka spänningen mellan de allierade muslimerna. En ploj som används av USAs och Israels hantlangare för att mans ka börja bry sig om petitesser, istället för att bry sig om den misär som drabbat de ockuperade folken i mellanöstern. När många stammar och klaner blev shias i södra Irak, då var det ingen som blev förskräckt. Idag hör vi dock att detta är en shiamuslimsk invasion, en iransk invasion, en fara. Detta synsätt delar dessa personer med rasisterna i Europa.

Vad muslimerna måste göra är att komma varandra närmare, däribland förstå att man inte kan bli för fanatisk i sin syn på vissa gestalter i historien som hedras och vördas av den andra gruppen. När det sker, så kan ingen splittra muslimerna i sin rättfärdiga kamp för att bli fria de diktatorer och de ockupationstrupper som härskar över de muslimska länderna. Jag hoppas att fler öppnar sina ögon för islam i Europa, man behöver inte bli muslim, men man kan ha förståelse och respekt för denna härliga religion. På samma sätt hoppas jag att sunnis inser att shias är muslimer och är deras syskon i tron.

Det får inte glömmas att shias också blir sunnis; på många wahabisidor så kan man hitta berättelser om dem som “hittat sann islam” genom att lämna shia bakom sig. Om inte det är något problem, varför ska sunniter som blir shias vara ett problem?

The Sunni-Shia Conversion Controversy » Center on Islam, Democracy and the Future of the Muslim World.

15 kommentarer

 1. RZA 23 oktober 2009

  Jag kan säga av egen erfarenhet och vad jag sett att det där med korrupta ledare finns hos shia islam också. Även mycket förvrängning och förvanskning av sunni islam bland religiösa shia ledare. Själv är jag väl ingen praktiserande muslim ( det enda jag kan offra är att inte äta griskött) men ideologiskt är jag en islamist. Min uppväxt var mycket liberal och jag fick ingen religiös uppfostran. När man ska ta reda på sanningen kan man inte utgå ifrån att det man fått lära sig är sant, och därefter hitta bevis som förstärker ens övertygelse (bahlool känn dig träffad :-P). Av många olika anledningar så väljer jag sunni islam före shia islam. Det är enligt min uppfattning inte två olika religioner utan två olika ideologier och tankesätt inom samma religion.

 2. Bahlool 23 oktober 2009

  hahah 😛 ja men vi har hadith som säger att när Mehdin återkommer så kommer han slå ihjäl tusentals med turban (alltså lärda) att vi har korrupta ledare är helt naturligt..att du är shiamuslim gör inte dig perfekt 😛
  Men i det stora hela så ser man att det finns två shiagrupper som står emot västs/israels kontroll av mellanöstern, hizbollah och Iran.

 3. RZA 23 oktober 2009

  Ja, sant. Ahl al-sunnah dominerade länderna har fega ledare som gör allt i sin makt för att behålla sina rikedomar och makt. I realiteten har de redan sålt sin själ för att de dyrkar materialismen och inte gud. Varför de är så rädda att förlora makten är också beviset att själva folket i dessa länder inte alls håller med sina korrupta ledare. Se bara egypten, jordanien, pakistan osv. Hizbollah och Irans motsånd mot sionismen borde föra sunni och shia muslimer till att enas, men det finns nationalistiska grupper i MÖ som ser detta som en mardröm.

 4. Rog 23 oktober 2009

  Vad då menar du att muslimer med är rasister och nazister. ohh herregud…*S*

 5. Bahlool 23 oktober 2009

  japp, det är därför hamas och muslimska brödraskapet är bra vänner med Iran och hizbollah de har insett att kampen är mot Israel och USA.
  Jag tror bara man får bort wahabiterna så ska det gå bra att främja kampen mot israels illegala ockupation

 6. RZA 23 oktober 2009

  citat: -“Vad muslimerna måste göra är att komma varandra närmare, däribland förstå att man inte kan bli för fanatisk i sin syn på vissa gestalter i historien som hedras och vördas av den andra gruppen.” Oj, så många fel på en gång… klart man kan bli för fanatisk. Vad händer när den ena gruppen börjar likställa en person med gud?

 7. Bahlool 23 oktober 2009

  Finns ingen som likställer någon vid gud inom shia eller sunni, huvudsyftet var mest att man inte ska förbanna vissa av sunnis förgrundsgestalter. Diskussion finns inget problem med att svära åt eller håna det är där vi har stora problem med

 8. RZA 23 oktober 2009

  Du sa att alawiter avgudar Ali osv. Sen vet jag att vissa går till överdrift när de beskriver Ali (R.a.) i Iran också.

 9. Bahlool 23 oktober 2009

  Ja men Aleviter är egentligen inte shias som 12 imamshias. Deras syn är att Ali, kom på ett lejon till dem när de var stjärnor i himlen (så de är utvalda) och där var de arroganta mot honom, så han bestämde de skulle bli människor på jorden. Ali är alltså en inkarnation av Allah där Profeten Muhammed och Salamn al Farisi är underställda honom.
  Shiaislam säger klart att Ali är människa, men han är en speciell människa (efter Profeten Muhammed).
  Tittar man på historia och på hadither, så ser man att Ali aldrig gjort något fel, därför hans höga status, medan du kan hitta otaliga fel om Abu Bakr, Othman, Umar och Aisha. Så hans status är över dessa andra.
  Att vissa shias missförstår denna kärlek är helt naturligt..Jag mötte pakistanska shias, som trodde att Ali hade makten att hjälpa (tawassul) med egen kraft, något som shia islam inte säger..

 10. Rog 23 oktober 2009

  Hur var det man ursäktade hyckleri enligt din bok? I verkligheten brukar vi kalla såna människor för skitstövlar. Måste ju finnas ngt mer kraftfullare på arabiska?

 11. Nadja 24 oktober 2009

  “Är det sorgligt att folk byter tro? Det kan det vara, men i slutändan är det ju en privat sak. Om en person vill vara shiamuslim eller sunnimuslim, så är det upp till var och en.”

  Detta förstår jag inte, vad menar du med att byta tro? För vi tror ju på samma gud – Allah och är profeten Muhammed är den sista sändebuden/profeten… eller?? Så vad är egentligen den största skillnaden mellan shia och sunni? Vissa shia som Fatima Johansson säger att de får tatuera sig och tatuering är haram inom islam för att det tillåter inte att al wudu ska accepteras samtidigt som man skadar själen.

 12. Bahlool 24 oktober 2009

  Största skillnaden är Ahlul Bayts status och synen på vissa sahaba som vördas högt bland sunniter. Det med tatuering är en tolkningsfråga, vissa lärda säger att man inte får fixa sina ögonbryn osv. Allt sånt gör ingen skillnad för vår tro i egentlig mening. Sen borde jag kanske ha valt ett annat ord än att säga “byta tro” men byta inriktning eller byta sekt/lagskola

 13. Rog 24 oktober 2009

  TAKFIR!!!

  Hur vågar du vanliga människa utan insikt i Allahs plan för oss människor uttala dig

 14. Josef 03 oktober 2010

  Jag är själv sunni muslim och jag har många shia muslimska vänner som jag älskar.. Shia och Sunni är Islam och vi är bröder och systrar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *