Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Etikett: lära

Dua Kumayl

En av de mest kända duas, förböner, inom shiaislam heter Dua Kumayl,. Kumayls förbön. Bönen används idag även av sufis och sunnis.

Kumayl var en av Imam Alis bästa vänner. Förbönen som Ali lärde Kumayl, läses på torsdagarna.

Ali hade hållit en predikan i en moskée i staden Basra och sade att man borde läsa en Dua som kommer från Profeten Khidr och att den som är vaken på kvällen och läser denna Dua, så kommer Allah att tillmötesgå alla ens önskningar och behov.

Kumayl var bland de som lyssnade på predikan och på kvällen knackade han på Imam Alis dörr och bad honom lära honom denna Dua.

Ali rekommenderade att läsa denna Dua varje torsdag mot fredag, eller åtminstone en gång i månaden eller om även det är svårt, åtminstone en gång om året. Så att Allah skyddar dig mot dina fienders plotter, ger dig bröd för dagen och för att förlåta dig dina synder.

“Oh Kumayl, för att du är en sann vän, ska du få äran att memorera denna Dua” sade Ali.

Kumayl bin Ziyad al Nakhai deltog i ett uppror mot Al Hajjaj, en av de största massmördarna i Iraks historia. Al Hajjaj var känd för sin förföljelse av muslimerna i Irak och Kumayl deltog i slaget vid Jamaijim 82 (muslimsk tideräkning) under Said bin Jubayrs ledning. Kumayl ledde en division som kallades för Koranuppläsarnas division. Upproret slogs ner och Kumayl begravdes i Kufa, i Irak.

Fördelar med denna Dua:

Denna Dua ska hjälpa en att få sina legitima önskningar uppfyllda. Vill man få sina önskningar uppfyllda, ska man recitera den efter de obligatoriska bönerna, tills du får vad du önskar dig. Den skyddar för fiendernas intriger, ökar ens livsuppehälle och synderna blir förlåtna.

Kumayl återberättar, Jag minns en dag efter slaget vid Siffin, så gick vi förbi ett hus i Kufa, De troendes ledare (Imam Ali a.s) var med mig. Jag hörde från huset den vackraste koranrecitationen. En man satt mitt i natten och reciterade Koranen. Jag tittade på Imam Ali a.s och sade till honom: Åh Imam, denna man reciterar Koranen, hans ord är så vackra. Imamen (a.s) tittade på mig och sade sedan, Kumayl jag kommer påminna dig om denna man en dag.

Månaderna gick och Khawarij attackerade Imam Ali (a.s) vid Nahrawain slaget. När slaget var över, återberättar Kumayl: Imam Ali (a.s) kom fram till mig, tittade på mig och sade, Kumayl, ser du mannen från Khawarij armén som dött och ligger där? Min mästare, klart jag ser honom. Imamen (a.s) sade då, kommer du ihåg när vi en natt gick frbi ett hus och du bad mig höra hur fint en man reciterade Koranen? Jag bad dig då att du skulle vänta för det kommer en dag. Den mannen som ligger där, är samma man som reciterade Koranen. Vad är poängen med att han reciterar Koranen när han inte känner till min position i Koranen?

 

Källa:

Här kommer texten (för lång för att översättas) med uppläsning på youtube:

Lämna en kommentar