Press "Enter" to skip to content

Ett sätt att lära sig Koranen utantill

Simple Way to Memorize The Qur’an | Your Guide to get to know the Quran.

 

Hur du lätt kan lära dig Koranen utantill

 

Här kommer ett exempel på hur man kan lära sig Koranen utantill på ett snabbt och smart sätt:

 

 

Har du en Surah, som tex Surat Al Mumah (Fredags suran)

så läs första Ayah (versen) 20 gånger.

Sedan läser du nästa Ayah (vers) 20 gånger.

Sedan läser du tredje versen 20 gånger.

Sedan fjärde versen 20 gånger. Sedan läser du alla 4 verser 20 gånger så man stärker sambandet mellan dem.

 Efter det läser man Femte, sjätte, sjunde och åttonde verserna var för sig, 20 gånger åt gången.

 Sedan läser man femte till åttonde versen 20 gånger ihopa för att stärka sambandet mellan dem.

 

Sedan läser man från första versen till åttonde versen 20 gånger ihopa. Gör det här med hela Koranen. Försök inte att lära dig för mycket på en gång då det blir för mycket men har du typ 8 verser (Ayahs) så kan du lära dig en sådan om dagen.

 Hur ska man gå tillväga för att memorera utan att glömma det man lärt sig tidigare?

 Man måste hela tiden repetera, för om man lägger till nya verser man lärt sig utantill utan att repetera de gamla då kommer man glömma bort det man lärt sig utantill tidigare, så repetera verserna då och då.

Dela in Koranen i 3 delar, varje del innehåller 10 Juz. Om du lär dig 1 sida utantill om dagen, repetera de 4 föregående sidorna samtidigt. Det gör du tills du lärt dig 10 Juz utantill. Stanna då upp med att memorera och repetera dessa 10 Juz under en månad genom att repetera 8 sidor om dagen.

Efter en månad så lägg till en eller två sidor om dagen samtidigt som du repeterar 8 sidor, tills du nått upp till 20 Juz. Stanna då till 2 månader och repetera de 20 Juz du lärt dig hittills. Samma sak som tidigare, repetera 8 sidor per dag då.

Efter två månader, memorera 2 sidor per dag, samtidigt repetera 8 sidor varje dag, tills du är klar med hela koranen.

När du är klar med hela Koranen, repetera de första 10 Juz under en hel månad, genom att repetera halv Juz per dag, sedan repetera den andra 10 Juz med samma metod.

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *