Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lita på Allah

Jag förlorar ibland tålamodet då pressen från problemen bara ökar, och för ofta, om inte alltid, har Allah räddat mig. Här kommer en berättelse om när räddningen kom till Profeten saw.

Profetens tillit till Allah

När Abu Sufiyan, kuffars ledare, såg muslimernas armé på 10 000 gå in i Mecka, var han överraskad och kände skräck i kroppen. När han gick bredvid trupperna, sa han till sig själv:
”Jag önskar jag visste varför Muhammed segrade över mig. Hur lyckades han samla åt sig en sådan mäktig armé, när han var ensam och utan något stöd i Mecka.”

Profeten hörde honom säga så och svarade:
”Vi segrade över er, med Allahs hjälp!”, sa han och satte sin hand på Abu Sufiyans axlar.

I slaget vid Hunain, när fienden plötsligt överraskade muslimerna och kaos uppstod bland dem. När Profeten saw, såg hur muslimernas armé såg ut i kaoset, bad han Allah om hjälp, genom att sätta sin tillit till Honom och hans bön löd:
”Oh Herre! All pris och all tack tillhör bara dig. Jag lämmnar mitt klagomål (över det som sker i slaget) till Dig och det är bara Du som kan ge hjälp och stöd.”

I det ögonblicket uppenbarade sig Gabriel till honom från himlen och sa: ”Oh Allahs Budbärare! Du har läst en bön, som Musa a.s, läste, och då öppnade sig havet för honom och han räddades undan Faraos ondska.”

Källa:
Dars-hai Az Zindagi-e-Payambar-e-Islam, Page 216; Biharul Anwar, Volume 21, Page 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *