Press "Enter" to skip to content

Citat – Motgång

There is no better than adversity. Every
defeat, every heartbreak, every loss,
contains its own seed, its own lesson on
how to improve your performance the next
time.

Det finns inget bättre än motgång. Varje nederlag, varje hjärtslag, varje förlust, innehåller sitt eget frö, sin egen läxa om hur man ska förbättra prestation nästa gång.

Malcolm X

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *