Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Etikett: fadak

Know your Religion – Fatima al Zahra

Fatima dog vid 18 års ålder. Det finns historiska belägg för att man försökte bränna ner hennes hus efter att hennes käre far Profeternas Profet Muhammed hade dött. Vidare finns det belägg för att hon var med barn när man slog in dörren till hennes hus och den träffade henne i sidan, som ledde till att hon fick missfall och hennes ofödda son Muhsin dog. Dessa skador lär ha lett till hennes död.
Hon begravdes en mörk natt, så att de som lett dessa handlingar och förorsakat henne detta lidande, inte skulle få närvara vid hennes begravning och än idag vet ingen vart hon är begraven.

9 kommentarer