Press "Enter" to skip to content

Muhammed el Baqir

Muhammed al Baqir (a.s), var den femte Imamen inom shiaislam. Ättling i rakt nedstigande led från den heliga Profeten Muhammed (saw).

Mannen som kallades kunskapens ocean, grundaren av den metodik som används av shiiterna än idag. Han och hans son, Jafar al Sadiq (a.s)grundade den shiitiska lagskolan, från vars kunskap och studentkår, tusentals sunnitiska lärda fick sina diplom, flera av dessa blev senare stora och kända Imamer.

Muslimska Mynt

Muhammed el Baqir såg till att man skapade det första muslimska myntet. Under kalifen Walid ibn Abdul Malik, blev det problem med det bysantiska riket, vars mynt man hade använt i den muslimska världen, på inrådan av Muhammed el Baqir, skapades nya mynt, på ena sidan stod det La Ilaha Illa Allah och på andra sidan Muhammed Rasool Allah. 1988 visades sådana mynt upp på det brittiska museet, och där stod det att dessa mynt skapades under kalifen Walid ibn Abdul Maliks tid och att det var på inrådan av den femte imamen.

Fadaks

Under kalifen Umar ibn Abdul Aziz, var det lite lugnare för shiiterna och deras Imamer. Han var en rättvis kalif, som i drygt 2 år, erkände shiiternas och Ahlul Bayts rättigheter. Han var den som förbjöd svärandet åt Imam Ali, något som hade varit del i kallelsen till bönen under Ommayyiderna. I över 60 år, svor man åt Imam Ali, islams svärd och Profeten Muhammeds kusin och svärson. Den förste mannen att bli muslim, det var Ali. Den som Profeten Muhammed omtalade som sin bror och som han menade ingen fick vara fiende till, för då var man fiende till Allah och Hans Profet.

Fadak, landsstycket som hade tillhört Fatimah, Profetens dotter, och som hon fått i arv, stals från henne av de första kaliferna. Detta land återlämnades av denne Umer ibn Abdul Aziz och med hjälp av denna mark, som Muhammed el Baqir fick som ättling till Fatimah, kunde man utbilda tusentals studenter, man öppnade skolor och hjälpte de fattiga.

Döden

Kalifen Hisham ibn Abdul Malik började känna sig illa till mods på grund av det allt större stöd som Muhammed al Baqir fick så då använde han sig av det vapen han och hans dynasti alltid använt sig av – giftet. Man hade lagt gift på en sadel, när Imamen satte sig på den, så strömmade giftet in i hans kropp. Efter några dagar fyllda av smärtor och kval, dog denne Imam och det skedde på den 7:de i månaden Dhulhijjah, år 114, islamisk tideräkning.

Uppdatering av en medlem i gruppen

Imam Al-Baqirs reformer
Hur vägledde vår femte imam (as) muslimerna? Vad gjorde han? Vilka sorters reformer gjorde han? Dessa frågor ska- med Guds nåd och vilja- hastigt besvaras i denna korta text.
Vår femte imam (as) var en muṣliḥ (skapare av samförstånd och fred) och lade ett stort fokus på att reformera på olika planer för att vägleda den muslimska ummahn (islamiska gemenskapen). Några exempel är:

Teologiskt och tankemässigt.
Många olika grupper med avvikande tankar uppstod, bland dessa fanns al-Murji’ah som påstod att man inte behöver agera rätt för att betraktas som troende och de stödde därmed umayyaderna. Imam al-Baqir stod emot dem och bekämpade deras vilseledande tankar öppet framför folk. Om de sade han (as):

“Oh Gud! Sänd dina förbannelser över al-Murji’ah, ty de är våra fiender i detta liv och i livet efter”[1].

Han (as) var också emot al-ghulāt genom att göra la’na på dem samt en rad andra vilseledda och avvikande grupper. En annan metod som han (as) använde för att reformera teologiskt var genom att konfrontera de lärda, som i sin tur vek sig för honom (as) och det som han (as) sa.

Politiskt.

Imam Al-Baqir (as) ville frigöra muslimerna från deras tankemässiga kedjor och se till att de skulle handla rätt. För att uppnå detta underströk han (as) vikten av att påbjuda det goda och förhindra det onda;

“Sannerligen, att påbjuda det goda och förhindra det onda är profeternas väg (handlingssätt) och metoden av de som gör det goda och rätta. Det är en sådan stor obligatorisk gärning genom vilken andra obligatoriska gärningar kan överleva, trosläror räddas […] orättvisor avvärjas och välstånd sprids..”[2].

Genom att tillämpa detta skulle muslimerna bland annat stå upp mot makthavarnas förtryck och orättvisa. Utöver det, bestod hans (as) politiska reform av att dels vända tillbaka blickarna åt ahlulbayt (as) som de enda som kan rädda människorna, dels genom att fördöma den umayyadiska regimen samt sprida deras skamlösa handlingar [3].

Moraliskt och socialt.

Profeten Muhammad (saw) hade en exceptionell moral, vilket även koranen bekräftar: ”Och sannerligen besitter du en upphöjd moral”(68:4). Al-Baqir (as) ansåg det därför var viktigt med en moralisk reform för att se till att människorna verkligen följde deras profet. För att uppnå sitt mål förlitade vår imam (as) sig på att prata och sprida hadiths och han (as) förlitade sig även på handling:

Det återberättas att en man försökte provocera al-Baqir (as) genom att tala illa om honom. Istället för att kalla imamen (as) för Baqir, så sade denna man till honom “du heter baqar (kor)” och mannen sade även olämpliga saker om vår imams (as) mor. Då svarade imam Muhammad al-Baqir (as) med: “Om du har rätt i det du säger (om min mor), så må Allaah (swt) förlåta henne. Och om du har fel i det du säger, så må Allaah (swt) förlåta dig”. Efter den händelsen blev personen omedelbart muslim och accepterade al-Baqir (as) som sin imam [4].

Guds fred vare över vår imam (as) den dag han föddes, den dag han gick bort och den dag då han ska uppväckas från de döda.

Noter:
[1] Biharul Anwaar, v. 46 s. 291
[2] Al-Kafi, vol. 5, p. 56.
[3]. Imam al-Baqir: “Our Shi‘ites were killed in every city. The hands and the legs were cut off out of accusation. Whoever loved and followed us was imprisoned or his property was plundered or his house was demolished.”, se Hayat al-Imam al-Hasan, v.2, s.357. Se även al-Kafi, v. 5 s. 107.
[4] Biharul anwaar, v. 3 s. 337.
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *