Press "Enter" to skip to content

Muhammed el Baqir

I dagarna är det den femte Imamens födelsedag, här kommer ett gammalt kort inlägg om hans död, som förklarar hans storhet:

 

Min förfader och min Imam, den som jag fått namnet ifrån, Muhammed el Baqir, var den femte Imamen inom shiaislam. Ättling i rakt nedstigande led från den heliga Profeten Muhammed (saw).

I dagarna minns vi hans dödsdag, mannen som kallades kunskapens ocean, grundaren av den metodik som används av shiiterna än idag. Han och hans son, Jafar al Sadiq grundade den shiitiska lagskolan, från vars kunskap och studentkår, tusentals sunnitiska lärda fick sina diplom, flera av dessa blev senare stora och kända Imamer.

Muslimska Mynt

Muhammed el Baqir såg till att man skapade det första muslimska myntet. Under kalifen Walid ibn Abdul Malik, blev det problem med det bysantiska riket, vars mynt man hade använt i den muslimska världen, på inrådan av Muhammed el Baqir, skapades nya mynt, på ena sidan stod det La Ilaha Illa Allah och på andra sidan Muhammed Rasool Allah. 1988 visades sådana mynt upp på det brittiska museet, och där stod det att dessa mynt skapades under kalifen Walid ibn Abdul Maliks tid och att det var på inrådan av den femte imamen.

Fadaks

Under kalifen Umar ibn Abdul Aziz, var det lite lugnare för shiiterna och deras Imamer. Han var en rättvis kalif, som i drygt 2 år, erkände shiiternas och Ahlul Bayts rättigheter. Han var den som förbjöd svärandet åt Imam Ali, något som hade varit del i kallelsen till bönen under Ommayyiderna. I över 60 år, svor man åt Imam Ali, islams svärd och Profeten Muhammeds kusin och svärson. Den förste mannen att bli muslim, det var Ali. Den som Profeten Muhammed omtalade som sin bror och som han menade ingen fick vara fiende till, för då var man fiende till Allah och Hans Profet.

Fadak, landsstycket som hade tillhört Fatimah, Profetens dotter, och som hon fått i arv, stals från henne av de första kaliferna. Detta land återlämnades av denne Umer ibn Abdul Aziz och med hjälp av denna mark, som Muhammed el Baqir fick som ättling till Fatimah, kunde man utbilda tusentals studenter, man öppnade skolor och hjälpte de fattiga.

Döden

Kalifen Hisham ibn Abdul Malik började känna sig illa till mods på grund av det allt större stöd som Muhammed al Baqir fick så då använde han sig av det vapen han och hans dynasti alltid använt sig av – giftet. Man hade lagt gift på en sadel, när Imamen satte sig på den, så strömmade giftet in i hans kropp. Efter några dagar fyllda av smärtor och kval, dog denne Imam och det skedde på den 7:de i månaden Dhulhijjah, år 114, islamisk tideräkning.

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *