Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fråga om Fatimas hus och Abu Bakr

Abu Uthman frågar mig några frågor, så här kommer svaret:

Frågan :

Ok, förstår men vilka källor följer du själv, vilka är starkare? Tex nahjul balagha eller tabari?
Och min andra fråga, kan du bara nämna två pålitliga sunnitiska källor där den ena säger att Ali befann sig där och den andra att han var på väg dit. Bara visa vart du läste detta. Och ta gärna med den källan där Zubayr gick ut med svärdet

Svar:

Spelar det roll vilka källor jag följer? Jag förnekar inte attacken mot Fatima, Profetens älskade dotter, utan jag vet att det här hände, och bevisen finns i våra egna böcker, men mest bisarr är att det finns i era böcker och att ni förnekar hela händelsen, ändå är det ett otal sunniter som fört fram den här händelsen.

För att förstå. Ali och hans anhängare höll på med begravningen av Profeten Muhammed (saw), då samlades några hundra vid  Saqifah, där satt Abu Bakr och Umar och man fick, efter lite konflikt, Abu Bakr vald till ny Khalifa. När Profeten begravdes, så kom dessa tillbaka och tom krävde att gräva ut Profeten för de var ju inte där de vill be över hans döda kropp. Ali vägrade och även hotade dem. Efter dessa händelser så samlades Ali och hans anhängare i Alis och Fatimas hus. Om det här var en skröna från shiiterna, så hade jag förstått ert ifrågasättande, men här kommer sunnitiska källor och enbart sunnitiska källor.

Många orättvisor begicks mot Fatima, däribland stölden av hennes land och förbudet att ge henne Khums, som var hennes rättighet, men just hotet att bränna ner huset var särskilt hemskt.

Ifall det bara varit en källa, så hade jag förstått allt motstånd, men det är så många olika källor, att det inte går att förneka sanningen. Shiiterna tar inte upp den här frågan för mycket, pga vår önska om att stifta fred med sunniterna, men sanningen är sanningen och går inte att förneka. Man måste beakta att Profeten (saw) klart och tydligt sagt, den som sårar/skadar Fatima skadar mig och den som skadar mig skadar Allah.

Tareekh Abul Fida Vol 1 s 156 Dhikr Bayya Abu Bakr

Det är en sunni bok, som säger att Abu Bakr skickade Umar att få ut dem som fanns i Alis och Fatimahs hus. Umar hade elden i sina hände och ville bränna ner huset, då frågade Fatimah skulle du våga göra detta oh Umar?

Iqd al Fareed s 179 Namnger dem som var emot Abu Bakrs Khalifa.

Abu Bakr och Umar kallade till sig Ali till moskeen när de fick reda på att han och hans anhängare samlades i Alis och Fatimas hus, det var kort efter Saqifah. Ali vägrade komma så man omringade huset som hotade bränna ner det och i denna beskrivning så säger man Fatimah var ilsken.

Ansaab Ashraf al Baladhuri i volym 1, sida 582-586 Tarikh Yaqubi s 116 Al Imama wal Siyasah ibn Qutayhah volym 1 s 19-20

Vidare i Tarikh Kabir av Tabari, han beskriver händelserna bäst. Han ger en kedja av dem som fört fram haditherna om händelserna. Att umar och hans gäng kom till Fatimah och då skrek Umar ut, ”Vid Allah om ni inte kommer ut och ger trohetslöftet annaras bränner jag ner uset. Al Zubair kom ut med sitt svärd, när han kom ut föll han över nåt, svärdet tappades och han omhändertogs av gänget. Al Tabari volym 9 sida 187

Al Imama wal Siyasa s 18-30 Bayya Abu Bakr

Tarikh Abul Fida vol 1 s 156 Dhikr Bayya Abu Bakr

Iqd al Fareed s 179

Tarikh tabari vol 13 sida 1818 Dhikhr Wfaat Nabi engelsk översättning vol 9 s 187

Al Stiah av Ibn Abd al barr vol 1 sida 246

Sharh ibn al Hadeed vol 1 sida 157

Källor:

 

 1. Musnaf of Imam Ibn Abi Shebah, Volume 7 page 432 Tradition 37045
 2. al Imama wa al Siyasa pages 18-30 Dhikr Bayya Abu Bakr
 3. Tareekh Abul Fida Volume 1 page 156 Dhikr bayya Abu Bakr
 4. History of al-Tabari, Volume 9 page 187
 5. al-Istiab, by Ibn Abd al-Barr Volume 1 page 246 Dhikr Abdullah in Abi Quhafa
 6. Sharh ibn al Hadeed Volume 1 page 157
 7. Al Mihal wa al Nihal Volume 1 page 77, Dhikr Nizameeya
 8. Muruj adh-Dhahab by Abd al-Hasan Ali ibn al-Husayn al Masudi Volume 3 page 198
 9. Izalat ul Khifa by Muhaddith Shah Waliyullah Dehlavi Volume 2 page 226 (Urdu translation, Qur’an Mehal publishers, Karachi)
 10. Tareekh Kamil by Ibn Atheer Volume 11 page 113
 11. Tareekh Ahmadi by Ahmad Husayn Khan pages 111-112
 12. Tauhfa Ithna Ashari, by al Muhaddith Shah Abdul Aziz Dehlavi page 292 Dhikr Muthain Umar
 13. Al Murthada by Hafidh Abdul Rahman al Hanafi page 45 (Amritsar edition)
 14. Kanz al Ummal, Volume 2 page 184 (Egypt).
 15. Tahqeeq Mubashraab Sunni page 110 by Maulana Waheedudin Khan al Hanafi
 16. Ansar Ashraf, by al-Baladhuri, v1, pp 582-586
 17. Tareekh Ya’qubi, v2, p116
 18. Qurat al-Aynayn fi Tafdhil al-Shaykhayn by Shah Waliyullah Dehlavi, page 88
 19. al Faruq, Volume 1 page 92 Dhikr Saqeefa Bani Sa’ada
 20. Ruh al Mustafai Volume 3 page 36
 21. Iqd al Fareed, Volume 3 page 273

Några av det här är Sahih, och du vet vad det betyder.

We read in Musnaf of Imam Ibn Abi Shebah, Volume 7 page 432 Tradition 37045:

“Narrated Muhammad bin Bashir from Ubaidllah bin Umar from Zaid bin Aslam that his father Aslam said: ‘When the homage (baya) went to Abu Bakr after the Messenger of Allah, Ali and Zubair were entering into the house of Fatima to consult her and revise their issue, so when Umar came to know about that, he went to Fatima and said : ‘Oh daughter of Messenger of Allah, no one is dearest to us more than your father and no one dearest to us after your father than you, I swear by Allah, if these people gathered in your house then nothing will prevent me from giving order to burn the house and those who are inside.’

So when Umar left, they (Ali and Zubair) came , so she (Fatima) said to them: ‘Do you know that Umar came here and swear by Allah to burn the house if you gather here, I swear by God that he (Umar) will execute his oath, so please leave wisely and take a decision and don’t gather here again.’ So they left her and didn’t gather there till they give baya to Abu Bakr.”

All the narrators are authentic as they are the narrators of Sahih Bukhari & Sahih Muslim. Muhammad bin Bashir: Imam Al-Dhahabi said: ‘Thabt’ (Al-Kaashif, v2 p159), Imam Ibn Hajar Asqalani said: ‘Thiqa’ (Taqrib al-Tahdib, v2 p58). Ubaidllah bin Umar: Al-Dhahabi said: ‘Thabt’ (Al-Kaashif, v1 p685), Ibn Hajar Asqalani said: ‘Thiqa Thabt’ (Taqrib al-Tahdib, v1 p637).Zaid bin Aslam: Al-Dhahabi said: ‘Hujja’ (Siar alam alnubala, v5 p316), Imam Ibn Hajar Asqalani said: ‘Thiqa’ (Taqrib al-Tahdib, v1 p326). Aslam al-Qurashi (the slave of Umar): Al-Dhahabi said: ’Faqih, Imam’ (Siar alam alnubala, v4 p98), Ibn Hajar Asqalani said: ‘Thiqa’ (Taqrib al-Tahdib, v1 p88).

It is worth noting the observation made in Qeraa fi kutub al-Aqaed, by Farhan Hassan al-Maliki, page 52

”However Ali’s party was smaller (in number) during the reign of Umar than the reign of Abu Bakr al-Sidiq due to his abandoning Ali on account of his breaking into Fatima’s home during Abu Bakr’s reign, and forcing some sahaba that were with Ali to give bayya to Abu Bakr, thus the memory of this dispute – that is proven via authentic chains – was deemed a painful memory which they did not like to recollect”


What is even more interesting is the commentary of the margin writer who states:

”I thought that the story of breaking into (Fatima’s house) was just a lie , until I discovered reliable chains of narrations for it, such as what is been recorded by Ibn Abi Shebah in the Musanaf, anyhow neither is (the story) an exaggeration in the manner that the extremist Shia claim nor can it be denied as is the approach of the extremist Hanbalis.”

I boken al-Bayana Izalatul Khifa, Volume 2 page 29 där Al-Muhaddith Shah Waliyullah Dehlavi säger att det är sahih enligt de två sheikherna (Muslim och Bukhari)


Utöver allt det här finns det andra sunnitiska källor, inte lika ”högt” värderade, som även de stödjer detta. Onödigt att ta upp dem dock då dessa källor du fått är mer än tillräckliga.

26 kommentarer

 1. bashar 01 januari 2011

  Det finns shi’a-lärda som förnekar händelsen. FadlAllah varken förnekade eller bekräftade händelsen.

 2. bashar 01 januari 2011

  Jag kan verkligen inget om Hadithvetenskap, men Muhammad Muslim Eneborg har skrivit om vetenskapen ur ett sunnitiskt perspektiv.
  http://privat.bahnhof.se/wb042294//Frames/hadith.html

  AL-SIHÂH AL-SITTAH
  Al-sihâh al-sittah (de sex korrekta) är sex böcker: Sahîh Bukharî, Sahîh Muslim, Jâmî` Tirmidhî, Sunan Nasâ’î, Sunan Abî Dâwûd och Sunan Ibn Mâjah. En del muhaddithîn har räknat in Muwattâ Imâm Mâlik i stället för Ibn Mâjah, och en del Musnad Dârimî. Att de här sex böckerna kallas sahîh är en generalisering; egentligen är det bara Bukhârî och Muslim utav dem som är sahîh.

  INBÖRDES RANGORDNING

  Sihâh sittah brukar rangordnas enligt följande: 1. Sahîh Bukhârî 2. Sahîh Muslim 3.Sunan Abî Dâwûd 4. Sunan Nasâ’î 5. Jâmî` Tirmidhî 6. Sunan Ibn Majah

  Så 100% sahih är tydligen bara Bukhari och Muslim. Så om jag får en hadith från en samling förrutom de som angivits, så är det svårt att ta ställning såvida man inte väljer att forska själv, vilket jag tror är svårt om man inte har tillräckligt med kunskaper.

 3. Bahlool 01 januari 2011

  Fadhallah är den ende. Jag följer honom själv i religiösa skrifter och han har fått mkt kritik för sin syn men man måste även beakta vem Fadhallah är, han är mkt moderat och mkt tillmötesgående. Han är den ende som tillåter onani för kvinnor, så han är mkt kontroversiell
  Bashar faktum är att Bukhari själv sa, det fanns många fler sahih hadither men han ville inte ta in dem för det skulle bli för mycket..Så tänk dighur många han hoppade över?
  Mutawattar är när något berättas om och om och om igen av många olika källor..här har du många olika källor. Enligt de första 2 sahih böckerna så blev Fatimah sur på Abu Bakr och dog så, ändå har jag mött sunnis som hävdar nej, hon var kompis med Abu Bakr.

 4. bashar 01 januari 2011

  Att Fatimah (RA) var ledsen på Abu Baker tror jag de flesta är överensom, men vi har hadither som säger att ’Ali gav bay’a bara tre dagar försent för att han var upptagen med profeten (saw), och förnyade sin bay’a efter Fatimahs (RA) bortgång. Vi har även hadither om att Abu Baker besökte Fatimah (RA) då hon var sjuk (detta efter profetens (SAW) bortgång), och även hadither om att Umar gifte sig med Alis dotter.

  Jag kommer inte kunna diskutera det här eller hämta bevis, då jag är väldigt okunnig, men ville bara visa att man inte behöver se det som svart på vitt.

 5. Bahlool 01 januari 2011

  Faktum är att i samma hadither som handlar om Fatimah och Fadak så framgår det att Imam Ali inte gav baya förrän efter hennes död.
  Vi anser att många hadither är förfalskade för att ge en förhärligande syn av det som hände. Faktum är att När ni har olika hadither, å ena sidan hadither som stödjer vår tes att det fanns problem mellan Ahlul Bayt och Abu Bakr och hans sahaba, och sen har ni hadither där de älskade och vördade varandra, då måste man fråga sig, varför det är en sådan skillnad?
  Om vi utgår ifrån att era hadither är sanna där Profeten sa den som sårar Fatima, sårar mig, då måste man fråga sig, är det inte att såra Fatima (och Profeten) när man tar hennes land, hon slutar hälsa på dem och inte ens säger wasalam och sedan tom ber Ali att inte tillåta dem deltaga i hennes begravning så det sker på natten.

  Islam är rätt klar på att vi ska ta den godas sidan, i de här fallen är den goda sidan Ahlul Bayt och Fatimas. Det är så många olika saker som adderas upp. Ali deltog inte längre i deras strider, Han höll sitt kända Shaqshaqiya tal osv osv.

 6. AHLAM 01 januari 2011

  Subhanallah, och när sanningen finns framför dom så väljer dom att förneka den!!

 7. bashar 01 januari 2011

  Ahlam
  Jag vet inte om det är mig du syftar på… Jag har varken tagit ställning för eller emot… Jag har för lite kunskap för att kunna göra det.
  Det enda jag har sagt att man inte behöver se det svart på vitt…

 8. Bahlool 01 januari 2011

  BAshar torr inte hon menar dig, hon menar att för ofta så finns alla belägg och ändå är folk blinda för sanningen.’

 9. Abd al-Alim 02 januari 2011

  Bismillah.

  Bahlool, du kopierar ofta från sunnikällor som Iqd al Farid och du har även klistrat in en hel del källor som du säger tillhör Ahl al Sunnah?

  Har du läst alla dessa böcker från pärm till pärm?

  Abd al-Alim

 10. Bahlool 02 januari 2011

  Har redan förklarat att jag inte lläst alla dess böcker, och ni undviker frågorna..spelar det någon roll att jag läst dem från pärn till pärm? är det inte bättre att bevisa att det är lögn?

 11. Abd al-Alim 02 januari 2011

  Bismillah.

  Jag skulle inte starta en diskussion ens med dig. Jag har själv börjat på en serie på min hemsida om Saqifah.

  Om du inte läst dessa böcker, hur vet du vad som står i dem, och speciellt i vilken kontext?

  Abd al-Alim

 12. Bahlool 02 januari 2011

  Haha så du har läst alla shia böcker eftersom du förklarat dig vara kunnig om shia? Kontexten behvös knappast då det framgår av orden och meningarna. Så du har läst alla hadithböcker? Eller kontexten där är inte samma sak?

 13. Bahlool 02 januari 2011

  Så frågan kvarstår, varför byter ni samtalsämne? Stämmer det som står i dessa böcker eller inte?

 14. Abd al-Alim 02 januari 2011

  Bismillah.

  Bli ej upprörd min vän, vi har en diskussion som inte handlar om aqeedah eller shia-sunni.

  Vi säger att jag inte läst alla böcker jag citerar. Gör det okej att du heller inte gör det? Jag har sagt det förut till dig, om jag säger att 2+2=3 och du sagt att 2+2=7, så kan du inte säga att ditt svar är okej för att mitt svar också är fel. Vi har ju båda fel då.

  Men så att du vet så har jag läst de böcker jag citerat. Jag har undvikit att svara på frågor om böcker där jag inte läst själv. Hadither är inte sammanhängande text utan varje hadith är unik sig. En bok är en sammahängande text där om man bortser från tidigare eller senare del så kan du citera felaktigt.

  Så kontexten är ytterst viktig. Säg att vi skulle ta orden från versen ”döda de vad ni än finner dem” från Koranen, skulle det inte sätta upp frågetecken? Det är ju så antimuslimer gör med Koranen. De tar en viss del och isolerar det, och på så sätt får det hela en annan betydelse. Att sedan ta från sidor som al-islam.org, answering-ansar eller andra liknande shia sidor på det sättet du gjort kan bli förödande för din pålitlighet.

  al-islam.org t ex citerar en hadith i Sahih Bukhari på följande sätt:

  Sahih al-Bukhari Hadith: 4.336
  Narrated Abdullah:
  The Prophet stood up and delivered a sermon, and pointed to the house of Aisha, and said: “Fitna (trouble/sedition) is right here,” saying three times, “from where the side of the Satan’s head comes out.”

  Men den riktiga versionen lyder:
  Narrated Abdullah:
  The Prophet stood up and delivered a sermon, and pointing towards Aisha’s house (i.e. Eastwards), he said thrice, “Affliction (will appear from) here,” and, “from where the side of the Satan’s head comes out (i.e. from the East).”

  Det finns många många många fler exempel av detta men för enkelhetens skull bortser jag från fler citat (om du ni inte vill ha dem, då är det bara att säga till).

  Därför är det viktigt att själv läsa det man citerar så att man ej ljuger om Allahs religion, vilket är ett oerhört brott. Så hur säkerställer du att det du påstår står i dessa böcker verkligen står?

  Abd al-Alim

 15. Abd al-Alim 02 januari 2011

  SubhanAllah, min svenska var inte på topp idag märkte jag, ber om ursäkt för detta…

 16. Bahlool 02 januari 2011

  Jag har märkt en sak med dig, det är att när du inte har svar som är logiska eller har bevis så hävdar du att folk är sura eller arga;) hur kommer det sig?

  Vi säger att jag inte läst alla böcker jag citerar. Gör det okej att du heller inte gör det? Jag har sagt det förut till dig, om jag säger att 2+2=3 och du sagt att 2+2=7, så kan du inte säga att ditt svar är okej för att mitt svar också är fel. Vi har ju båda fel då.

  Men så att du vet så har jag läst de böcker jag citerat. Jag har undvikit att svara på frågor om böcker där jag inte läst själv. Hadither är inte sammanhängande text utan varje hadith är unik sig. En bok är en sammahängande text där om man bortser från tidigare eller senare del så kan du citera felaktigt.

  Man behöer inte ha läst böckerna, det räcker med att citera citaten och källorna. Det du ska ifrågasätta är inte hur många böcker jag läst utan om det jag säger är sant eller ej, jag har lagt fram bevisen nu gäller det för dig att bevisa att 1 jag har ljugit eller 2 att dessa böcker inte säger det jag hävdat. I båda fallen faller du, för dessa böcker är rätt klara och bevisen även..
  FEl de här böckerna är inte heller sammanhängande..när du läser en historiebok och den tar upp angreppet mot Fatima och hennes Familj, då har denna händelse inget att göra med att Abu Bakr gick och mördade shiiter som stödde Ali. I grund och botten har dem men vi tar inte upp båda händelser när vi disukterar FAtimas hus utan vi tar bara upp den specifika händelsen och den specifika källan.

  Så kontexten är ytterst viktig. Säg att vi skulle ta orden från versen ”döda de vad ni än finner dem” från Koranen, skulle det inte sätta upp frågetecken? Det är ju så antimuslimer gör med Koranen. De tar en viss del och isolerar det, och på så sätt får det hela en annan betydelse. Att sedan ta från sidor som al-islam.org, answering-ansar eller andra liknande shia sidor på det sättet du gjort kan bli förödande för din pålitlighet.

  Det här hade kunnat funka om jag tog saker ur dess sammanhang, men det gör jag icke..varje sak jag tar upp har sin hihstoria och jag tar upp dina böcker, jag har tagit upp ett otal hadither ändå får jag höra från er nawasibs att 1 det är lögn (för jag är shia och vi ljuger ju alltid) eller att jag missförstått..

  Därför är det viktigt att själv läsa det man citerar så att man ej ljuger om Allahs religion, vilket är ett oerhört brott. Så hur säkerställer du att det du påstår står i dessa böcker verkligen står?

  Käre vän, att ljuga är ett stort brott och du har gång på gång försökt ljuga om Ahlul bayt och deras fiender..så jag råder dig att läsa på igen och sluta vara så kär i Ibn Taymiyya..jag har säkerställt det genom att jag tar upp källan sen är det upp till dig att bevisa att jag ljuger, eftersom du och jag vet att det står såsom jag tagit upp (du har inte kunnat visa mig en enda gång där jag ljugit bara gett mig din och wahabiternas tolkning) så behöver jag inte stå till svars för dig.
  Har du något att invädna mot det jag tagit upp så varsågod, annars tycker jag det är märkligt att du ifrågasätter om jag läst dem eller ej men inte om källan är sann eller ej.

 17. Bahlool 02 januari 2011

  Ingen fara jag märker att min svenska också är åt skogen hehe

 18. Abd al-Alim 02 januari 2011

  Bismillah.

  Arga vän, du skriver väldigt psyko-defensivt och det upplevs som argt. Men du vet ju ditt egna tillstånd bäst och hur den är bakom datorskärmen.

  Det räcker ej med att citera. Detta är inte sakligt, detta är kraftig imiterande utan att ens veta sanningen. Din kompis Rasul fick ju i diskussionen om Aisha (radiAllahu anha) gå med byxorna nere när han felciterade från Bukhari genom att utan förbehåll klippa och klistra.

  Kan du definiera Nawasib för mig? Vill gärna höra din definition av detta.

  Kan du visa vad jag ljugit om? Jag och du har olika syn på det som hänt – det innebär inte att du har rätt och därför ljuger jag. Det är endast olika syn på något historiskt.

  Kan du samtidigt visa var jag citerat Ibn Taymiyyah i mina texter?

  Och vad är en wahabi, och vad anser du vara wahabiternas tolkning?

  Slutligen, du har rätt – jag bör visa att det du hänvisar till inte stämmer. Så med Allahs hjälp så kommer detta komma i framtiden.

  Abd al-Alim.

  PS. Visa en logiker om mitt argument om 2+2 var logiskt eller inte, eftersom du anklagar mig för att vara ologisk, arga vän.

 19. Bahlool 02 januari 2011

  Arga vän, du skriver väldigt psyko-defensivt och det upplevs som argt. Men du vet ju ditt egna tillstånd bäst och hur den är bakom datorskärmen.

  Det räcker ej med att citera. Detta är inte sakligt, detta är kraftig imiterande utan att ens veta sanningen. Din kompis Rasul fick ju i diskussionen om Aisha (radiAllahu anha) gå med byxorna nere när han felciterade från Bukhari genom att utan förbehåll klippa och klistra.

  som sagt min käre nawisibi, jag är inte sur, jag blir bara sur över dumhet, är du dum? OM så då blir jag sur 😉
  Har du problem med min vän Rasul får du vända dig till honom, har jag felciterat Bukhari? Så varför tar du upp honom?

  Kan du definiera Nawasib för mig? Vill gärna höra din definition av detta.

  Kan du visa vad jag ljugit om? Jag och du har olika syn på det som hänt – det innebär inte att du har rätt och därför ljuger jag. Det är endast olika syn på något historiskt.

  O jag ska belysa Nawasib, så måste jag ta upp källor och hänvisar till texter från sunniter om er, och då du inte gillar att hänvisar eller ger källor så ogillar du det kanske. Det är lögn när man hävdar att man älskar båda två sidor i en konflikt det är även lögn när man menar att saker som FAtimahs hus (som finns i era böcker) Ghadir Khum (finns i era böcker) Saqifa (finns i era böcker) osv eller att Fatima inte var sur på Abu Bakr (något som din egen Aisha sagt).

  Listan kan göras lång

  Kan du samtidigt visa var jag citerat Ibn Taymiyyah i mina texter?

  Och vad är en wahabi, och vad anser du vara wahabiternas tolkning?

  Slutligen, du har rätt – jag bör visa att det du hänvisar till inte stämmer. Så med Allahs hjälp så kommer detta komma i framtiden.

  Abd al-Alim.
  PS. Visa en logiker om mitt argument om 2+2 var logiskt eller inte, eftersom du anklagar mig för att vara ologisk, arga vän.

  Ibn Taymiyya är din läromästare så hela din ”kärlek” grundar sig i denne mans irrläror, må allah förbanna lögnaren.
  En wahabi är du, som följer Ibn Taymiyyas läror och Ibn Abdul Wahabs

  Jag är en logiker 🙂

 20. Abd al-Alim 02 januari 2011

  Bismillah.

  Khair inshaAllah, du svarade inte på en enda fråga. Men min ursprungliga fråga var om källorna – och du svarade att det är min uppgift att kolla upp att det verkligen står det du påstår, vilket jag tycker är rättvist nog. Du kan alltså fortsätta med ditt klipp-och-klistra utan ens insikt i det du skriver… Väldigt ”logiskt” för en ”logiker” att göra detta.

  Abd al-Alim

 21. Bahlool 02 januari 2011

  Svarade på alla dina frågor, men som vanligt förnekar du, såsom du förnekat de brott dina idoler begick mot Ahlul Bayt och islam. vidare är det inte jag som tar från anti shiitiska sidor och inte klarar av att formulera egna tankar, tror du ska inte kasta sten i glashus 😉

 22. Rasul 02 januari 2011

  ”Det räcker ej med att citera. Detta är inte sakligt, detta är kraftig imiterande utan att ens veta sanningen. Din kompis Rasul fick ju i diskussionen om Aisha (radiAllahu anha) gå med byxorna nere när han felciterade från Bukhari genom att utan förbehåll klippa och klistra. ”

  om du var ej efterbliven DÅ SKULLE DU VETA HUR MAN CITERAR, så skulle du se att jag bara citerarade och hade lagt till referensen och hade inte ändrat någonting men du ljög ständigt om att jag hade ändrat hadisen och hade fel citerat visa mig gärna vad som är fel citerat här?

  —————-

  Rasul says:
  28 december 2010 at 17:15
  Sunni references: Sahih al-Bukhari Hadith: 7.570

  Narrated al-Qasim bin Muhammad:

  Aisha, (complaining of headache) said, ”Oh, my head”! Allah’s Apostle said, ”I wish that (i.e., your death) had happened while I was still living, for then I would ask Allah’s Forgiveness for you and invoke Allah for you.” Aisha said, ”A likely story! By Allah, I think you want me to die; and If this should happen, you would spend the last part of the day sleeping with one of your wives!”

  Abd al-Alim says:
  28 december 2010 at 17:31

  Narrated Al-Qasim bin Muhammad:
  Sunni references: Sahih al-Bukhari Hadith:7.70.570

  ‘Aisha,(complaining of headache) said, ”Oh, my head”! Allah’s Apostle said, ”I wish that had happened while I was still living, for then I would ask Allah’s Forgiveness for you and invoke Allah for you.” Aisha said, ”Wa thuklayah! By Allah, I think you want me to die; and If this should happen, you would spend the last part of the day sleeping with one of your wives!” The Prophet said, ”Nay, I should say, ‘Oh my head!’ I felt like sending for Abu Bakr and his son, and appoint him as my successor lest some people claimed something or some others wished something, but then I said (to myself), ‘Allah would not allow it to be otherwise, and the Muslims would prevent it to be otherwise”.

  —————

  Rasul says:
  28 december 2010 at 17:15
  Aisha, (complaining of headache) said, ”Oh, my head”! Allah’s Apostle said, ”I wish that (i.e., your death) had happened while I was still living,

  Abd al-Alim says:
  28 december 2010 at 17:31
  ‘Aisha, (complaining of headache) said, ”Oh, my head”! Allah’s Apostle said, ”I wish that had happened while I was still living,
  —-

  Rasul says:
  28 december 2010 at 17:15
  ”I wish that (i.e., your death) had happened while I was still living, for then I would ask Allah’s Forgiveness for you and invoke Allah for you.”

  Abd al-Alim says:
  28 december 2010 at 17:31
  ”I wish that had happened while I was still living, for then I would ask Allah’s Forgiveness for you and invoke Allah for you.
  —-

  Rasul says:
  28 december 2010 at 17:15
  Aisha said, ”A likely story! By Allah, I think you want me to die; and If this should happen, you would spend the last part of the day sleeping with one of your wives!”

  Abd al-Alim says:
  28 december 2010 at 17:31
  Aisha said,”Wa thuklayah! By Allah, I think you want me to die; and If this should happen, you would spend the last part of the day sleeping with one of your wives!”
  —-

  VISA VAD JAG HAR ÄNDRAT VAD HAR JAG FEL CITERAT?

  ”gå med byxorna nere”

  ”du ville dra av mig mina byxorna och jag tog av mig mina byxorna och stoppade min *** i din *** ” så blev det till slut…

 23. Bahlool 02 januari 2011

  lol rasul..du vet väl om att han inte kommer förstå det här heller?

 24. Rasul 02 januari 2011

  tror du har rätt bror:)

 25. Ali 02 januari 2011

  Hahaha bästa rasul =) och mycket bra svar du gav honom bahlool. Han försvinner alltid när han känner sig i underläge. Han svarar inte ens på en enda fråga, som vanligt undviker hela tiden och han driver en blogg haha säkert hans wahabi vänner stödjer honom att sprida fitna om shia muslimerna.

  Abd Al Alim, lyssna här nu jag är trött på era förnekande hela tiden. Jag har slutat skriva till såna här dumma människor som inte förstår sina egna böcker utan måste hela tiden förneka. Kom ihåg den dagen då du står inför din rättegång och dom påminner dig om vad du gjort och vad du inte ville tro. Va ska du säga då jag visste inte mina lärda sa att islam va så och så haha du kommer bli påmind om vartenda sak du förnekade. Änglarna kommer säga till dig, varför lyssna du inte när andra människor försökte bevisa för dig saker, när andra människor ville ditt bästa, kom ihåg den dagen det finns ingen ånger. Så det är bäst för dig att tänka för saker och läs mer och lås inte din hjärna, de e bara du som kommer ångra dig. Vi hatar inte dig vi vill det bästa för alla muslimer, men om en människa inte vill förstå då har han bara en väg och det är att be Allah om vägledning ändå om du tror att du har rätt, för du vet inte om att du kanske har fel. Om Allah älskar dig så vägleder han dig inshalla jag ska be för dig bror.

  Sen vill jag bara säga att dom senaste 15 åren har allting handlat om sunni och wahabya i tv, internet, böcker och överallt, så vi har ganska bra kunskap om både sunni och wahabya tillskillnad från många sunni lärda och alla wahabya lärda som aldrig har vågat debattera mot shia eller läst en bok ifrån shias böcker. Problemet är glasklart att dom vet vad det innebär, krig inom islam för vilken tro som är rätt och vilken som är fel. Vi är med profeten och hans ahl albayt till döden och vi kommer aldrig acceptera att vissa sahabi gjorde vad dom gjorde, vår tro kommer från både sunni och shia böcker. Vi är uppfostrade som shia och vi kan vår tro. Så min kärra broder om du vill debattera eller diskutera så läs våra shia böcker kom hit och vi ska hjälpa dig OCH det är om du hittar nått fel, eftersom mycket av innehållet i våra böcker finns i sunna böckerna, de e bara det att folk läser det som passar dom.

  Som sagt kom tillbaka när du har studerat våra böcker annars är det inte lönt eftersom du svarar inte ens på dina egna böcker kärra broder. Och kom ihåg att om du förnekar ahl albayt då förnekar du nästan alla sunna böcker eftersom Imam Jaffar Al Sadiq (as) lärde och skrev det mesta. Peace and love

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.