Press "Enter" to skip to content

Kategori: Ahlul Bayt

Shia-Sunnikonflikten

För att förstå min avsky och stora ogillande av wahabis, så måste man förstå dess historia och vad wahabis gjort för att splittra och förstöra islam. Vad är wahabiterna? Vart kommer de ifrån? Vad är deras agenda? Är de muslimer? Allt det här önskar jag försöka belysa. Alla misstag är från mig och allt som är rätt är från Allah.

1 Comment