Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Efterlämnade Profeten Ahlulbayt eller Sunnah?

Det har funnits en diskussion bland muslimerna sedan 1400 år, om Profetens (saw) sista tal. Under de första generationerna sa man att Profeten efterlämnade Koranen och sin heliga familj, Ahlulbayt, till muslimerna att följa och hålla fast vid. Ju längre tiden gick, desto fler angrepp fick denna familj utstå och man ändrade historien till att vara att Profeten efterlämnade Koranen och Sunnah, alltså Profetens sätt och handlingar. Idag, när man diskuterar ämnet, säger de okunniga, att Profeten (saw) efterlämnat Koranen och Sunnah, alltså borta är Ahlul Bayt (a.s), men är det så?

 

Varför välja att följa Profetens familj?

Allah vill befria er (Ahl al-Bayt) från all [jordisk] smuts och göra er renhet fullkomlig.
[ Koranen 33:33]

Profeten Muhammad (s) blev tillfrågad av sina kompanjoner:

”Hur ska vi anropa om välsignelse från dig?”…Han sa:
“Säg: ‘Å Allah! Skicka Dina välsignelser över Muhammad och Muhammads Familj, som Du skickade Dina välsignelser över Abraham och Abrahams Familj, för Du är den Mest Prisvärda, den Mest Ärofulle.’”

[Sahih al-Bukhari, del 4, bok 55, nummer 589]

Shia tror att Profeten Muhammeds (s) testamente är Koranen och Ahl al-Bayt (speciella medlemmar i hans familj). Ahl al-Bayt är källan till den äkta Sunnah av Profeten (s). Bara genom att följa instruktion från båda dessa källor, kan en muslim lyckas uppnå den sanna vägledningen.

Vad är så speciellt med Profetens (s) Familj?

När versen

”[Muhammad] säg, ’Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap], jag ber bara att ni ger [medmänniskorna] den kärlek [de har rätt att vänta]. ’”

(42:23)var uppenbarad, frågade Muslimerna Profeten:

”Vilka är dessa medmänniskor som dess kärlek är obligatorisk för oss?” Han svarade, ”’Ali, Fatima, och deras två söner.”

 • al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak `ala al-Sahihayn, del2, sidan 444
 • al-Qastallani, Irshad al-Sari Sharh Sahih al-Bukhari, del 7, sidan 331
 • al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, del 6, sidorna 6-7
 • al-Alusi al-Baghdadi, Ruh al-Ma’ani, del25, sidorna 31-2

Positionen av sannfärdighet och förtjänst av Ahl al-Bayt var också bekräftad av Korane under disputationen med Kristna av Najran (1). När versen var uppenbarad

”Om någon argumenterar med dig trots kunskapen du fått, säg: Låt oss samla våra barn och era barn, våra kvinnor och era kvinnor, oss själva och er själva, och låt oss sedan åkalla GUDs förbannelse över de som ljuger.”(3:61), Profeten (s) kallade ’Ali, Fatima, al-Hasan och al-Husayn och sade: ’Å Allah, dessa är min familj (Ahli)’.

 • Muslim, al-Sahih, (English translation), bok 031, nummer 5915
 • al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak ’ala al-Sahihayn, del 2, sidan 150. Han framför att den är sahih  i överensstämmelse med kriterium av al-Bukhari och Muslim
 • Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, del 7, sidan 60
 • al-Tirmidhi, al-Sahih, kitab al-manaqib, del 5, sidan 596
 • Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, del 1, sidan185
 • al-Suyuti, Historian om Khalifer Som Tog Rätta Vägen, (London, 1995), sidan 176

Räcker det inte att visa respekt för Ahl al-Bayt?

Är det tillräckligt att bara visa respekt för Koranen? Säkert har Muslimerna inget annat val än att följa den, som en Gudomlig väglednings källa, i alla sina affärer. Profeten Muhammad (s) efterlämnade två saker som testamente för Muslimer, och lovade att de aldrig ska separeras från varandra fram till Domedagen. Genom att koppla ihop Ahl al-Bayt med Koranen, Profeten (s) talade om för oss att inte bara visa respekt för de, men även ta förklaringar av Islamiska läran, vanor, hadither och tafsir från de.

“Se! Min Ahl al-Bayt är som Noaks Ark. Den som gick ombord på den var räddad, och den som vände ryggen till den dog.”

 • al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak `ala al-Sahihayn, del 3, s. 151 och del 2, sidan 343. Han framför att den är sahih i överensstämmelse med kriterium av Muslim
 • al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, del 1, sidorna 71-72
 • Ibn Hajar al-Makki, al-Sawa’iq al-Muhriqa, sidan 140. Han framför att denna tradition har kommit genom flera kedjor av berättare som stärker varandra.

Profet Muhammad’s arv

”Jag är på väg att svara på dödsropet. Härmed, överlämnar jag två dyrbara saker efter mig (thaqalayn) hos er: Allahs Bok och min Ahl al-Bayt. Säkerligen, kommer de två aldrig att separeras förrän de kommer tillbaka till mig i sidan av dammen.”

Denna autentiska hadith av Profeten Muhammad (s) är berättad av över 30 av hans kompanjoner och återberättad av en stor del av Sunni skriftlärda. Vissa av de kända källorna för denna hadith omfattar:

 • al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak `ala al-Sahihayn (Beirut),  del 3, sidorna 109-110, 148, and 533). Han framför bestämt att traditionen är sahih  i överensstämmelse med kriterium av al-Bukhari och Muslim; al-Dhahabi har bekräftat denna bedömning.
  Muslim, al-Sahih, (Engelsk översättning), bok 031, nummer 5920-3
  al-Tirmidhi, al-Sahih, del 5, sidorna 621-2, nummer 3786 och 3788; del 2, sidan 219
  al-Nasa’i, Khasa’is’Ali ibn Abi Talib, hadith number 79
  Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, del 3, sidorna 14, 17, 26; del 3, sidan26, 59; del 4, sidan 371; del 5, sidorna 181-2, 189-190
  Ibn al-’Athir, Jami` al-’usul, del 1, sidan 277
  Ibn Kathir, al-Bidayah wa al-nihayah, del 5, page 209.  Han citerar al-Dhahabi och uppger denna hadith till att vara sahih.
  Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim , del 6, sidan199
  Nasir al-Din al-Albani, Silsilat al-Ahadith al-Sahiha (Kuwait: al-Dar al-Salafiyya), del 4, sidorna 355-8. Han listar upp många kedjor av berättare som han anser är pålitliga.

Det finns fler källor för denna hadith än det är möjligt att lista upp här.

Sa inte Profeten (s) ”Jag har lämnat Guds Bok och min Sunnah efter mig”?

Det här är en populär missuppfattning. Faktum är att det inte finns någon pålitlig bas för detta påstående hänförd till Profetens (s) Avslutningsprdikan. Det är fullständigt frånvarande från vilken som helst av de sex Sihah böcker!!  Maliks version Muwatta’, Ibn Hisham’s Sirat Rasul Allah, och från honom i al-Tabari’s Ta’rikh, alla lider av ofullständiga kedjor av berättare med flera anknytningar i den förekomna kedjan! De andra versioner som har fullständig kedja av berättare (isnad) – som är väldigt få – alla omfattar berättare som är oeniga ansedd till att vara högt opålitliga genom att leda Sunni lärda av rijal.  Dessa anmärkningsvärda fakta kan bli bekräftade av de som är intresserade av forskning genom hänförning till de relevanta böckerna..

Tydligen, har ingen påstått att Profetens (s) Sunnah inte bör följas. Som vi framfört förr, Profeten (s) uppenbarade Muslimerna att vända sig till sin Ahl al-Bayt som är pålitliga och rena källor för sin Sunnah.

Vilka tillhör Ahl al-Bayt?

Det har visat sig att Profetens (s) familj – utbytbart räknas som Ahl al-Bayt, ‘Itrah och Aal – inklusive hans dotter Fatima al-Zahra’, hennes make Imam ’Ali, och deras barn Imamerna al-Hasan och al-Husayn (’a). Denna familjs fem familjemedlemmar, med Profeten Muhammad (s) som dess överhuvud, var de som var vid liv under tiden då Koraniska verser som var beträffande de uppenbarades för Profeten (s). Emellertid, var det nio andra imamer som var ättlingar till Imam al-Husayn (’a) som också tillhör denna utvalda familj, den siste Imamen av de är al-Mahdi (’a). Profeten (s) sa:

 1. Jag och ‘Ali och al-Hasan and al-Husayn och nio av al-Husayns ättlingar är de renade personerna” [al-Juwayni, Fara’id al-Simtayn, (Beirut, 1978), page 160. Lägg märke till att al-Juwayni’s storhet som är skriftlärd av hadither har blivit bevittnad av al-Dhahabi i Tadhkirat al-Huffaz, del 4, sidan 298, och även av Ibn Hajar al-‘Asqalani in al-Durar al-Kaminah, del 1, sida 67]


 2. ”Jag är Profeternas ledare och ’Ali ibn Abi Talib är de efterträdarnas ledare, och efter mig mina efterträdare skall vara tolv, den första av dem är ’Ali ibn Abi Talib och den sista av de är al-Mahdi. [al-Juwayni, Fara’id al Simtayn,  sida 160]


 3. ”Al-Mahdi är en av oss Ahl al-Bayt” och ”al-Mahdi kommer att vara av min familj, av Fatimas ättlingar” [Ibn Majah,al-Sunan,  del 2, sida 519, nummer 4085-6; Abu Dawud, al-Sunan,  del 2, sidan 207]

Vad gäller Profetens (s) fruar?

Versen om reningsceremonin ”Allah vill befria er…” var vänd till Profeten (s) i sin fru Umm Salamas hus (må gud vara nöjd med henne); Profeten kallade al-Hasan, al-Husayn, Fatima och ’Ali, och samlade ihop de tillsammans och täckte de med en mantel. Sen sa han, ”Å Allah, dessa är min Ahl al-Bayt,  så skydda de från all förorening, och rena de med den perfekta reningsceremonin.” Umm Salama sa, ”Är jag bland de budbärare av Allah?” Profeten (s) sa, ”Du stannar i din position och du är ärbar.”

 • al-Tirmidhi, al-Sahih, del 5, sidorna 351 och 663
 • al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak `ala al-Sahihayn, del 2, sida 416. Han framför att det är sahih som är i överenskommelse med kriterium av al-Bukhari
 • al-Suyuti, al-Durr al-Manthur, del 5, sidan 197

Början av vers 33:33 och de efterföljande uttalanden är menad till Profeten (s) fruar som är tydlig från dess feminina böjning. Emellertid, ändras könet till maskulint eller blandat kön i versen om reningsceremonin där. Det här visar också att det var en självständig uppenbarelse till olika personer.

3 kommentarer

 1. LILO 07 april 2009

  BAHLOOL! vet du hur man lägger in youtube klipp på sin blogg? jag fattar ingenting .. 🙁

 2. mammamarie 08 april 2009

  Vad heter den ”jättekända shiamuslimska sidan” du talar om i inledningen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.