Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Skapelsens ändamål 1/5

Del 1/5 i vår serie om att lära känna Gud.

Det absoluta ändamålet bakom hela denna skapelse

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Till att börja med kan man reflektera över två koranverser där Gud (swt) upplyser människan om en viktig punkt: {And We did not create the heaven and the earth and what is between them for sport. Had We wished to make a diversion, We would have made it from before Ourselves: by no means would We do it} [1]

Gud tillkännager tydligt att hela denna skapelse inte gjorts för att Han (swt) ska underhålla sig själv; för om underhållning varit Hans (swt) avsikt, då skulle Han (swt) ha kunnat hitta det inom Sig själv (swt) och inte genom att skapa allt detta. Denna vers får läsaren att faktiskt inse självklarheten av att Gud (swt) med all sin makt, kan finna underhållning på otaliga sätt än genom att skapa människor som tvingas följa Hans (swt) regler för att sedan antingen hamna i paradiset eller helvetet (om Han överhuvudtaget skulle )

Då kommer frågan: Varför skapade Gud oss?

Gud (swt) säger: {And I created the jinn and humankind only that they might worship Me}[2]

Versen tillkännager att människan skapats för att dyrka Gud. Tolkningen till denna dyrkan finner man i en hadith där

Imam Hussain (A) säger:

– Allah, exalted be His remembrance, has only created people so that they might know Him; and when they know Him they worship Him; and when they worship Him they become needless of worshiping others by His worship.

[3]

Denna hadith sammanfattar orsaken bakom hela vår existens; Känna Gud, för att dyrka Gud.
Men här slutar inte det, utan det här är bara början. Det här är början på en hemlighet som man mycket sällan funderar över:
Vad är förhållandet med att känna sin Gud och dyrka sin Gud? Om kännedomen leder till dyrkan, vad är då våra nuvarande böner, vår fasta och allt annat vi gjort och gett beteckningen ”dyrkan”? Om dyrkan är begränsad till att endast be, fasta och vallfärda till Mecka, så uppstår frågan huruvida vår Skapare är i behov av människans dyrkan?

Svaret:

Gud (swt) säger: {O men! you are they who stand in need of Allah, and Allah is He Who is the Self-sufficient, the Praised One}

[4]

Versen tyder på att är det vi, människor, som är i ständigt behov av Gud (swt) utan att människan tillför Gud (swt) någon nytta alls, Han (swt) är Suverän. Således är den dyrkan som Gud syftar på i versen (om varför människans skapats) något mycket djupare än de rörelser man utför vid bönen, att avstå från mat vid fastan och andra religiösa ritualer man utför. Kortfattat kan man säga: Det vi gör nu är inte den dyrkan som människan EGENTLIGEN skapats för att uppnå. Varje dag ber vi, okoncentrerade och själsfrånvarande, medan våra tankar flyger omkring och hamnar vid alla möjliga saker… Förutom en enda sak; Den vi ber till.

Det finns en rot till detta problem. Det beror inte på att man är alltför upptagen med sitt liv. Det handlar inte om en tenta man måste klara av, en sjukdom man är orolig för, en maträtt man måste laga eller en resa man behöver boka. Annars, varför lyckas man plötsligt fokusera när man tittar på ett visst TV-program man gillar? Varför lyckas man tvinga sig själv att fokusera på sina studier men lyckas inte fokusera i 20 följande sekunder på att recitera surat Al-Fatiha under bönen? Den pusselbit som fattas i det hela är ett enda ord, med mycket djupa hemligheter: Förälskelse.

Endast då blir ekvationen komplett: Känna Gud = Älska Gud = Dyrka Gud.
Det här är den absolut enda, fullkomliga, kompletta orsaken bakom hela människans existens.
Det är inte först förrän man börjar närma sig denna orsak som man kommer att inse hur meningsfull ens existens är. Och vid det taget kommer varken en jordbävning eller något världskrig att hindra en förälskad person från att utföra sin bön från hela sin själ och sitt hjärta, utan minsta trötthet eller möda. Denna förälskelse kommer att vara den största gåvan som människan kan erhålla, inte bara under detta liv, utan även efter döden.

1. Är denna kännedom och förälskelse i Gud (swt) verkligen så värdefull att det är lönt att skapas för den?
2. Vad är det unika med denna förälskelse, vad är hemligheten bakom den att Gud (swt) skapar människan för den?
.
Dessa frågor och annat kommer att besvaras i del 2 inshaAllah.
.
.
.
[1] Koranen 21: 16-17
[2] Koranen 51: 56
[3] Bihar al-Anwar, v.23, s.83
[4] Koranen 35:15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *