Press "Enter" to skip to content

Citat – Sanningen

Imam Ali (a.s) sade:

”Sanningen är vägen till paradiset och lögn är vägen till helvetet; och på varje väg finns en som kallar (till vägen).”

Imām ’Ali (￵ع) said,

‘Truth is the road to Paradise, and falsehood is the road to Hell; and on each road there is a caller [calling to it].’

[Nahj al-Sa`ada, v. 3, s. 291]

 

Imam Ali (a.s) sade:

”Sannerligen är sanningen inte känd genom män; känn till sanningen (först) och sedan kommer du känna till de sannfärdiga.”

Imām ’Ali (ع) said,

‘Verily the truth is not known through men; know the truth [first] and you will know its people.’

[Majma`a al-Bayan, v. 1, s. 211]

 

Profeten (saw) sade:

”Acceptera sanningen från vem som än kommer med den till dig – om han är en lågbördig eller en adlig, även om han själv är vedervärdig i dina ögon. Neka falskheten från vem som än kommer med den till dig, om han är lågbördig eller adlig, även om han är dig kär.”

The Prophet (￵ص) said,

‘Accept the truth from anyone who comes to you with it – be he lowly or noble, even if he himself is detestable to you. And reject falsehood from anyone who comes to you with it – be he lowly or noble, even if he is beloved to you.’

[Kanz al-`Ummal, nr. 43152￶￵￷]

Imam al Sadiq a.s sade:

1. Han som gör det till vana att säga sanningen, hans handlingar är renade;
2. Han, vars uppsåt är gott, Allah kommer öka hans uppehälle;
3. Han som behandlar sin familj väl, kommer Allah förlänga livet på.

(Khisal av al  Saduq, vol. 1 s. 88)

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *