Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ya Mu7ammed del 5

Muhammad is not the father of any of your men, but (he is) the Apostle of God, and the Seal of the Prophets: and God has full knowledge of all things.  Koranen[33:40]

Muhammed är inte far till någon av era män, men (han är) Allahs apostel, och profeternas sigel; och Allah har full kunskap av alla saker.

Ya Mu7ammed del 1

Ya Mu7ammed del 2

Ya Mu7ammed del 3

Ya Mu7ammed del 4

Allah har i den heliga Koranen talat om hur och vad Muhammed är.

Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel]. Koranen 68:4
Och lagt ditt namn i var mans mun? Koranen 94:4

Allah klargör i de här verserna att han höjt Muhammed, budbärarens, status. Då vi utgår ifrån att  Allah är sann och ärlig i sina ord, så vi ser i historien har det aldrig funnits en budbärare eller profet som haft en sådan succée som Muhammed.

När vi beaktar Allahs löfte och ord i verserna längre upp, så kan vi titta på vad vanliga dödliga sagt om Profeten, vetenskapsmän, författare, lärda och ledare.

Muhammed var den mest inflytelserike mannen i historien – Michael M. Hart;

Muhammed var den mest Successfulle av alla religiösa personligheter – Encyklopedia Britannica elfte edition;

Muhammed var den störste av alla ledare genom tiderna – Jules Masserman i tidsskriften TIME;

Muhammed var den störste mannen som någonsin levt – Lamartine i boken Turkarnas historia;

Professor K.S Ramakrishna Rao säger:

Det svåraste är att hitta hela sanningen med Muhammeds personlighet. Enbart glimtar kan skymtas. Vilken dramatisk följd av måleriska scener?

Där finns Muhammed, Profeten.

Där finns Muhammed, generalen;

Muhammed, kungen

Muhammed, krigaren

Muhammed, handelsmannen

Muhammed, predikanten

Muhammed, filosofen

Muhammed, statsmannen

Muhammed, talaren

Muhammed reformatorn

Muhammed, som tog hand om de föräldrarlösa

Muhammed, de förslavades beskyddare

Muhammed, kvinnornas befriare

Muhammed, domaren

Muhammed,  helgonet

Och alla de här magnifika rollerna, i all dessa mänskliga institutioner, är han som en hjälte.

Texten återfinns i en indisk, ickemuslimsk professors bok, Muhammed, Islams profet. Skriven av K.S Rmakrishna Rao

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *