Press "Enter" to skip to content

Ya Mu7ammed del 3

Genom historien har vi sett vissa personligheter som lett och förlett oss till att göra gott eller ont. Några dagar sedan läste jag hos en irakier att personer som Jesus, Muhammed och Hitler var likvärdiga. Personen led av den ateistiska sjukan och hans homosexualitet hade lett till att han förblindades för sanningen.

Ya Mu7ammed del 1

Ya Mu7ammed del 2

Ya Mu7ammed del 4

Här kommer tredje delen i vad västerlänningar och österlänningar, ingen av dem muslim, har sagt om Muhammed. Den siste av profeterna. Hans ord, hans handlingar och hans person vittnar om den storartade mannen han var. Muhammed, Allahs älskade profet. Jag har försökt översätta så bra som bara möjligt.

Michael H. Hart 1932- Professor i fysik, astronomi och vetenskapernas historia.

“Mitt val av Muhammed som främste person på listan över världens mest inflytelserika personer, kanske förvånar några av läsarna och kanske blir ifrågasatt av andra, men han var den enda mannen i historien som var otroligt framgångsrik på båda det religiösa som det sekulära planet.

[The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History, New York, 1978,
p. 33]

William Montgomery Watt 1909- professor i arabiska och islamiska studier vid universitetet i Edinburgh

“Hans beredskap att uthärda förföljelse för sin tro, karaktären och etiken hos de män som trodde på honom och som såg upp till honom som ledare, och storheten av hans slutgiltiga bedrift – allt detta är bevis för hans integritet/hederlighet. Att hävda att Muhammed var en bedragare skapar fler problem än det löser. I väst är ingen av de stora historiska personligheterna så lite uppskattade som Muhammed.
[Mohammad At Mecca, Oxford, 1953, p. 52]

Alphonse de Lamartine 1790-1869 fransk politiker och poet

” Filosof, vältalare, profet, lagstiftare, krigare, erövrare av idéer, återskapare av rationella dogmer, ledare av en kult utan bilder; skaparen av tjugo jordiska imperier och ett spirituellt imperium, det är Muhammed. Vad det anbelanger måtten för hur vi bedömer mänsklig storhet, måste vi fråga oss, finns det någon som är större än han?”

[Translated from Histoire De La Turquie, Paris, 1854, vol. II, pp. 276-277]

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *