Press "Enter" to skip to content

Ya Mu7ammed del 2

Aldrig har historien uppvisat en sådan personlighet som Profeten Muhammed.

Aldrig har världen skådat en sådan personlighet.

Aldrig har en man influerat så många med en sådan kraft.


Ya Mu7ammed del 1

Ya Mu7ammed del 3

Ya Mu7ammed del 4

Ya Mu7ammed, Oh Mu7ammed…

Här kommer lite ord från människor som inte konverterade, men som ändå skrev om honom i positiva ordalag. Västerläningar som österlänningar:

Washington Irving (1783-1859) en av de mest kända författarna i USA.

“Han var sansad, höll sig till fastan och var måttlig i sina matintag. Han var rättvis i mötet med andra. Han behandlade vänner och främlingar, de rika och de fattiga, de mäktiga och de svaga med rättvisa och var älskad av de vanliga mäniskorna pga sitt älskvärda bemötande av dem och sitt lyssnande till deras problem.

Hans militära segrar väckte ingen stolthet eller fåfänglig glorifiering. På höjden av sin makt fortsatte han med samma enkla uppträdande såsom under de dagar då han förföljdes och jagades. Han ogillade att bli behandlad bättre eller med större vördnad än gemene man.

[Life of Mahomet, London, 1889, pp. 192-3, 199]

Annie Besant (1847-1933) President för Nationella indiska Kongressen 1917

“Det är omöjligt för en person som studerar den store arabiske Profetens liv och karaktär, han som visste hur man lärde ut det han levde, att känna något annat än respekt för denna mäktige Profet, en av de mer storartiga budbärarna för den Högste. Och även om jag för fram till er något som många av er känner till, så känner jag själv att när jag än läser dessa saker, så uppstår nya sätt att beundra och en ny känsla av respekt och vördnad för denna mäktige arabiske lärare.


[The Life And Teachings Of Muhammad, Madras, 1932, p. 4]

Edward Gibbon
(1737-1794) Anses vara den bäste och störste historikern av sin tid.

“Hans (Muhammeds) minne var ofantligt och säkert, hans förnuft lätt och socialt, hans fantasi storslagen, hans omdome klart, snabbt och slutgiltigt. Han besatt både mod i tanken och i handling.


[History of the Decline and Fall of the Roman Empire, London, 1838, vol.5, p.335]

fortsättning följer…

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *