Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Etikett: khum

Ghadir – The Story

O Budbärare, tillkännage vad som har sänts ner av din Herre; och om du inte gör det, så har du inte överlämnat hans budskap (alls); och Allah kommer att skydda dig från människorna

(Koranen: kapitel 5, vers 67)

Under en het dag, stod tiotusentals Sahabas, Profetens anhängare och vänner, och lyssnade på farvältalet. I detta tal, efter vallfärden, gav Profeten (s.a.w) förmaningar och uppmanade muslimerna att lyssna på hans och Allahs budskap. Under detta tal, talade han om att Ali skulle bli hans efterträdare. Under detta tal lyfte han upp Alis hand och sa detta är er mästare, såsom jag var er mästare. Under detta tal kom en ayah ner från Koranen som klart och tydligt sade: Idag har jag fullbordat er religion.

Vi har wannabelärda, som menar att de kan allt, medan det i deras egna böcker finns belägg för att de inte vet ett dugg. Den som vill utforska, den som vill finna den sanna vägen till Allah, måste, och kan inte göra något annat, än hålla sig till Ahlul Bayt och Koranen.

Islam har olika sekter och inriktningar. Dessa grupperingar skiljer sig mest åt i sin syn på Ali och synen på hur den muslimska världen skulle ledas efter Profetens (s.a.w) bortgång. Ali var en man som levde 1400 år sedan och som avgudas av vissa (aleviter), medan andra ställer honom på en sådan plats att de anses vara dyrkare av hans person (shiiter, men det är ett missförstånd), medan andra följer principen att han var en vanlig man, en bra man, men ändå vanlig människa (sunniter).

Lämna en kommentar

Ghadir – Del 1

O Budbärare, tillkännage vad som har sänts ner av din Herre; och om du inte gör det, så har du inte överlämnat hans budskap (alls); och Allah kommer att skydda dig från människorna

(Koranen: kapitel 5, vers 67)

Under en het dag, stod tiotusentals Sahabas, Profetens anhängare och vänner, och lyssnade på farvältalet. I detta tal, efter vallfärden, gav Profeten (s.a.w) förmaningar och uppmanade muslimerna att lyssna på hans och Allahs budskap. Under detta tal, talade han om att Ali skulle bli hans efterträdare. Under detta tal lyfte han upp Alis hand och sa detta är er mästare, såsom jag var er mästare. Under detta tal kom en ayah ner från Koranen som klart och tydligt sade: Idag har jag fullbordat er religion.

Vi har wannabelärda, som menar att de kan allt, medan det i deras egna böcker finns belägg för att de inte vet ett dugg. Den som vill utforska, den som vill finna den sanna vägen till Allah, måste, och kan inte göra något annat, än hålla sig till Ahlul Bayt och Koranen.

Islam har olika sekter och inriktningar. Dessa grupperingar skiljer sig mest åt i sin syn på Ali och synen på hur den muslimska världen skulle ledas efter Profetens (s.a.w) bortgång. Ali var en man som levde 1400 år sedan och som avgudas av vissa (aleviter), medan andra ställer honom på en sådan plats att de anses vara dyrkare av hans person (shiiter, men det är ett missförstånd), medan andra följer principen att han var en vanlig man, en bra man, men ändå vanlig människa (sunniter).

Lämna en kommentar