Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sunni Imam al Ghazali om Umar och Ali (a.s)

Sunni Imamen al Ghazali (död 450 Hijra) skriver:

Folket och de lärda är överens om bakgrunden till återberättelsen av talet på Ghadir Khum i vilken Profeten (saw) sade: ”För vem jag är Mawla (mästare) då är Ali (a.s) Mawla.” Då sade Umar ibn Khattab: Gratulerar! Åh Abal Hassan (far till Hassan), du har blivit min Mawla och Mawla över alla troende.”

Detta visar hans (Umars) underkastelse och accepterande och bekräftelse (av Alis a.s ledarskap). Efter detta dock, besegrades han (med andra ord Umar) av sina begär och kärlek för makten som ledare, och han var dominerad av begär, och begäret att hålla i Kalifatets fana och glädjen att öppna upp och erövra stater, och att de (alltså Umar, Abu Bakr och deras skara vid Saqifa) genom detta gick tillbaka till den tidigare fasen, de gjorde sig av med överenskommelsen (vid Ghadir Khum) och sålde det till för ett lågt pris. Och även Profeten (saw) i sin sista sjukdom innan sin död, sade: ”Hämta åt mig skrivdon och bläck, så jag kan skriva ned åt er ett dokument, så om ni följer det så kommer ni aldrig gå vilse” varpå Umar sade: ”Hämta inte det, mannen talar goja.”

Imam al-Ghazali (d. 450 H) writes:

The people and scholars agree upon the context of the narration of the sermon on the day of Ghadir Khum in which the Prophet (saw) said, ”Whoever I am the Mawla then Ali (a) is the Mawla.” Then Umar Ibn Khattab said: ’Congratulations! Oh Abal Hasan, you have become my Mawla and the Mawla of every believer.’

This shows his (Umar) submission and acceptance and confirmation (of Ali’s leadership). However after that, he (i.e Umar) was defeated by his desire and love of power in flag of leadership, and he was dominated by desire, and the desire to hold the flag of Caliphate, and the joy to open and conquer states, and by that they (i.e Umar, Abu Bakr and their cohorts in Saqifa) reverted to the early phase, they dispensed with the agreement (of Ghadir Khum) and sold it at a low price. And also the Prophet (saw) in his last illness before his death said: ”Bring me a tablet and ink-pot, so that I may write for you a document by following which you will never go astray” whereupon Umar said: ”Don’t bring it, the man is talking nonsense.'”

Källa: Sirr al-Alamayn wa kash’f ma fid Darayn, pg.23.

Så här klargör en av sunniterans stora giganter, om orsak och anledningarna till att kaliferna och deras anhang, svek sitt ord, gick emot Profeten (saw), gick emot Allah och valde att svika allt som de hade lovat – allt pga makt. Allt pga deras begär för makt. Vad ska jag som muslim säga om sådana personer, som inte lyder Allah och Hans Profet (saw) för att de begärde makten?

3 kommentarer

  1. Shamati 22 mars 2016

    Varför konverterar inte fler sunniter till shi’ismen? Beror det på att de har kritik mot andra delar av shi’itisk teologi eller ren förnekelse?

  2. Bahlool 23 mars 2016

    Jag tror det beror mkt på okunskap, man har svårt att lämna det man är uppvuxen med det man tror varit sanningen och det är som att fråga varför inte fler svenskar konverterar till islam? Det är inte så lätt som vi tror att byta och bryta upp med allt och alla och gå en annan väg

  3. Shamati 25 mars 2016

    Jag trot att scenskar inte konverterar därför att de antingen inte tror på Gud eller anser religion som överflödigt & anser att goda gärningar är det som räknas. Tror man på Gud avstår man kanske för att islam associeras med våld & våld är motsatsen till andlighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *