Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Torsdagens katastrof

Ibn Abbas berättar:

När Allahs sändebud låg på sin dödsbädd, befann sig några personer i huset, däribland Umar ibn Al Khattab, Profeten (s.a.w) sade:

”Kom, låt mig skriva åt er ett utlåtande så ni inte går vilse.”

Umar sade:

Profeten (s.a.w) är allvarligt sjuk och ni har Koranen, så Allahs bok är tillräcklig för oss.

Personerna i huset hade olika åsikter och bråkade. Några sade:

”Gå närmare så att Profeten (s.a.w) kan skriva ett utlåtande så att ni inte går vilse.

Medan andra höll med Umar. När det blev högljutt sade Allahs sändebud:

”Gå iväg!”

Förmedlat genom Ubaidullah:

Ibn Abbas brukade säga:

”Det var olyckligt att Allahs sändebud (s.a.w) avhölls från att skriva ett utlåtande för dem, på grund av deras olika åsikter och oljud.

Koranen:

[49:2]:”O’ you who believe! do not raise your voices above the voice of the Prophet, and do not speak loud to him as you speak loud to one another, LEST YOUR DEEDS BECOME NULL while you do not perceive.”

Sahih Bukhari: Volume 7, Book 70, Number 573:

Narrated Ibn ’Abbas:

When Allah’s Apostle was on his death-bed and in the house there were some people among whom was ’Umar bin Al-Khattab, the Prophet said, ”Come, let me write for you a statement after which you will not go astray.” ’Umar said, ”The Prophet is seriously ill and you have the Qur’an; so the Book of Allah is enough for us.” The people present in the house differed and quarrelled. Some said ”Go near so that the Prophet may write for you a statement after which you will not go astray,” while the others said as Umar said. When they caused a hue and cry before the Prophet, Allah’s Apostle said, ”Go away!” Narrated ’Ubaidullah: Ibn ’Abbas used to say, ”It was very unfortunate that Allah’s Apostle was prevented from writing that statement for them because of their disagreement and noise.”

Uppdaterad:

Sunni sheikh om katastrofen

3 kommentarer

 1. Zeynab 01 februari 2011

  Det här är största beviset på att ShiaIslam är det rätta!
  Ya Ali!

 2. Bahlool 01 februari 2011

  vi har många fler bevis i våra böcker men det här återfinns i sunniislams största verk 😛

 3. Amina Farah 06 februari 2020

  Salam aleikoum sobhanAllah…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.