Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ghadir – The Story

O Budbärare, tillkännage vad som har sänts ner av din Herre; och om du inte gör det, så har du inte överlämnat hans budskap (alls); och Allah kommer att skydda dig från människorna

(Koranen: kapitel 5, vers 67)

Under en het dag, stod tiotusentals Sahabas, Profetens anhängare och vänner, och lyssnade på farvältalet. I detta tal, efter vallfärden, gav Profeten (s.a.w) förmaningar och uppmanade muslimerna att lyssna på hans och Allahs budskap. Under detta tal, talade han om att Ali skulle bli hans efterträdare. Under detta tal lyfte han upp Alis hand och sa detta är er mästare, såsom jag var er mästare. Under detta tal kom en ayah ner från Koranen som klart och tydligt sade: Idag har jag fullbordat er religion.

Vi har wannabelärda, som menar att de kan allt, medan det i deras egna böcker finns belägg för att de inte vet ett dugg. Den som vill utforska, den som vill finna den sanna vägen till Allah, måste, och kan inte göra något annat, än hålla sig till Ahlul Bayt och Koranen.

Islam har olika sekter och inriktningar. Dessa grupperingar skiljer sig mest åt i sin syn på Ali och synen på hur den muslimska världen skulle ledas efter Profetens (s.a.w) bortgång. Ali var en man som levde 1400 år sedan och som avgudas av vissa (aleviter), medan andra ställer honom på en sådan plats att de anses vara dyrkare av hans person (shiiter, men det är ett missförstånd), medan andra följer principen att han var en vanlig man, en bra man, men ändå vanlig människa (sunniter).

Vid Ghadeer Khum, ställde Profeten upp sig och lyfte denna Alis hand och uppmanade muslimerna att vara hans anhängare. De skulle se honom sin sin Wali, Allahs viceregent. Talet kallas för avskedstalet och det var på väg från Profeten Muhammeds sista vallfärd som massorna fick höra honom uppmana dem ta hand om de svaga, hålla sig till Allahs religion genom att inte skilja sig från Koranen och Profetens heliga familj Ahlul Bayt, för dessa skulle aldrig skiljas åt.
Eid el Ghadir är en fest som anhängarna till Profeten Muhammed och Alis supporters firar för att åminnas den dagen. Dagen då Profeten Muhammed lyfte Alis hand och utnämnde honom till sin efterträdare. Det är den dagen då Profeten avslutade händelsen med att läsa en vers ur Koranen som ljöd:
”O Apostle! Deliver what has been sent down to you from your Lord; and if you don’t do it, you have not delivered His message (at all); and Allah will protect you from the people …” (Qur’an 5:67)
”Oh Sändebud! Framför det som har skickats ner till dig från din Herre; och ifall du inte gör det, då är det som om du inte framfört hans budskap (då menas hela Islam skulle inte vara framfört) ; och allah kommer att skydda dig från massorna..”
Händelsen i sig var inget speciellt. Profeten hade vid många olika tillfällen höjt Ali till skyerna. Han var den enda som kallades för Profetens Bror. Ali hade lett Muslimerna till segrar i sina slag. Han var den smartaste av Profetens anhängare. Han var den förste manlige konvertiten till Islam. När Profeten Muhammed skulle framföra Islams budskap till sina nära släktingar, så var det ingen som ville konvertera, förutom en liten grabb vid namn Ali, då var han bara 9 år gammal. Tre gånger frågade Profeten, vem vill vara min viceregent? Vem vill vara min lojale vän i spridandet av Islam? Ingen, förutom Ali, ställde sig upp och sa Jag vill…
Firandet är en högtid för Shiamuslimer. Många Sunnis erkänner inte Alis höga status och ännu fler vet inte ens om de här händelserna.
”Ali är ädelmetallerna och det flytande guldet, och alla andra är bara sand (i jämförelse)”
”Ali al durru wa al thahabaa al musaffa..we baqi al nasu kulluhum tarabu”
———————–
I den varma hettan fick massorna stå och höra profeten stå på en liten upphöjd kulle och höra honom recitera runt 100 koranverser. Hettan var omänsklig och man brände sig på fötterna pga de heta stenarna och den heta sanden.
73 gånger uppmanade och varnade Profeten Muhammed massorna för sina dåd och handlingar. Sen höll han ett tal och därifrån har vi en hadith som kallas för Al thaqlayn hadithen. De två värdafulla sakernas hadith.
”Det verkar som om tiden närmar sig då jag ska bli kallad (av Allah) och jag ska lyda hans uppmaning. Jag efterlämnar åt er två värdefulla saker och ifall ni håller er till dem båda, kommer ni aldrig gå vilse efter att jag lämant er. De två värdefulla sakerna är Allahs heliga Bok och min familj, mina Ahlul Bayt. Dessa två saker kommer aldrig skiljas ifrån varandra tills de återkommer till mig i Paradiset.” 1
Sen frågade Profeten massorna ifall han inte hade mera rätt över dem än de över sig själva? Då skrek de Ja oh Profet. Då lyfte Profeten  Alis hand och sa:
”För alla dem som ser mig som sin ledare, se nu  Ali som er ledare. Oh Allah älska dem som älskar honom och hata dem som hatar honom”.
”Då läste Profeten en vers ur Koranen: Idag har jag gjort er religion perfekt och fullbordat min välsignelse över er, och jag är nöjd med att Islam är er religion. ”/Koranen 5:3
När det var klart kom alla fram och gratulerade Ali, däribland Umar, den andre kalifen med orden:
”Mycket bra gjort Ali, idag har du blivit utnämnd till ledare för alla Troende män och kvinnor.”
Över 100 000 var närvarande vid Ghadir Khum.
————–
När folk fick höra om den här händelsen blev många glada men vissa kunde inte styra sina känslor av avundsjuka och en av dem var en arab vid namnet Harith Ibn Nu’man al-Fahri. Han red sin kamel till Profeten och ifrågasatte honom. Vi följde dig i allt du uppmanade oss att följa och nu väljer du din kusin till din efterträdare? Är det här dina ord eller Allahs ord? Profeten klargjorde då att allt han sagt var  Allahs ord. Harith svarade då:
O Allah! If what Muhammad said is correct then fling on us a stone from the sky and subject us to severe pain and torture.
Innan han ens hunnit tillbaka till sin kamel, träffades han av en sten som genomborrade honom från huvudet ner till sin bakkropp och han föll ner död. Under det ögonblicket fick Muhammed uppenbarelsen från Allah:
A questioner questioned about the punishment to fall. For the disbelievers there is nothing to avert it, from Allah the Lord of the Ascent.” (70:1-3)
EN MAN frågade om ett straff som väntar dem som förnekar sanningen och som ingen kan avvärja, [ett straff] från Gud till vilken många vägar leder upp.
man kuntu mawlahu fa `Aliyyun mawlahu
Frågan man kan ställa sig är varför över 150 sunnikällor uppger dessa ord. För vem jag var Mawla (mästare,ledare) för den ska Ali också vara Mawla; men ändå så vill man inte inse Alis storhet? Enkelt uttryckt beror det än en gång på den ignorans vi får se bland muslimerna för sin egna historia. En bra film jag kan rekommendera är Budskapet (The Message) från 1977. Om man lär sig namnen på vissa viktiga gestalter i historien och ser den filmen så öppnas en helt ny värld upp som belyser Islam och Islamisk historia. Bland dessa personer finns några som senare skulle få så pass mycket makt, att de förvgrängde och förändrade. Ghadir blev oviktig. Mawla blev betydelselös. Ali blev hatad o s v.
———-
Sunnniislams syn på saken är att de här händelserna hände. Finns över 156 Sunnikällor om just de här händelserna. Vissa av Sunnis har dock en annan syn på saken:
I deras ögon så sa profeten att Ali skulle vara Mawla, men de tog då till betydelsen vän (finns runt 20 tal betyelser för ordet Mawla och den minst använda var just vän). Man menade att det fanns personer som ogillade Ali och Profeten ville upplysa dem om att Ali var viktig för honom.
Vidare fanns Sunnis som bytte ut orden ”jag efterlämnar åt er Koranen och min heliga heliga familj” till att säga istället ”jag efterlämnar åt er Koranen och min Sunnah (profetens seder och bruk”
Analys
Låt oss tänka på det här lite. Profeten Muhammed lät 100 000 människor stå i en brinnande hetta, talar om alla viktiga råd, läser upp drygt 100 Koranverser och uppmanade dem då att vara vänner med Ali? Hade han inget bättre för sig? Han lyfte Alis hand och ville då bara tala om att Ali var folkets vän? Vad hände med alla andra? Det fanns väl fler än Ali som man var ovän med? Kolla på mig, jag har bara ovänner, inte ser jag någon lyfta min hand och uppmana massorna att vara best buddy med mig.
Ordet Mawla. Varför skulle man välja att anse ordets sanna betydelse var vän och inte mästare, Wali och Mawla är ord som används mestadels till att upplysa folk om en person som är ledare, herre eller mästare. Viceregent, alltså ställföreträdare också, men inte ofta, ja nästan aldrig, används det till att säga denna person är kompis.
Om nu det stämmer att han efterlämnade Koranen och Sunnah åt massorna, varför fanns det Sunnikällor som sade att det var Profetens familj som Muhammed nämnde? Att man skiljer sig åt när det gäller att minnas orden ordagrant kan jag förstå, men inte en sådan stor skillnad att man byter ut ett helt ord och att betydelsen av en händelse förvrängs och förändras till den grad.  För att förstå varför så måste man minnas vad som hände sen:
Ali blir fråntagen sin rätt att leda Muslimerna, han blir efter över 20 år äntligen ledare, är ledare i 5 år blir mördad. Han blir kallad olika namn av fienderna i över 80 år, när de ropar folket till bön. Hans familj jagas och mördas. Hans anhängare jagas och mördas, hans familjs ättlingar finner till slut ingen annan lösning än att försvinna ur folks blickfång. Då är det ju förståeligt att fienden till Ali och Profeten Muhammed börjar använda sig av ord Sunnah, istället för Ahlul Bayt, profetens familj. Man kan inte upprätthålla ett rike och samtidigt låta folk minnas Ghadir Khum, när man själv varit delaktig i att Ghadir Khums talet inte efterlevdes. Man kan inte tillåta att ordet  Ahlul Bayt, Profetens familj, ska få existera, när man själv deltagit i att radera ut densamma familjen från minnet och från jorden.
Det var  nära att man lyckades, men Allah ville annorlunda.
Jag önskar alla älskare av Ahlul Bayt och deras ättlingar en Eid mubarek. Den infaller inshallah på tisdagen.
——-

Vid Ghadeer Khum, ställde Profeten upp sig och lyfte denna Alis hand och uppmanade muslimerna att vara hans anhängare. De skulle se honom som sin Wali, Allahs viceregent. Talet kallas för avskedstalet eller farvältalet och det var på hemvägen från Profeten Muhammeds sista vallfärd som massorna fick höra honom uppmana dem ta hand om de svaga, hålla sig till Allahs religion och tre gånger sa han:

”Håll er till Koranen och Profetens heliga familj Ahlul Bayt, för dessa skulle aldrig skiljas åt, fram tills de återkom till mig vid al Kawthar”.

ghadir1Massorna stod och lyssnade när Alis hand lyftes av den heliga Profeten Muhammed

Eid el Ghadir är en fest som anhängarna till Profeten Muhammed och Alis supporters firar för att åminnas den dagen. Dagen då Profeten Muhammed lyfte Alis hand och utnämnde honom till sin efterträdare. Det är den dagen då Profeten avslutade händelsen med att läsa en vers ur Koranen som ljöd:

”O Apostle! Deliver what has been sent down to you from your Lord; and if you don’t do it, you have not delivered His message (at all); and Allah will protect you from the people …” (Qur’an 5:67)

”Oh Sändebud! Framför det som har skickats ner till dig från din Herre; och ifall du inte gör det, då är det som om du inte framfört hans budskap (då menas hela Islam skulle inte vara framfört) ; och allah kommer att skydda dig från massorna..”

Händelsen i sig var inget speciellt. Profeten hade vid många olika tillfällen höjt Ali till skyerna. Han var den enda som kallades för Profetens Bror. Ali hade lett Muslimerna till segrar i sina slag. Han var den smartaste av Profetens anhängare. Han var den förste manlige konvertiten till Islam. När Profeten Muhammed skulle framföra Islams budskap till sina nära släktingar, så var det ingen som ville konvertera, förutom en liten grabb vid namn Ali, då var han bara 9 år gammal. Tre gånger frågade Profeten, vem vill vara min viceregent? Vem vill vara min lojale vän i spridandet av Islam? Ingen, förutom Ali, ställde sig upp och sa Jag vill…

Lyssnar man till orden och läser dem, så ser man att denna händelse var viktig för att fullborda religionen. Här uppmanar Ängeln Gabriel, den heliga Profeten att göra detta uttalande, han var osäker och var inte villig att hylla Ali än en gång, det skulle leda till splittring, men Ängeln säger, gör det och Allah kommer skydda dig för massorna.

ghadirkhumNorr om Mecka ligger platsen för Ghadir Khum

Firandet är en högtid för Shiamuslimer. Många Sunnis erkänner inte Alis höga status och ännu fler vet inte ens om de här händelserna. Sunniterna älskar Ali, men samtidigt hyllar de de personer som Ali talade ut emot. Konflikten har skapat två stora läger, shiiterna och sunniterna och båda två läger säger vi älskar Ali mest. Dessa ord kommer från en liten dikt:

”Ali är ädelmetallerna och det flytande guldet, och alla andra är bara sand (i jämförelse)”

”Ali al durru wa al thahabaa al musaffa..we baqi al nasu kulluhum tarabu”

Ghadir Khumm

I den varma hettan fick tiotusentals stå och höra profeten stå på en liten upphöjd kulle och höra honom recitera runt 100 koranverser. Hettan var omänsklig och man brände sig på fötterna på grund av de heta stenarna och den heta sanden. 73 gånger uppmanade och varnade Profeten Muhammed massorna för dåd och handlingar som kan leda åhörarna från den rätta vägen. Sen höll han ett tal och därifrån har vi en hadith som kallas för Al thaqlayn hadithen. De två värdafulla sakernas hadith, eller de två tyngdernas hadith.

”Det verkar som om tiden närmar sig då jag ska bli kallad (av Allah) och jag ska lyda hans uppmaning. Jag efterlämnar åt er två värdefulla saker och ifall ni håller er till dem båda, kommer ni aldrig gå vilse efter att jag lämant er. De två värdefulla sakerna är Allahs heliga Bok och min familj, mina Ahlul Bayt. Dessa två saker kommer aldrig skiljas ifrån varandra tills de återkommer till mig i Paradiset.” 1

Sen frågade Profeten massorna ifall han inte hade mera rätt över dem än de över sig själva? Då skrek de ja oh Profet. Då lyfte Profeten  Alis hand och sa:

”För alla dem som ser mig som sin ledare, se nu  Ali som er ledare. Oh Allah älska dem som älskar honom och hata dem som hatar honom”.

Då läste Profeten en vers ur Koranen:

Idag har jag gjort er religion perfekt och fullbordat min välsignelse över er, och jag är nöjd med att Islam är er religion. ”/Koranen 5:3

När det var klart kom alla fram och gratulerade Ali, däribland Umar, den andre kalifen med orden:

”Mycket bra gjort Ali, idag har du blivit utnämnd till ledare för alla Troende män och kvinnor.”

Över 100 000 var närvarande vid Ghadir Khum. Händelsen som beskrivits här har omnämts av över 185 sunnitiska källor.

ghadir4

Efter Ghadir Khum

När folk fick höra om den här händelsen blev många glada men vissa kunde inte styra sina känslor av avundsjuka och en av dem var en arab vid namnet Harith Ibn Nu’man al-Fahri. Han red sin kamel till Profeten och ifrågasatte honom.

Vi följde dig i allt du uppmanade oss att följa och nu väljer du din kusin till din efterträdare? Är det här dina ord eller Allahs ord? Profeten klargjorde då att allt han sagt var  Allahs ord. Harith svarade då:

”Oh Allah! Ifall vad Muhammed sade är sant och korrekt, kasta då en sten på mig från himlen och låt mig lida stor smärta och outhärdlig tortyr.”

Innan han ens hunnit tillbaka till sin kamel, träffades han av en sten som genomborrade honom från huvudet ner till sin bakkropp och han föll ner död. Under det ögonblicket fick Muhammed uppenbarelsen från Allah:

EN MAN frågade om ett straff som väntar dem som förnekar sanningen och som ingen kan avvärja, ett straff] från Gud till vilken många vägar leder upp. (Koranen 70: 1-3)

Frågan man kan ställa sig är varför över 185 sunnikällor uppger dessa ord: ”För vem jag var mästare, för dem ska Ali vara er mästare”För vem jag var Mawla (mästare,ledare) för den ska Ali också vara Mawla; men ändå så vill man inte inse Alis storhet? Enkelt uttryckt beror det än en gång på den ignorans vi får se bland muslimerna för sin egna historia. En bra film jag kan rekommendera är Budskapet (The Message) från 1977. Om man lär sig namnen på vissa viktiga gestalter i historien och ser den filmen så öppnas en helt ny värld upp som belyser Islam och Islamisk historia. Bland dessa personer finns några som senare skulle få så pass mycket makt, att de förvrängde och förändrade. Ghadir blev oviktig. Mawla blev betydelselös. Ali blev hatad o s v. Den som gav upphov för detta hette Muawiya, senare även kallad Muawiya den förste.

Sunniislam om Ghadir Khum

Sunnniislams syn på saken är att de här händelserna hände. Finns över 185 sunnikällor om just de här händelserna. Vissa av Sunnis har dock en annan syn på saken. I deras ögon så sa profeten att Ali skulle vara Mawla, men de tog då till betydelsen vän (finns runt 20 tal betyelser för ordet Mawla i arabiskan och den minst använda var just vän). Man menade att det fanns personer som ogillade Ali och Profeten ville upplysa dem om att Ali var viktig för honom.

ghadir3

Vidare finns sunnitiska källor som säger att talet inte innehöll: Jag efterlämnar åt er Koranen och min heliga heliga familj” utan man menar att det skulle vara ”jag efterlämnar åt er Koranen och min Sunnah” (profetens seder och bruk). Varför det är så viktigt? Jo för enligt shiiterna så var det just Muawiya den förste, som bytte ut dessa ord, genom att muta folk att höra ”fel”. Han såg till att Profetens familj, som han hatade över allt annat, skulle glömmas bort, de skulle försvinna och han lyckades nästan.

Analys

Låt oss tänka på det här lite. Profeten Muhammed lät 100 000 människor stå i en brinnande hetta, talar om alla viktiga råd, läser upp drygt 100 Koranverser och uppmanade dem då att vara vänner med Ali? Hade han inget bättre för sig? Han lyfte Alis hand och ville då bara tala om att Ali var folkets vän? Vad hände med alla andra? Det fanns väl fler än Ali som man var ovän med? Kolla på mig, jag har bara ovänner, inte ser jag någon lyfta min hand och uppmana massorna att vara best buddy med mig.

Ordet Mawla. Varför skulle man välja att anse ordets sanna betydelse var vän och inte mästare, Wali och Mawla är ord som används mestadels till att upplysa folk om en person som är ledare, herre eller mästare. Viceregent, alltså ställföreträdare också, men inte ofta, ja nästan aldrig, används det till att säga denna person är kompis. Varför väljer man den svagaste betydelsen?

Om nu det stämmer att han efterlämnade Koranen och Sunnah åt massorna, varför fanns det Sunnikällor som sade att det var Profetens familj som Muhammed nämnde? Att man skiljer sig åt när det gäller att minnas orden ordagrant kan jag förstå, men inte en sådan stor skillnad att man byter ut ett helt ord och att betydelsen av en händelse förvrängs och förändras till den grad.  För att förstå varför så måste man minnas vad som hände sen:

Ali blir fråntagen sin rätt att leda Muslimerna, han blir efter över 20 år äntligen ledare, förblir ledare i 5 år och mördas i bönen i Kufamoskén.. Han blir förbannad av de nya herrarna i över 80 år, då de kallar till bön och ska hålla predikan, så talar de illa om honom, förbannar honom, hans familj och hans anhängare. Hans familj, hans anhängare och hans släkt och vänner jagas och mördas. Hans familjs ättlingar finner till slut ingen annan lösning än att försvinna ur folks blickfång. Då är det ju förståeligt att fienden till Ali och Profeten Muhammed börjar använda sig av ord Sunnah, istället för Ahlul Bayt, profetens familj, i talet. Man kan inte upprätthålla ett rike och samtidigt låta folk minnas Ghadir Khum, när man själv varit delaktig i att Ghadir Khums talet inte efterlevdes. Man kan inte tillåta att ordet  Ahlul Bayt, Profetens familj, ska få existera, när man själv deltagit i att radera ut densamma familjen från minnet och från jorden.

Det var  nära att man lyckades, men Allah ville annorlunda.

Jag önskar alla älskare av Ahlul Bayt och deras ättlingar en Eid mubarek. Den infaller inshallah på söndagen


Källor

En film som belyser allt jag skrivit om dessa händelser, med engelsk text.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.