Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sahaba i Koranen. Del 1

I denna text ska vi behandla begreppet ‘saheb’ / ‘sahaba’, vilka var sahaba, fanns det bara tre stycken och hur ser shias på de så kallade sahaba?

Texten är uppdelad i tre delar.
Sahaba i Koranen. Del 1. Denna del behandlar de lojala kompanjonerna.
Sahaba i Koranen. Del 2. Denna del behandlar de hycklande kompanjonerna.
Sahaba i Koranen. Del 3. Denna del behandlar shias syn på kompanjonerna.

Saheb = kompanjon.
Sahaba = kompanjoner.
Kalif = Efterträdare / ställföreträdare.

De flesta muslimska rättslärda är överens om att en saheb var någon som levde under Profeten Muhammads (saw) tid och antingen såg honom eller hade hört honom prata, om så bara för en kortare stund. Det är som ni ser inga höga krav för att kunna klassas som en saheb och av den enkla anledningen så gör inte titeln “saheb” någon till en bättre människa eller bättre tjänare till Gud, det vill säga att titeln “saheb / sahaba” är i sig ingen prestige.

Den heliga Koranen delar upp sahaba i två grupper. Den ena beskriver de lojala och pålitliga som offrade sina liv för Islam.

“De som har antagit tron och utvandrat från ondskans rike och som med sina ägodelar och sina liv [som insats] strävar och kämpar för Guds sak har den högsta rangen inför Gud; det är de som skall vinna den stora segern. Deras Herre ger dem det glädjerika budskapet om [Sin] nåd och [Sitt] välbehag och om lustgårdar där Guds gåvor aldrig tryter och där de skall förbli till evig tid; ja, en rik belöning [väntar] dem hos Gud!” 

Koranen [9:20-22]

Även fler verser i Koranen hyllar de bra sahaba, till exempel Al-Badriyun. Det var bland annat de som stred med Profeten (saw) i slaget vid Badr, trots att de till antalet var färre än fienderna och hade sämre vapen än fienderna. De offrade allt för Islam och är bland de bästa muslimerna. 

En annan känd lojal saheb var Ammar Bin Yasir.
Ammar föddes fyra år innan Elefantens år (året då Profeten Muhammad saw föddes). När Ammar var 29 år blev han vän med Profeten (saw) som då var 25 år, och p.g.a. deras vänskap ansågs Ammar vara en saheb. Ammar tyckte om Profeten (saw) för hans goda uppförande. När Gud utsåg Muhammad (saw) till Profet så trodde Ammar, hans far Yasir och mor Sumayya på honom (saw). 

Salman Al-Farsi var också en känd och lojal saheb.
Salman Al-Farsi var den första persien att konvertera till Islam. Han var uppväxt som zoroastrier, som sedan konverterade till Kristendomen och efter att han mött Profeten Muhammad (saw) så blev han muslim och han spelade en betytande roll vad gäller att främja muslimsk enighet. Salman utvecklades under vägledning av Profeten (saw) och Imam Ali (as) tills han nådde toppen av tro och blev den bästa saheb till Ahlulbayt (as).

Sahaba bestod inte endast av män, utan även av flera högt respekterade kvinnor som deltog i Islams politiska, sociala och ekonomiska liv. Ett exempel är Umm Amarah, hon offrade fyra söner för att skydda Islam. Samtidigt som Umm Amarah tog hand om en av sina söner som blivit utsatt för dödligt våld så gav hon sig själv ut på slagfältet för att bekämpa fienderna. 

Läs – Sahaba i Koranen. Del 2. Denna del behandlar de hycklande kompanjonerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *