Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Den muslimska kvinnan – Del. 2

Våra förväntningar av den muslimska kvinnan: Del 2 av 5.
– En föreläsning av Dr. Ali Shariati.

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

Men efter renässansen och utvecklingen av bourgeoisien, den borgerliga revolutionen, den borgerliga kulturen (som är kulturen för individuell frihet) besegrades kyrkan, och därmed med denna seger vann de även över kyrkans moraliska, andliga, akademiska och rättsliga värderingar som avskaffades. Alltså, alla dessa restriktioner och värderingar om kvinnors värde som kyrkan hade försvarat och stött i religionens namn, fallerade på grund av ökningen av borgarklassen och dess kultur.

Plötsligt dyker fenomenet sexuella frigörelsen upp. Kvinnor insåg att under banderollen ”sexuell frigörelse”, kunde alla omänskliga gränser, restriktioner och obligationer som höll fast/band fast dem förstöras. Kvinnor välkomnar denna förändring helhjärtat, så pass att denna ”sexuella frigörelsen” tog plats in på vetenskapens arena! Vad som är normalt anses vara en vetenskaplig förståelse av religionen är inte ett rent vetenskapligt och akademiskt förståelse. Det är snarare en borgerlig kognition. Efter medeltiden kom vetenskapen, som tidigare hade varit under religionens och kyrkans tjänst, att tjäna samtidens regerande av det borgerliga systemet. Om nu det tycks att vetenskapen motsätter sig religion och dess moraliska värderingar, så beror det egentligen inte på att vetenskapen motsätter sig dessa, utan det är den regerande bourgeoisien som gör det, precis som det under medeltiden var det feodalism systemets kvarlevor som försvarade adelns sociala-moraliska traditioner i religionens namn. Det var Kristendomen som i själva verket försvarade feodalism systemets kvarlevor, och nu är det vetenskapen som faktiskt försvarar borgarklassen. Det är intellektuella – som anser att ekonomiska och materialistiska sociala stiftelser är grunden för alla sociala förändringar – som lättare kommer att acceptera mina argument och logik. Fram till Freuds uppkomst (som var en av de representanter för bourgeoisien) var det genom den liberala borgerliga anda som den vetenskapliga sexuallismen uppenbarade sig. Det måste beaktas att bourgeoisien alltid är en underlägsen klass. Även om feodalism systemet hade ett omänskligt system, där de förlitade sig på de aristokratisk eliten och deras moraliska värderingar, även om dessa moraliska värden ledde till deras nedgång. De borgerliga mentalitet förnekar alla upphöjda mänskliga värden, och tror inte på någonting utom pengar.

Därför kunde en akademiker eller forskare som levde, tänkte och studerade under de borgerliga ålder, åtgärda kollektiva kulturella och andliga värden (offer för mänskligheten, martyrskap, kamper, litteratur, konst etc.), med bara skalan av den nakna ekonomin, med produktion och konsumtion och ingenting annat. En som studerar psykologi eller antropologi, titta på alla dimensioner och yttringar av människans mystiska anda, som religionen anser är Guds ande och manifestation av metafysiska dygder, ser bara otillfredsställda sexuella aptit. Tro, kultur och psykiska sjukdomar är alla relaterade till kampen att frigöra en fängslad och dömd sexuell komplex. Den borgerliga sociala forskare studerar alla känsliga mänskliga förnimmelser och känslor (även en mamma som smeker hennes barn eller dyrkandet av den ena älskade till sin andra, och alla andra frågor) i förhållande till sex. Freud, en modern borgerlig, beväpnade sig mot alla moraliska och mänskliga värderingar, mot alla förhöjda och upphöjd yttringar av människans själ, och kallade det ”realism”. Freuds realism tillhörde inte bourgeoisien, utan snarare vetenskapsmannen, akademikern, filosofen, psykologen, och antropologen som tjänar den borgerliga klassen, för att alla dessa drar ner människan till nivån av ett sexuellt och ekonomiskt djur! Således har bourgeoisien genom att främmandegöra alla värden och dygder, gjort endast en religion, en skola, ett tempel och en budbärare för alla de ynkliga män i denna ålder, en religion som alla måste offra. Denna budbärare utsågs vara Freud. Hans religion var sex. Hans tempel var Freudiansk, och den första som offrades på tröskeln av detta tempel var kvinnan och hennes mänskliga värden.

Ett av de viktigaste verktygen som har skapats genom denna regerande kraft från den intellektuella, sociala, ekonomiska och moraliska synvinkel är freudiansk sexuallism. Detta har blivit den gemensamma sociala andan i vår ålder och blivit substitut för alla värden, dygder och friheter. Det är inget misstag att freuds syn på sexualitet dök upp efter andra världskriget och blev den fundamentala underlag och grunden för konst. De flesta filmerna bygger på endast två element; våld och sexualitet. Denna ”konst” stödjer omedvetet kapitalismen. Den pseudokod-intellektuella akademikern i tredje och fjärde världens antar att Freudismen är den verkliga vetenskapen i den aktuella åldern. Moderna forskare forskar och antecknar Freuds verk på ett speciellt sätt. I vetenskapens namn, propagerar vetenskapsmän i u-länder omänskliga idéer bland den yngre intellektuella generationen. Hur eländiga är inte dessa intellektuella tänkare som arbetar åt de kapitalistiska styrande krafterna! De tror att de tjänar mänskligheten, friheten och vetenskapen!

Det bör noteras att det finns en annan grupp som samarbetar, även omedvetet, på ett mycket effektivt sätt i den här världen, för att uppnå målet att attrahera den yngre generationen, särskilt kvinnorna, till Freudianism och sexualitet. Denna grupp kämpar oskickligt Freuds innovationer genom att förlita sig på gamla, stränga, ologisk och inhumana traditioner för att skapa begränsningar och skapa psykologiska komplex hos den unga generationen, särskilt kvinnor. Du kanske vill veta hur de samarbetar i denna dystra strävan.

De samarbetar genom att trycka den unga generationen mot pessimismen. Medan Freudianism bjuder ut kvinna ur huset, försöker den gamla gruppen hålla henne inne genom att skapa bindningar, skyldigheter och restriktioner, och genom att beröva henne på alla hennes mänskliga och religiösa rättigheter, och därmed omedvetet bereda vägen för Freudianism. Det är på detta sätt som de samarbetar med Freud. Statistiken visar att de lömska invitation av Freudianism har varit mest framgångsrik i de traditionella samhällen och länder där kvinnor har det sämst. Därför kan vi inte bekämpa och bemöta denna universella sjukdom och fara bara genom att förlita oss på gamla traditioner, sedvänjor, restriktioner, obligationer etc. som förnekar kvinnors rättigheter. Det finns bara en lösning, att ge tillbaka kvinnornas mänskliga och islamiska rättigheter. Ja! Detta är det enda sättet! Om kvinnors mänskliga och islamiska rättigheter ges tillbaka till henne, har du då utrustat henne med vapnet där hon personligen kan motstå och konfrontera Freudianismen. Men om du beröva henne hennes rättigheter, försäkrar du att denna sataniska inbjudan kommer att fånga henne. Du har drivit henne till det.

Det väsentliga och viktiga problemet, som vi har förvirrat, är skillnaden mellan kultur och religion. Kultur och religion har blandats med varandra genom historien. De gör upp en insamling av idéer, upplevelser, beteende, känslor, sedvänjor och rättsliga förhållanden som är heliga och hedrade i ett samhälle. Exempelvis i de islamiska samhällen, islamiska rättigheter, värderingar, föreskrifter och lagar som rör ekonomin, familjen och även de sociala system har blandats med lokala stamtraditioner som bildas under århundradena. Dessa är definitivt inte relaterade till Islam. De är bara gamla stamtraditioner och sedvänjor som stöds och skyddas av samhället. Alltså en intellektuell som vill befrias från sådana gamla lokala stamtraditioner, måste bekämpa kombinationen av religion och seder för att kunna befrias från båda. Därför måste både grupperna som försvarar religionen och de som inte gör det, försvara den blandning av gamla seder. De som slåss mot traditioner möter också den levande och upplyftande värden av Islam. Ingen av dessa grupper, varken progressiva modern intellektuella eller gamla traditionella religiösa gruppen, kan skilja mellan religion och kultur. Varför skulle de vara separata och åtskilda från varandra? Eftersom vi muslimer anser att de islamiska rättigheter och lagar härstammar från mänsklighetens grund och är essensen av naturen, och är skapade av Skaparens vilja av naturens lagar. Naturens lagar är stabila och blir aldrig gammal. Tvärtom, det är de sociala traditionerna, som bygger på produktion och konsumtion (i kulturella system där de inte är fasta lagar), som måste förändras.

Religion, är ett levande permanent fenomen som skulle kunna vara effektiva i den nuvarande ålder, kan inte längre spela en effektiv roll i det sociala livet i en gemenskap, ett samhälle eller en generation, eftersom religion har fångats av forntida, minskande, hårda, avvikandet traditioner, och kan därmed inte längre effektivt bemöta risken av stormakterna. En medveten intellektuell är en historiker, traditionalist, Islamolog, kronolog och sociolog vars viktigaste kulturella uppdrag och ansvar är att skilja Islam som en levande tro, avlägsen från den gamla traditionella mögel som inte är Islam utan snarare stamsedvänjor, och att visa den sanna islamiska tron och idéer med nya former som matchar kraven på den aktuella åldern. Den evigt levande, flyttande och progressiv Islam måste skyddas, och sättas in i nya former som möter utmaningarna av varje ålder. Utifrån min egna erfarenhet, måste jag säga att även den mest progressiva, intellektuella, upproriska och revolutionära tänkaren, när denna person konfronteras med rena islamiska värden och dygder, (när dessa värden har separerats från ärvda, forntida, okunniga seder), kommer denna person även att lockas av dem och underställa sig dem.

Bilden av Fatima (as), bilden av kvinnan som existerade, som talade, som levde, som spelade en roll i moskén, i samhället, i hemmet där hon utbildade hennes barn, i hennes familjs sociala kamper och i Islam; en kvinna vars roll bör klargöras i alla dessa dimensioner till den nuvarande generationen (inte bara muslimer, utan till varje människa, man eller kvinna, som har mänskliga känslor, som tror på mänskliga värden, som är trogen till den verkliga friheten) bör godtas som den bästa och mest effektiva roll att imitera av den nuvarande generationen. Jag har själv upplevt detta. Jag har sett så kallade religiösa historier som saknar religiösa känslor, som inte har någon uppfattning om religion, som även förnekar och motsätta sig religionen. När en riktig bild av profetens familj, där alla visade ödmjukhet och underkastelse, dyker upp, upplever vi att de verkligen är levande personligheter. När jag säger att Islam är levande, så menar jag att det är en samling av levande tankar och idéer. Islam är vid liv på grund av dess levande sociala lagar och rättigheter. Den är levande eftersom levande idealiska personligheter har levt efter den.

Del 1https://www.bahlool.se/2017/09/10/den-muslimska-kvinnan-del-1/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *