Press "Enter" to skip to content

Månad: juni 2009

Koranen 5:55 del 2

Allah den allsmäktige har gett oss otvetydliga bevis för hans existens, bevis som jag som muslim är 100% på. Enligt Islam så har Allah skickat över 120 000 Profeter, sändebud för hans budskap, för att vi ska gå den rätta vägen. Dessa valdes ut av Allah den allsmäktige. Ändå driftar sig vissa muslimer till att tro att han efter Profeten Muhammed inte valde ut någon som skulle representera honom på jorden. Allah hade genom hela den mänskliga historien valt vissa ledstjärnor för människorna att följa, plötsligt bestämde han sig för att låta ”demokrati” råda? Plötsligt lät han några hundra mötas vid Saqifa och välja en Kalif efter Muhammed (saw)? Samtidigt var Profeten Muhammeds (saw) kropp fortfarande varm och Ali och några nära vänner tog hand om begravningen..sannerligen sanna vänner som bryr sig om makten mera än om Profeten.

12 Comments

Takfiri del 3

Takfiri är termen man använder på de grupper i den muslimska världen, som tagit det på sig att kalla åsiktsmotståndare för kuffar, otrogna-människor utanför religionen.

I dagens värld har just wahabiterna/salafiterna och talibanerna gjort sig kända för detta fenomen, ett fenomen som bryter mot allt som islam står för.

Jag skrev två artiklar om det här någon månad sedan och glömde bort den här..orkar inte skriva klart den så publicerar den som den är (för att jag har över 100 tankar att publicera/fylla på och måste minska ner på dem)

Leave a Comment