Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen 5:55 del 1

En av flera artiklar jag filat på för att försöka belysa vilken status Ahlul Bayt egentligen har i Koranen och i Profetens ord.

Sannerligen din herre är Allah och hans Budbärare och de som tror och ber och ger almosor medan de är försjunkna i bön. Vem som än tar Allah och hans Budbärare och dem som är troende till sina hjälpare, så kommer Allahs parti sannerligen segra.

Certainly your Master is Allah and His Messenger and those who
believe who eshtablish prayer and give charity while they bow.
And who ever takes Allah and His Messenger and those who believe
as a guardian, so surely the party of Allah will be victorious.
(Quran 5:55-56)

Bland sunni(1) som shialärda (2), så menar de att denna vers kom ner till Profeten från hans Herre, när
Muhammed och Ali var böjda i bön. Då dök det upp en tiggare i moskéen och Ali pekade på sitt finger och
då uppmanade tiggaren att ta ringen på fingret.
Så vad spelar det för roll? Vad har det här med Ali och hans shias att göra?
Många sunnitiska tolkare av Koranen har skrivit att denna vers kom på grund av Ali. Det är alltså Allah
och hans sändebud Profeten Muhammed och sedan Ali man ska se som ledare och lyda.

Källorna går att se längst ner.

En hadith, nämns av Ibn Salam och dess källa är Profeten Muhammed. Den återfinns i Nisais Sahih och
finns som kommentar till Koranversen al Maidah och tas upp i Jamaa Bayn al Sihah al Sittah.
I boken Ghayah al Maram, sida 18, nämner Sayyid al Bahrayni 24 olika hadither från ickeshiitiska källor
som nämner Surans referens till Ali.

För att inte skriva en hel bok, ska jag här bara nämna lite bevis för tesen att Ali valdes ut som ledare
efter Profeten Muhammed.

Här tar jag upp tolkningen av Koranen gjord av Abi ishaaq ahmad bin Muhamed ibn Ibrahim Nisaboori al
Thaalabi. Al Thaalabi omnämns av Ibn Khalikan som en hedervärd och unik kommentator av Koranen och
dess tafsir (förklaring/tolkning) och är överlägsen alla andra tolkare av Koranen.
I hans bok Tafsir al Kabir (den stora tolkningen) tar han upp detta i samband med versen 5:55:
Abu Dharr al Ghafari (en av Profeten Muhammeds närmaste vänner) berättar:

Må båda mina öron bli döva och må båda mina ögon bli blinda ifall jag talar osanning.
Jag hörde Allahs sändebud (saw) säga: ”Ali är de rättfärdigas ledsagare och de otrognas bekämpare.
Han som hjälper honom är segrande och han som sviker honom är förlorad.”

En dag stod jag och bad med Profeten. En tiggare kom då in i moskéen och bad om almosor, men ingen
gav honom något. Ali var böjd i bön. Han pekade på ringen på sitt finger till tiggaren, som gick fram
till honom och tog ringen från hans finger.
Då sade den heliga Profeten(saw): ”Oh Allah! Moses bad till dig och sade: Herre, glädj mitt hjärta och
underlätta min uppgift och lös knuten på min tunga
(Moses sägs ha läspat) så att de kan förstå mig,
och upphöj från mina fränder, Harun, min bror, som ställföreträdare och stärk min rygg med hans hjälp
och låt honom delta i min mission så att vi kan lovprisa Dig och minnas dig oftare.
Sannerligen ser du oss.” Och du inspirerade honom: ”Oh Moses! Alla dina önskningar har tillmötesgåtts.
Oh Allah! Jag är din slav och ditt sändebud. Glädj mitt hjärta och underlätta min mission och upphöj
från mina fränder Ali till min ställföreträdare och stärk my rygg med hans hjälp.

Sen fortsatte Abu Dharr:

Vid Allah, Budbäraren hade inte blivit klar med sin bön till Allah, när ängeln Gabriel kom ner till
honom med denna vers:

Sannerligen din herre är Allah och hans Budbärare och de som tror och
ber och ger almoser medan de är försjunkna i bön. Vem som än tar Allah
och hans Budbärare och dem som är troende till sin hjälpare, så kommer
Allahs parti sannerligen segra.
Koranen 5:55-5:56

Sunni källa:

Tafsir al Kabir av Al THalaabi

Andra som tagit upp frågan:

Den lärde Al Tabarsi, medan han kommenterade versen Majma al Bayan, skriver:
Pluralformen har använts på Ali, för att uttrycka hans heder och storhet.” Lärda inom det arabiska
språket använder sig av pluralformen för att visa respekt för personen.

Den lärde Al Zamakshari i hans bok Tafsir al Kashshaaf tar upp en annan punkt:
Ifall ni frågar hur det kommer sig att pluralformen används på Ali,
så ska jag säga att även om denna vers handlar om Ali, så används pluralformen för att övertala andra
att bete sig på ett liknande sätt och att ge almoser lika snabbt som Ali gjorde.
Det finns även en outtalad instruktion till de troende att alltid vara redo att ge till de behövande
även ifall man inte kan avsluta en så viktig uppgift som bönen.(3)


Källhänvisning:

(1) Sunni
(1) Tafsir al-Kabir, av Ahmad Ibn Muhammad al-Tha’labi, under Vers 5:55
(2) Tafsir al-Kabir, av Ibn Jarir al-Tabari, v6, pp 186,288-289
(3) Tafsir Jamiul Hukam al-Quran, av Muhammad Ibn Ahmad Qurtubi, v6, p219
(4) Tafsir al-Khazin, v2, p68
(5) Tafsir al-Durr al-Manthoor, av al-Suyuti, v2, pp 293-294
(6) Tafsir al-Kashshaf, av al-Zamakhshari, Egypten 1373, v1, pp 505,649
(7) Asbab al-Nuzool, av Jalaluddin al-Suyuti, Egypten 1382, v1, p73 med Ibn Abbas som förmedlare
(8) Asbab al-Nuzool, av al-Wahidi, med ibn Abbas som förmedlare
(9) Sharh al-Tjrid, av Allama Qushji
(10) Ahkam al-Quran, al-Jassas, v2, pp 542-543
(11) Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v5, p38
(12) Kanzul Ummal, av al-Muttaqi al-Hindi, v6, p391, Tradition #5991
(13) al-Awsat, by Tabarani, förmedlare Ammar Yasir
(14) Ibn Mardawayh, med Ibn Abbas som förmedlare
(2) Shia
– Bihar al-Anwar, av Allama Majlisi
– Tafseer al-Mizan, av Allama Tabatabai
– Tafseer al-Kashaf, av Allama Muhammad Jawad Mughniyah
– al-Ghadir, av Allama Abdul Husain Ahmad al-Amini
– Asbat al-Hudate, av Allama Muhammad Ibn Hasan Amuli

(3)Sunni

Tafsir al Kashaf, al Zamakshari, vl, p649

4 kommentarer

 1. Rog 01 juni 2009

  meh nu var det så många svåra ord. Så nu vet jag inte längre hur jag ska vara arg på muslimer Ingår detta i er plan att ta över världen?*S*

 2. Bahlool 01 juni 2009

  artiklen är bara för smarta människor 😉

 3. mammamarie 01 juni 2009

  GUD va bra! Tack för den…!

 4. Bahlool 01 juni 2009

  anytime syrran ,)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *