Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen 5:55 del 2

Allah den allsmäktige har gett oss otvetydliga bevis för hans existens, bevis som jag som muslim är 100% på. Enligt Islam så har Allah skickat över 120 000 Profeter, sändebud för hans budskap, för att vi ska gå den rätta vägen. Dessa valdes ut av Allah den allsmäktige. Ändå driftar sig vissa muslimer till att tro att han efter Profeten Muhammed inte valde ut någon som skulle representera honom på jorden. Allah hade genom hela den mänskliga historien valt vissa ledstjärnor för människorna att följa, plötsligt bestämde han sig för att låta ”demokrati” råda? Plötsligt lät han några hundra mötas vid Saqifa och välja en Kalif efter Muhammed (saw)? Samtidigt var Profeten Muhammeds (saw) kropp fortfarande varm och Ali och några nära vänner tog hand om begravningen..sannerligen sanna vänner som bryr sig om makten mera än om Profeten. Kunskapen om vår historia, vår tro, vår heliga Profet (saw), hans familj, hans sanna vänner, är obefintlig hos muslimen, det är även därför som korruptionen av den muslimska nationen fått fortgå så här långt. Jag har i några veckor skrivit om saken och läst på, jag har även besökt antishiitiska sidor för att se deras svar på mina funderingar. Jag kommer att försöka belysa den ståndpunkt jag följer och då jag inte kan övertyga en kristen med hjälp av mina böcker och min heliga Koran, så måste jag använda hans källor, hans logik, hans böcker. På samma sätt kommer jag använda mig av sunnitiska böcker för att belysa den ståndpunkt jag företräder- Att Allah valde 12 imamer, 12 ledstjärnor, 12 ledare för världens muslimer att följa efter den heliga Profeten Muhammed (saw).

Låt oss ställa oss några enkla frågor:

 • Skulle Allah välja så många profeter, så många ledstjärnor, men inte välja vem som ska leda människorna och ledsaga dem fram till domedagen?
 • Skulle Koranen, den heliga boken som gett oss våra regler och förmaningar, den som är ofelbar och Allahs ord, ha fel?
 • Kan tiotusentals vänner till Profeten, verkligen alla vara så ofelbara att de inte gör något som helst fel?
 • Kan avundsjukan på Ali, hatet för Ali – ett hat Profeten förutspådde, inte verkligen leda till att man förfalskade och förvrängde för att få bort Ali ur folks medvetanden?

Koranen om att Allah valt vissa att leda människorna på jorden:

”O’ David, we assigned you as Caliph (successor) on the earth …” (Quran 38:26) ”… We have assigned you (Abraham) as Imam (leader) for people …” (Quran 2:124

Moses valde sin egen ställföreträdare..och ändå finns det folk som hävdar att Profeten Muhammed inte hade så pass kunskap att göra detsamma? Skulle Allah låta människorna, dessa människor som svek tusentals profeter, styra världen utan en helig person att följa??

(Moses said: ”O’ Allah) assign me a vizier from my family, (that is) my brother Aaron (Haroon) …,” (Allah) said: ”We granted your

”Surely We gave the book to Moses and assigned his brother Aaron as his vizier.” (Quran 25:35)

”requests, O’ Moses.” (Quran 20:29-36)

And Moses said unto his brother Aaron: Take my place among the people.” (Quran 7:142

Här ber Moses om en viceregent och Allah uppfyller hans önskan. På samma sätt önskade Profeten (saw) en viceregent från sin egen släkt – Ali. Hans önskan blev också uppfylld.

Intressant att se här då att Sahih Bukhari nämner Profetens hadith om Ali:

Allahs budbärare sade till Ali: ”Din position till mig är som Aarons position till Moses, med skillnaden att det inte skall finnas någon profet efter mig. (1)

Andra anledningar:

Ali omnämns vid Profetens farvältal, i det höjer Profeten (saw) Alis hand och säger till folket:

”Såsom jag var er ledare, så är Ali er ledare”

(2)Abu Bakr och många andra vänner till Profeten, gratulerar Ali till detta. Hundratusentals stod i värmen och såg det här hända, men när Profeten dör, då kommer Profetens fiender på den fiffiga idéen att Ali inte blev kallad ledare, utan att Profetens ord egentligen menade Ali var deras polare, deras vän..Ja, Profeten Muhammed hade inget bättre för sig än att låta hundratusentals svettas i den värmen för att utnämna sin släkting Ali till vän av folket…logiskt? Knappast…


Källhänvisning:

(1)Sunni: 1) Sahih al-Bukhari, Arabic-English version, Traditions 5.56, 5.700 (2) Sahih Muslim, Arabic, v4, pp 1870-71 (3) Sunan Ibn Majah, p12 (4) Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, p174 (5) al-Khasa’is, by al-Nisa’i, pp 15-16 (6) Mushkil al-Athar, by al-Tahawi, v2, p309

(2) Sunni: Ibn Hanbal, Ahmad b. Muhammad b. Hanbal b. Hilal b. Asad, Abu `Abd Allah al-Shaybani al-Marwazi `Affan b. Muslim b. `Abd Allah, Abu `Uthman al-Saffar al-Basri al-Ansari
(d. 219 AH/834 CE).
Hammad b. Salamah b. Dinar, Abu Salamah al-Khazaz al-Basri
(d. 167 AH/784 CE.
Ali b. Zayd b. Jud`an, Abu al-Hasan al-Taymi al-Basri
(d. 131 AH/749 CE) och många fler. Omars ord:
Well done Ibn Abi Talib! Today you became the Leader (mawla) of all believing men and women.

12 kommentarer

 1. mammamarie 02 juni 2009

  De flesta sändebud….om inte alla(?)….blev ju också efterträdda av 12 st….Jesus, Jakob osv…

 2. Bahlool 02 juni 2009

  Japp 😛 inte flesta kanske men några av de mest viktiga (moses blev ju inte efterträdd av 12 utan av en :P) Det bisarra i sammanhanget är hur man bortförklarar Alis status, för att man vägrar inse eller inte vill inse vad islam verkligen säger om saken ifråga.
  Man försöker med en massa dumheter, Profeten stod vid Ghadir khum, i värmen, uttalade aya efter aya, sura efter sura och sen hade han inte något bättre för sig än att utropa Ali till vän…ja? Really??…Tyvärr har skrämseltaktiken mot shias lett till att man vägrar ta tag i det här och läsa sina egna böcker..och samma skrämseltaktik har lett till att man vänder sig bort från Imamatet och hellre söker sig till kalifer..för att dessa hade något världsligt rike som var stort..suck.

 3. Pizza Bagare 02 juni 2009

  Selam Aleikum!

  Vad spelar det för roll? Vad tror du hade hänt om Ali hade blivit ledare efter Profeten (saw). Islam var fortfarande i expansion fasen. Han skulle förmodligen blivit mördad som andra khalifer (vilket han även blev). Jag vet inte så mycket om shia muslimer. Men varför bry sig så mycket om Ali? Jag vet att han var en anmärkningsvärd människa men ni upphöjer honom nästan över Muhammed (saw)! Räcker det inte att vi följer Muhammeds (saw) sunna. Så som jag har hört om Ali så ville inte han bli Khalif, Men mina källor är väldigt svaga.

 4. Bahlool 02 juni 2009

  Wsalam
  Det spelar stor roll för ifall det är Allahs önskan att han ska bli Kalif, efter Profeten och Koranen säger så och Muhammed (saw) säger så..spelar det då verkligen inte roll? Vi höjer inte honom högre än vad Allah och hans Profet höjt honom. Finns vissa som avgudar honom…de är aleviter..Om det är så att han är utvald av Allah att leda muslimerna efter Profeten då hade han kanske lett världen åt en annan riktning?

 5. Pizza Bagare 02 juni 2009

  Njaa…. OM det nu vore Allahs önskan så skulle det inte finnas något som skulle förhindra/ändra det. Men låt oss anta att Ali hade blivit efterträdd av Muhammed (saw). Hur lång tid tror du att det skulle dröja innan en korrupt människa skulle utnyttja sin position som efterträdare av själva Profeten. Låt oss anta att efter 1000 år efter profeten så valdes en efterträdare som som tog Islam åt ett annat håll. Makt missbruk finns överallt. Det är omöjligt att säga vad som hade hänt, men jag tror att det hade blivit en annan skildring mellan muslimerna. Kanske skulle det vara omvänt, alla vi vore shia och ni skulle vara sunni 🙂

 6. Bahlool 02 juni 2009

  hehe men min vän det är ju därför jag tar upp Koranen och Hadith för att belysa vad Allah ville att människan skulle välja..Allah kan göra vad han behagar, men hade han velat att alla skulle vara muslimer så hade de varit det och hade han velat att alla var shia så hade de..men det härliga med människan är just att vi har möjlighet att välja.
  Hadith och Koran belyser att Ali skulle varit efterträdare..men Allah visste att folk inte skulle följa..Profeten själv har ett otal hadither om hur hans vänner och anhängare kommer vända sig bort från den rätta vägen efter honom (sunni hadith) så vad som hade hänt efter 1000 år är obetydligt eftersom det inte hände men jag tror att med Ali vid makten så hade det varit annorlunda..vi erkänner ingen annan än den heliga Profeten saw och Ali som verkliga representanter för islam

 7. Pizza Bagare 02 juni 2009

  Ärligt talat så vet jag inte mycket om shia. Anledningen till att jag hamnat på den här bloggen är att jag vill veta mer om shia av en person som praktiserar det och förstår hela innebörden av att vara shia muslim. Inte som min granne Hassan. han hänvisar alltid till ”jag har hört av en vän som känner en vän i Iran som är släkt med den här imamen”. Det slutar alltid med samma visa. Vi kastar deg på varandra och försöka lägga in lite skinka på varandras pizzor.

  Så det är det ända som skiljer sunni mot shia? Att Ali skulle ha efterträtt Muhammed (saw)? Men varför slår ni er själva? jag har sett massor gå ut piska sig själva och slå sig i huvudet med knivar. För att ni dödade Hassan och Hussein?
  Jag vet det är lite sent men jag skulle uppskatta om du kunde förklara lite mer generellt om skillnader mellan shia och sunni så jag kan få lite lugn. För övrigt är det en bra blogg, forsätt med det så har du en till regelbunden besökare.

  Peace!

 8. Bahlool 02 juni 2009

  Slag har inget med shiaislamisk tro att göra, utan det är en yttring för sorg. Om du slår dig eller inte slår dig spelar ingen roll för din tro i sig. Jag slår mig ibland när jag lyssnar på sorgesånger över Hussains öde på låret (inte hårt utan i rytm). Ett mycket litet fåtal slår sig med piskor eller med svärd.
  Vi dödade inte Hassan eller Hussain. Hassan förgiftades på order av Muawiya, Muawiya var grunden för konflikten mellan shia och sunni. Hussain mördades av en stor här vid Kerbala, utsända av Muawiyas son Yazid. Yazid anses av många ”muslimer” som en hedervärd man.
  Muawiya anses vara en bra sahabai hos sunnis 😉
  Enda ”shias” som deltog i mordet av Hussain var folk som tvingades ut på slagfältet, annars hade de blivit mördade av Ibne Ziyad.
  Så delvis har du rätt i att shias deltog i mordet på Hussain, om du kallar dessa personer för shias…

  Jag ska om några dagar publicera ett inlägg som visar på skillnader mellan de olika lagskolorna…men det finns i sig ingen generell skillnad mellan shia och sunni förutom i synen på Sahaba, Ahlul Bayt och Alis status.

 9. Pizza Bagare 03 juni 2009

  Lycka till med inlägget. Jag ska göra lite efterforskningar själv. Nu vet jag iaf lite mer om vad som hände Hassan och Hussein.
  Jag ska ”knäcka” Hassan imorgon!

  Go kväll!

 10. Bahlool 03 juni 2009

  tack god natt 😉

 11. ahlulbayt 11 juni 2009

  Bahlol min vaen, du misstar dig nagot extremt om du gar sa langt att pasta att de enda skillnaderna mellan shia islam och sunni islam aer generella sadana, sasom eftertradelse och synen samt statusen av imam ali. Trosriktiktningarna i sig aer lika motsatta som ost och vaest. Profeten aer helt ”annan” i ahlul bayts hadither aen den som naemns i de andra skolornas, syftar fraemst har till sahih bukhari. En kaend hadith hos bukhari daer profeten vaegrar ta emot en hemlos man pga han var taeckt med eksem. Aer det samma kaerleksfulla profet som ahlul Bayt talar om? En profet som avbrot sin bon naer han horde ett barn graata, och profeten som vaegrade ta emot en hemlos man som sokt sig till honom for att han var taeckt i eksem? Det aer en ren absurditet att vaga sig pasta att vara enda skillnader aer fraemst auktoritaera, naer man vael slatt upp omslagen i bockerna och fordjupat sig i vaar kaerleksfulla religion.

 12. Bahlool 11 juni 2009

  Det kan stämma, men jag försöker faktiskt bara belysa de mesta kända skillnaderna. Enligt våra lärda så är skillnaderna enbart juridiskt mellan shia och sunni (Al Khoi och Baqir al Sadr i Then i was guided menade det)
  Jag själv tror att det finns stora skillnader och herr Rushdi fick mycket av det han skrev just från hadithböcker som belyste Profeten saw ur en dålig oh hemsk synvinkel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *