Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Etikett: nahj

Myten om Ali, Abu Bakr och Umar…

Ett av de inlägg jag skrev några veckor sedan men undvek att publicera. Islamisk historia är mörk. Många försöker undvika att studera den då de menar sig vilja undvika höra om sina hjältar, som kanske inte betedde sig på ett positivt sätt. Imam Ali tillfrågades om de muslimer som inte valde hans eller Muawiyas sida, då sa han de går raka vägen till helvetet. Vi som människor måste välja mellan gott och ont, mellan Allah och djävulen och mellan Ali och hans motståndare.

Jag är shia, jag är en av Alis partisaner, jag är en av de som hyllar, älskar och vördar honom och jag är fiende till hans fiender. Jag anser att Abu Bakr, Umar och Uthman, tre första kaliferna, var hans motståndare. De svek Ahlul Bayt och Profeten. Bland shiiter går synen på dem isär. Vissa menar att dessa tre var alltid hycklare, andra menar att dessa förändrades på slutet.

Shiiterna är en stor brokig skara. Många av dem är upplysta, många är okunniga, vissa förstår inte Ahlul Bayts status, vissa förstår inte vad de lärda sagt eller uttalat sig om. Så att bedöma min tro, min religion, min gren, genom att titta på någon som slår sig eller skadar sig, är ologiskt och befängt. Jag dömer inte alla sunniter, för vad en sufi eller en wahabi gör. Jag bedömer inte sufi utifrån vad jag sett hos en enstaka sufi, utan man måste gå till källan, till ursprunget och till orsaken. Detta inlägg ska belysa konflikten i historien och ofta hör man hos sunniterna att alla sahabas, alla vänner till Profeten, var bästa av vänner. Man glömmer bort hadither och Koranverser, som varnade för hycklarna bland muslimerna.

Det måste klargöras att Imam Ali själv sa: “Och var inga som är fula i mun mot våra fiender”. Så detta beteende att svära åt Abu Bakr och Umar och Uthman och Aisha, är inget som våra imamer eller våra lärda förespråkar eller hyllar. Jag och min familj menar att orätt begicks mot Ahlul Bayt, men vi följer deras exempel, vi svär inte åt deras fiender. En nära vän till mig, är shia men rätt okunnig, ändå tycker han att de saker han hört av vissa shiiter mot Abu Bakr och resten, vara under vår värdighet. Med de här sakerna sagda, låt oss titta på Ahlul Bayt och Abu Bakr, Umar och Uthman.

Må Allah förbanna lögnaren, förtryckaren, våldsverkaren. Må Allah skydda oss från lögn och från att gå fel väg i livet.

88 kommentarer