Press "Enter" to skip to content

Citat – Tillbedjan av Allah

Människor som tillber Allah, enbart för att de är i behov av Hans belöningar, gör vad handelsmän gör; och människor som tillber Allah, enbart för att de är rädda för hans straff, gör vad slavar gör; men människor som tillber Allah enbart för att de vill visa sin tacksamhet, gör vad fria människor gör.

People who worship Allah just out of need for his blessings are doing what tradesmen do; and people who worship Allah just out of fear of his punishment are doing what slaves do; but people who worship Allah just because they want to show gratitude are doing what free men do

Nahj al Balagha – Imam Ali, ordspråk 234

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *