Press "Enter" to skip to content

Koranen

Allahs ord – Koranen:

Koranen består av runt 6000 Ayahs eller verser.

Koranen består av 114 Suror eller kapitel. Dessa delas in i Mecka eller Medina suror, beroende på vart Profeten Muhammed s.a.w fick sin uppenbarelse av respektive Sura. 99.1% av Koranens kapitel börjar med Bismillah (I Guds den barmhärtige, Förbarmarens namn”). Enbart Sura 9 inldes utan.

Koranens ord uppenbarades till massorna inom 23 år. Shiiterna anser att Profeten fick alla verser på en natt – Laylat al Qadr eller Kraftens/Ödets natt.

I Koranen förekommer ordet Koran 70 gånger – ordet är besläktat med ordet att läsa eller att recitera.

Koranen kan indelas i 30 delar – ”Juz”, det underlättar ifall man vill läsa Koranen i till exempel månaden Ramadan. Varje Juz kan indelas i två hizb (grupper). Koranen kan även indelas i sju manazil (faser) ifall man vill läsa klart den under en vecka.

Imam Ali a.s sade:

Sannerligen är Koranens utsida fantastisk och dess insida djup (i innebörd). Dess under kommer aldrig försvinna, dess häpnad kommer aldrig dö bort och dess komplexitet kan inte klargöras förutom genom sig själv.

Nahjul Balagha, predikan 18

quran
Certainly the outside of the Qur’an is marvelous and its inside is deep (in meaning). Its wonders will never disappear, its amazements will never pass away and its intricacies cannot be cleared except through itself.

 

 

Imam al Sajjad (a.s) sade:

”Ifall invånarna i öst och i väst alla skulle försvinna och jag lämnas ensam med enbart den heliga Koranen, kommer jag inte vara offer för någon förtvivlan.”

Vad Imamen (a.s) antydde, var att även om hela världen skulle bli tom och han (a.s) skulle vara den ende som var kvar på den, så skulle han inte känna vare sig ensam eller ledsen, för så länge han hade den heliga Koranen med sig. Koranen innehåller Allahs ord och vem som än reciterar ur den, kommer känna som om Allah är med honom, talandes till honom. Så även om en sådan person är lämnad själv på någon plats eller någon situation, så kommer han sannerligen inte känna sig ensam.

(Al-Kaafi)

Imam al Sajjad (a.s) sade även:

Bli vän med Koranen och du kommer inte känna någon oro för förtvivlan av någon som helst sort

Imam al-Sajjad (as) has also said,

“Befriend Quran and you will not have to worry about desolation of any kind”

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *