Press "Enter" to skip to content

Citat – Ateism

Imam Jafar al Sadiq sade: Den som finner sitt stöd och sitt skydd enbart hos Allah och ingen annan, den kommer Allah göra immun från att begå fel och att hamna i nöd.

Imam Ja’far al- Sadiq (a.s.) stated; One, whose reliance and place of refuge is none other than Allah (swt), Allah (swt) will make him immune from committing wrong and hardship.

(Wasail, vol. 11, p. 165)

Imam Ali sade: Jag är förvånad över den som känner osäkerhet om Allahs existens, medan han kan observera andra skapelser som Allah skapat.

The commander of the faithful Ali (a.s) stated; I am amazed concerning one who harbours a doubt concerning [the existence] of Allah (swt) , while he is able to observe [other] creatures [that] Allah (swt) has created!

(Nahaj all Balaghah, Sent. 121)

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *