Press "Enter" to skip to content

Etikett: burka

Indien och slöjan

Världens största demokrati har den kallats. Staten som har en massa olika religioner, kulturer och språk. Multikultur är del av dess kultur. Indien, staten som har lika många religioner som folkslag. Ghandi skulle vända sig i graven om han såg vad hans skapelse gör idag.

I tidningen Tehelka Magazine, vol 6, nummer 34, Augusti 29/2009, kan man läsa om den ökande diskrimineringen av muslimer, i första hand av beslöjade kvinnor. I de skolor där ABVP, en hindunationalistisk studentorganisation, tagit över makten, har de tvingat universiteten och skolorna att först förbjuda Burkan. När det var avklarat, så förbjöd man slöjan. De elever som inte accepterade beslutet, blev först utkastade från klasserna och sedan från skolorna. De som protesterade, om de var män eller kvinnor, blev även de avstängda. I allt fler universitet tar ABVP, en gren av den hindurasistiska BJP partiet som styr i många delstater i Indien, över makten.

Shetty Deadpan, en representant för AVBP säger: Detta är ett program som vi tar allvarligt. Alla fack som har AVBP representanter, kommer ta upp det här med universitetets ledning. Varför skulle muslimer ha rätten att visa sin identitet? De får inte glömma vilket land de bor i.

Här har vi ännu en ”demokratisk” stat, som menar att vissa personer inte har rätten att utöva sin tro. Problemet är inte bara bland hinduistiskt styrda skolor, utan även katolska skolor, med nunnor som bär slöja, har börjat tillämpa de mera strikta reglerna, regler som inte har någon som helst förankring i lagen. På frågan varför beslöjade kvinnor inte får bära slöja men att nunnor får, så säger man att det är ”två skilda ting”.

Hela artikeln är en parodi på medmänsklighet, religionsfrihet och demokrati. Kriget mot islam, muslimerna, förs inte bara med vapenmakt i länder som Afghanistan och Irak, utan även med hjälp av muslimers inskränkning av deras fundementala rättigheter. Skillnaden mellan Indien och väst är att i Indien har islam varit en del av kulturen i hundratals år. Det är inga invandrare som flyttat dit och man försöker stoppa dem och deras tro, utan det är medborgare, som är indier och utgör över 10% av befolkningen, ändå diskrimineras de på det här viset.

I Indien spelar utbildning en stor roll och studenterna från Indiens universitet är eftertraktade över hela världen, här stoppar man en hel grupp, på grund av sin religiösa övertygelse. De som är troende kommer att marginaliseras ännu mera, och får leva sina liv i fattigdom. Eller så lämnar de sin tro och sin tros krav på sig och då har man segrat, när man vunnit med sin orättvisa politik.

Frankrike och Danmark har redan lagar på gång som ska inskränka muslimernas rättigheter ännu mera. Först bekämpade man slöjan i Danmarks riksdag och i Frankrikes skolor, nu är man ute efter de som bär burka, vad kommer näst? Sen förundras man över den avsky många muslimer börjar känna för de västliga hyckleriska värderingarna? Alla har samma rättigheter, så länge man inte är muslim. Även i Sverige har man börjat bekämpa muslimerna. Barn tvingas på lektioner som går emot deras föräldrars värderingar. Vart ska det sluta?

Hela artikeln går att läsa längre ner och är på engelska.

3 Comments

Till försvar för slöjan

Ta av slöjan – eller sluta i skolan | SvD.

Annas Rosblogg

Måste klargöra att jag inte är någon anhängare av burka eller niqab, men slöjan; ändå tycker jag att det här är dessa studenters val. Vi lever inte i något land som förbjuder slöjan, inte heller lever vi i ett land som påbjuder slöjan. Enligt ledningen för skolan, så var det även muslimer som hade klagat. När en rasist klagar på invandrare, brukar han eller hon säga, men jag är inte rasist. När en person som lämnat Islam klagar över muslimer eller Islam, så hör man dem alltid säga, men jag är själv muslim; skitsnack. Man ska stå för sina åsikter och fördomar och kunna försvara dem och inte blanda in att man inte gör det för att man är rasist eller islamofob.

33 Comments