Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kanadas muslimer vill förbjuda Burka/Niqab

På senare tid har niqab/burka, slöjan som täcker även ansiktet på kvinnorna, varit under hårt angrepp i väst. Nu har även muslimska lärda och länder börjat bekämpa detta bruk. Egyptens Al Azharuniversitet var ett av de första, nu har MCC (Musimska kanadensiska kongressen) bett regeringen i Kanada att införa en lag som förbjuder att bära masker, niqab och burka ute i samhället.

MCC menar att burkabärandet leder till säkerhetsrisker, där människor använt sig av denna typ av slöja för att råna banker, vidare är det ett verktyg för wahabiterna. Vidare opponerar man sig emot åsikten att detta sätt att bära slöja på skulle ingå i religionsfriheten. MCC hävdar också att det inte finns några belägg för burka i Koranen.

Den egyptiska tidningen al-Masri al Yom, har skrivit om egyptens lärde Sheikh Tantawi, som menar att niqab enbart är kulturellt och inte har någon som helst samband med Koranen eller islam. MCC tar upp den heliga staden Mecka som bevis för sin kamp mot burka, man menar att i över 1400 år har muslimer vallfärdat dit, och under hela den tiden har det varit förbjudet att täcka för ansiktet.

Jag har läst om MCC och kan bara komma fram till att dessa personer kan anses vara för sekulära för vanliga muslimer. Hela deras uppsåt verkar vara att bekämpa de regler och de lagar som islam tillåtit. De är emot polygami, de stödjer Kanadas krig i Afghanistan (hur du än vänder och vrider på det är det kriget emot muslimer). De kämpar emot religiösa skolor, mot slöjan, mot niqab, mot sharia.

88 kommentarer

 1. Bahlool 13 oktober 2009

  hahaha Jonas..jag lovar dig du är så rolig när du inte har något att komma med och försöker med sånt skit 😉
  56
  67
  82
  2000
  2006
  2008
  Ja du har rätt 😉

 2. Bahlool 13 oktober 2009

  Jag har inte sett att det är rekommenderat, förutom hos salafis. Deras ijtihad följs av ett jättelitet fåtal. Jag håller dock med att tvång inte är ok. Det är befängt att muslimer propagerar för att öka kontrollen av muslimer..

 3. petersingerfanboy 13 oktober 2009

  Ok, det var nog det snurrigaste resonemanget jag hört. Men det är ju din åsikt. Vi andra får vara glada att någon sådan lag inte existerar i Sverige.
  Vilka frågor var det du hade angående evolutionen?

 4. Bahlool 13 oktober 2009

  glada att en sådan lag inte finns? Du som brukar tala om att vuxna ska få välja hur de lever så länge de inte skadar andra, nu visar du att du inte bryr dig om det…vad är problemet om två kvinnor vill gifta sig med en man? Det är ju ok att två kvinnor lever med en man…varför är just giftermålet så farligt för dig och andra?

 5. Jonas 13 oktober 2009

  Att det kan leda till utnyttjande av ekonomiskt svaga kvinnor bland annat, m.m. m.m.

  Men anledningen är oviktig. Det är olagligt i Sverige, och alla som lever här ska naturligtvis respektera det, eller ta sitt straff, alternativt lämna landet. Enkelt!

 6. Bahlool 13 oktober 2009

  Lol Jonas..så att ha 2 eller fler älskarinnor eller vara otrogen är inte att utnyttja ekonomiskt svaga kvinnor? Varför utgår du ifrån att de är ekonomiskt svaga?

 7. Bahlool 13 oktober 2009

  Sen med att man måste följa lagen..skärp dig..hundratusentals bryter lagen i Sverige, inte tycker du att de ska flytta eller lol..sån rasistisk tanke är befängd…

 8. Jonas 13 oktober 2009

  Man ska ta sitt straff. Om man inte vill riskera straff så ska man antingen sluta att bryta mot lagen, eller flytta till ett land där polygami inte är olagligt som i Sverige.

  Enkelt!

 9. Bahlool 13 oktober 2009

  Du är en laglydig en du *;)

 10. Jonas 13 oktober 2009

  Absolut 🙂

 11. petersingerfanboy 13 oktober 2009

  Vad menar du med råd? Om man är tre eller två borde inte bli någon större skillnad finns ju många som bor i kollektiv.

  Vilka frågor hade du om evolutionen?

 12. Bahlool 13 oktober 2009

  Du svarade inte peter på varöfr man ska vara glad att människor inte får välja ifall de vill vara gifta med 2 eller 3 😉 Vart är den så omtalade vuxna friheten att själva välja hur man vill så länge man inte skadar någon 😉

 13. petersingerfanboy 13 oktober 2009

  Nej, jag menade lagen om att det ska vara olagligt (dödsstraff?) på att vara otrogen. Jag bryr mig inte om hur många flick/pojkvänner någon har så länge alla är med på det.
  Annars får jag hålla med Jonas om att det är den lagstiftning vi har idag.

  Vilka frågor var det nu om evolutionen?

 14. Bahlool 13 oktober 2009

  Har haft mkt diskuterande med ett huvudvärk nu vill du att jag ska få ett nytt huvudvärk 😉
  Några tankar (kommer knappast diskutera dem idag..är trött och skulle bort från datorn)
  1. anpassning av djuren för att överleva tar miljoner år..ändå sker ibland omvälvande förändringar inom loppet av några få år, det skulle innebära att man dog ut i förväg. Hur kan allt komma från inget? En cell bara uppstod en dag?
  2. Varför är just människan utvecklad på det här viset? Varför inte fler raser? Varför inte ödlor som går på två ben?
  finns fler men som sagt trötttt

 15. petersingerfanboy 13 oktober 2009

  ok, vi kan ta den imorgon, god bättring!

 16. Bahlool 13 oktober 2009

  tack vännen 😉

 17. Tasnim 14 oktober 2009

  Jag läste runt pa Sunnipath.com som ju representerar traditionell islam, och ja, vitt skilda asikter. Det är svart att hitta info om konsensus inom rättsskolorna, ifall det nu finns… Jag läste att i t ex Maliki finns det lärda som anser niqab vara wajib, andra att det inte var det. Sa, t om inom rättsskolorna finns det olika asikter. Men att niqab bara har med salafi att göra är lite utav en ”myt”.. som gärna dras upp av de som vill förbjuda niqab har jag märkt. Men faktum är att det funnits inom islam ända sedan profetens fruar. Det har väl bara skilt sig at huruvida det är en del av hijab eller inte. Den som säger att den inte har ett dugg med islam att göra är däremot ute och cyklar laaaangt bort.
  Naja. Intressant ämne.

 18. petersingerfanboy 14 oktober 2009

  Ok ett långt svar:
  Först kan vi se på ditt påstående att ”allt kom från inget”. (Låter mer som Gud.)
  Vi kan vara överens om att materia alltid existerat i en eller annan form. Alltså kan vi avskriva att ”allt kom från inget”.

  Vi vet att jorden var gynnsam för liv eftersom vi existerar och kan studera det/oss själva. Vad denna gynnsamhet beror på kan vi tacka vår relation till vår sol för. Inte för kallt, inte för varmt för vatten i flytande form. Att just Tellus hamnade här är en slump, men det är den planet där liv kunde frodas så här är vi.
  Hur uppstod cellen? Det är kanske svårt att tänka sig att en cell bara börjar existera en dag. Igen låter detta mer som förklaringen av hur Gud skapat allt.
  Vi vet att de grundläggande oorganiska ämnen som livet utgått ifrån är metan (CH4), ammoniak (NH3), vatten (H2O), vätesulfid (H2S), koldioxid (CO2) och fosfat (PO43-). Tack vare de förhållanden jag beskrev ovan gjorde detta att små, enkla molekyler, så kallade monomerer, som till exempel enskilda aminosyror bildas. Detta demonstrerades redan 1953.
  Fosfolipider kan, om de är tillräckligt långa, spontant bilda dubbla lipidlager, en grundläggande beståndsdel av cellmembran.
  Blir en väldigt lång förklaring om jag ska fortsätta hela vägen, men gå in och kolla livets uppkomst på wikipedia, helt ok förklaring. Vad man kan korta ned det till är att evolutionen går att följa bakåt till det att vi endast har icke organiska beståndsdelar.

  ”anpassning av djuren för att överleva tar miljoner år”.
  Här har du missförstått hur evolutionen fungerar. Evolutionen har pågått i miljarder år och pågår än. Det som vi kan se bland djur idag är vilken spetskompetens de utvecklat genom evolution. Rovdjur är bra på att jaga, gräsätare bra på att fly, valar bra på att hålla andan, insekter föder många avkommor, spindlar är bra på att fånga dem mm. Inget levande är ”färdigt”. Vad vi ser är att det sker en gradvis anpassning efter levnadsvilkor. Men dessa har sett olika ut genom tiderna och man uppskattar att 99,9% av alla arter som levat har förvunnit. Dvs, evolutionen har genom det naturliga urvalet favoriserat nya arter som förökat sig effektivare än tidigare.

  Jag undrar vilka omvälvande händelser du menar.

  Varför vi går upprätt finns ingen klar förklaring, men många teorier. En skulle vara att när vi samlade föda kunde den som bar mest föda få honan, alltså favoriserades de som släppte marken och bar med båda armarna.
  Man har också sett att orangutanger använder en upprest gång som påminner mycket om människans för att nå ut på de yttersta grenarna, där de mogna frukterna finns. Vad det än berodde på kan vi lugnt konstatera att det var något som favoriserades av evolutionen, logiskt sett vore vi inte kvar i detta stadium annars.

  Varför just människan utvecklat hjärnan så pass mycket beror också på att det måste ha varit bra på något sätt för våra förfäder. Inte svårt att se vad det var. Eld, hjulet mm.
  En reptil är mycket bra anpassad för just sin livssituation och har utvecklats på sin ”gren” på evolutionsträdet.
  En ganska bra, förenklad bild av ”trädet”:
  http://www.bordalierinstitute.com/images/animalsEvolution.jpg

  Men hur livet på jorden kommer te sig om en miljard år framåt är i det närmaste omöjligt att förutspå. Men du måste hålla med om att likheten är slående:
  http://content.expressen.se/blog/72/29/23/gorillabloggen/images/Tommy-apanManda-1.jpg

 19. Bahlool 14 oktober 2009

  Kan man anta att niqab just bara har med Profetens fruar att göra? Finns ju verser som är specifika på dem. Varför ska man då ta denna sed och säga den gäller alla?

 20. Bahlool 14 oktober 2009

  hehe söt bild på sista bloggen 😛 tack för informationen men det är som du säger, olika teorier ifrågan. Man vet inte heller varför just människan utvecklats på det här viset osv.

 21. petersingerfanboy 14 oktober 2009

  Det känns som att du vänder på resonemnaget vilket inte är rätt sätt att argumentera mot evolutionen. Att säga att vi inte vet varför människan utvecklades på det här viset är helt enkelt fel. Vi vet varför; för att det gynnade den art som var innan homo sapiens att utvecklas så. Det liknar ren tur, men är i själva verket motsatsen. Evolutionen ”sparar” inget som inte är nödvändigt och således kunde vi inte ha utvecklats på något annat sätt. Att vi har fått större hjärnor av evolutionen betyder inte att vi är ”bäst” eller mer värda än andra djur, utan det är ett beteende som främjades av utvecklingen. Som jag skrev ovan är det fel att rangordna olika arter. Alla arter förändras gradvis för att bäst föra gener vidare. De som inte lyckas dör ut.

  Tror du missförstått begreppet teori:
  En teori är en komplex vetenskaplig slutsats och förklaringsmodell, alternativt system av desamma, till exempel Einsteins relativitetsteorier eller gravitationsteorin. I motsats till i dagligt tal används ordet ”teori” inom vetenskapen inte som en nära synonym till ordet ”gissning”, utan en teori är tvärtom den starkaste sannolikhetsgrad som kan nås inom vetenskapen. Teorin för en modell är mängden av alla satser som är sanna i modellen. Alltså kan vi se att evolutionen som helhet är så nära sanning vi kan komma inom vetenskapen.
  När man har en teori om VARFÖR människan ställde sig upp tex, är det egentligen mer av en tes, som i sig ¨måste backas av bevis.

 22. petersingerfanboy 14 oktober 2009

  @Tasnim
  Kan anledningen till frånvaron av konsensus vara att det är TRO och saknar underbyggd fakta?

 23. Tasnim 14 oktober 2009

  Det beror pa. En del har tolkat versen kring khimar t ex som att ansiktet da ingar.
  Visst kan det ha med profetens fruar att göra, men de som anser niqab som en nödvändighet stöttar sig pa tolkningar av Koranen, och sa hadither. Jag har aldrig stött pa att det skulle vara obligatoriskt att ha det för att de hade det, däremot rekommenderat att ha det. Men de som anser det obligatoriskt följer sa vitt jag vet en viss tolkning av Koranen. Jag är inte insatt i tafsir, sa jag vill inte spekulera i det hela alldeles för mycket..;-) Ville bara poängtera att niqab inte är ett salafi-”pahitt” utan att det finns även i traditionella rättsskolorna.
  Ber om ursäkt att detta blev en snurrig kommentar… huvudvärk. Hehe.

 24. Bahlool 14 oktober 2009

  Men det betyder ju att det är den som är bäst lämpad, alltså blir det automatiskt en rangordning..
  Ja det finns olika teser som varför människan börajde gå, på samma sätt finns det otaliga teorier om hur dinosaurier dog osv..det är ju en gissning, för du säger den starkaste sannolikhetsgraden ändå finns det så motstridiga teorier om en och samma sak..då är det ju en gissning i sig(inte att man bara hittar på men att man inte är säker i slutändan)

 25. Bahlool 14 oktober 2009

  lol förstår dig tasnim, men det finns ju vissa hadither som stödjer könsstympning…poängen är den att man måste bestämma sig för vilken rättskola man ska välja och vilken lärd man ska lyssna på. Hos oss shias måste vi välja den vi anser är mest kunnig. Detta skulle underlätta stort för sunniter, att ha ett visst antal lärda som är så kunniga att de inte tillåter okunniga sprida okunskap. Hade ni haft samma syn på ijtihad, då hade man fått ett klart besked. Att det finns hadither om frågan är inte så konstigt det finns hundratusentals hadither, och du kommer kunna hitta många hadither som stödjer det ena eller det andra.
  Följer du en lagskola? Ifall så viken?

 26. Bahlool 14 oktober 2009

  Konsensus inom islam funkar annorlunda peter. Här har vi fakta i form av Koranen, Hadith och Sunnah. Det är konsensus i synen på homosexualitet, på slöja, på antalet bön, på fastan osv.

 27. petersingerfanboy 14 oktober 2009

  ”Men det betyder ju att det är den som är bäst lämpad, alltså blir det automatiskt en rangordning..”
  Hur rangordnar du? Vi är inte bäst på att fly undan en varg, men en hare är ganska bra på det.
  Vår förmåga är att kunna resonera, att detta visade sig vara en god egenskap är vår civilisation ett tecken på. Här måste man skilja på vår evolutionära utveckling och den utveckling teckniken gjort. I början av homo sapiens livstid var det antagligen inte vi som stod högst i näringskedjan jämt.

  ”Ja det finns olika teser som varför människan börajde gå, på samma sätt finns det otaliga teorier om hur dinosaurier dog osv..det är ju en gissning”

  För det första är det mer än gissningar, jag skulle säga kvalifiserade teser. Du märker en viss logik i dessa teser som tex hur dinosaurierna kan ha dött ut eller varför vi går på två ben. Vilken fantasigissning som helst duger helt enkelt inte. Man är ganska enig om att dinosaurierna försvann pga meteoritnedslag, medan vissa nya rön även tyder på vulkanisk aktivitet som en bidragande faktor.

  Hur som helst spelar det ingen roll om dessa teser strider mot varandra, då det är ett faktum ATT dinosaurierna funnits och att de dött ut. Samma sak med människans uppräta gång. Att vi går på två ben är ju bevis för att vi någon gång ställt oss upp. Där kommer forskningen in och tävlar mot varandra tills en teori blir gällande.

 28. Bahlool 14 oktober 2009

  Vi var bäst lämpade att utvecklas till den nivå vi kommit till, vidare är vi en av 1% som överlevde, du sa att 99% hade dött ut. Därmed visar det att vi bland ”vinnarna”…

 29. petersingerfanboy 14 oktober 2009

  Ja, jo det är vi så klart, men det är allt annat levande också idag också 🙂 Jag missförstod frågan.
  Vi ska dock inte slå oss för bröstet än, då vi har oddsen mot oss. Det vi människor har som möjligtvis skulle rädda oss undan utrotning är just vårt intellekt. Så, mer forskning och ut i rymden med oss!

 30. Bahlool 14 oktober 2009

  Ut i rymden så vi förpestar fler världar? 😉

 31. Tasnim 14 oktober 2009

  Visst vore det bra att bestämma sig för en ”linje” sa att säga. Det är svart för en vanlig en som jag liksom att hitta rätt i asiktsdjungeln ibland när man behöver svar pa en viss fraga.
  Själv följer jag ingen specifik lagskola, men tänkte försöka ta reda pa mer om Maliki.

 32. Bahlool 14 oktober 2009

  tror bouhamza som jag har på min blogglista är maliki han kanskek an hjälpa dig? Det är rätt bra att fråga dem som vet bättre..tyvärr har vi en massa nötter som tror de vet bättre och då blir det kaos..du har inte niqab eller syrran?

 33. Tasnim 14 oktober 2009

  Nope, har inte niqab. Skulle dock gärna ha det om omständigheterna tillät det!:o)

 34. Bahlool 14 oktober 2009

  Tasnim kan tänka mig att det är svårt i just Tunisien. Inshallah khair..

 35. .: نور :. 14 oktober 2009

  Ja, vad ska vi ut i rymden o göra, när vi inte kan ta hand om den planet vi redan bebor?

 36. petersingerfanboy 15 oktober 2009

  Bahlool och sisttalande,
  Mitt inlägg var skrivet med en nypa humor, men jag tror nog att OM någon art skulle kunna överleva sin undergång vore det vi människor och som det ser ut idag, om inte annat kommer solen tvinga oss, borde vi nog se oss om efter nya möjliga planeter där ute. Både nödvändigt och spännande, dock krävs det ju mycket pengar för detta. Man kan ju hoppas på mindre krig och mer forskning.
  Lite hopp och science fiction får man allt tillåta sig.

 37. Bahlool 15 oktober 2009

  Jag älskar den tanken peter, men med tanke på att var sjätte lider av hungersnöd, så är det kanske det problemet vi ska fixa först?

 38. petersingerfanboy 15 oktober 2009

  Ja, naturligtvis är det så, tänkte väl att hunger, krig vattenbrist rent hypotetiskt skulle vara lösta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *