Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Abu Bakr ångrade attacken mot Fatima (a.s)

Läser man lite i historieböckerna, så ser man att sanningen är rätt svartvit. Vi är uppfostrade att tro på segrarens syn på historien, men segraren lyckas inte alltid sudda ut all fakta och alla bevis. En omtvistad händelse, är attacken mot Fatima (a.s) och försökte att bränna huset på henne och hennes barn. Händelsen är så hemsk, att än idag har vi människor som inte kan tro på den – även om alla bevis är uppenbarade för dem.

Även om man inte tror på att själva attacken hände, så finns gott om bevis som tar upp hoten om en attack och ånger för att ha skickat soldater till Fatimas (a.s) hus. Låt oss anta, att man inte attackerade, då är ju frågan, varför tar upp händelsen alls? I det kända verket av al Tabaris tarikh eller Tabaris historieverk, tar han upp Abu Bakr, den förste kalifens ånger inför sin död. Al Tabari var en sunnitisk historieförfattare och även om han är pro Abu Bakr, så ser man att Abu Bakr inför sin död, hade stor ånger för vad hade hänt vid Fatimas (a.s) hus.

Omar sägs ha fått höra att hans hantlangare sade det är Fatimas (a.s) hus och han sade, ”så vadå då?” Så han brydde sig inte om Profetens (saw) dotter, hans ögonsten, hon som omnämns i otaliga Koranverser…Varför ångra att man skickar dit folk, om inget hände? Borde man inför sina sista stunder i livet, inte ångra andra mera viktiga saker? Varför ångra denna händelse…något hände..något hemskt hände..något som fick en person att känna stor fruktan inför nästa liv och står ångest.

I Tarikh Taabari, volym 11, sida 149 får vi läsa om de tre saker som Abu Bakr ångrade, den första av dessa är:
”Jag önskade att jag inte hade öppnat upp Fatimas (a.s) hus för att uppenbara något, även då de låst in det med fientligt uppsåt.”

Om man tror på dem som hävdar att Abu Bakr och de andra kaliferna var vänligt sinnade till Ahlul Bayt (a.s), varför skulle han då tvinga till sig tillträde till Fatimas (a.s) hus? Många som försöker försvara Abu Bakr och Omar, försöker antyda att dessa berättelser är osanna, ändå rapporterar kända sunniter dem. Den kände sunnitiske lärde Al Suyuti tar upp i boken ”Musnad Fatimah al Zahraa (a.s) sida 44 och hävdar att kedjan är Hasan (god, därmed godkänd). Vi har bifogat urduöversättningen från al Suyuti.

Abu Bakr’s death bed regret
We read in the History of Tabari Volume 11 page 149, records the 3 regrets made by Abu Bakr on his death bed, the first being:
”I wish I had not thrown open the house of Fatima to reveal something even though they had locked it with hostile intent”

En annan sak som tas upp i texten är att han även ångrade att han tog makten. Det handlar om Saqifa, då Abu Bakr och Omar red till ett möte, medan Profetens (saw) heliga kropp fortfarande var varm, för att tillskansa sig makten…

Bifogat är det engelska texten av Al Tabari och resten är urduöversättningen gällande att kedjan av berättare är Hasan.

Här kan ni läsa mera om attacken mot Fatimas (a.s) hus.

En kommentar

  1. Anonym 18 januari 2024

    Mashallah, tack för upplysningen broder Må Gud välsigna dig 1000 gånger om inshallah

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *