Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Att be om vår Imams (a.j) återkomst

بسم الله الرحمن الرحيم

…بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ…

“…houses which Allah has permitted to be raised and in which His Name is remembered…” (24:36)

Att tillbe Allah swt är den viktigaste plikten (och sannerligen den bästa välsignelsen) i vårt liv och den bästa tillbedjan är att be om vår Imams återkomst (må Allah swt påskynda hans återkomst). Det finns platser som är rekomenderade att vara på då man ber om vår Imams återkomst. Nedan kommer en lista på dessa platser och lite kort information om varför de fått denna status.

1. Masjid al-Haram

Naturligtvis är Allah swt hus en plats där alla böner blir besvarade. Shaykh al-Saduq (frid vare med honom) återberättar att Abdullah Ibn Ja’far al-Himyari (fvmh) sade, “jag frågade Muhammad Ibn Uthman al-Amri (den andra ställföreträdaren), ‘Har du sett sahib al-zaman?(AJ)?’ Han svarade, “Ja. Mitt sista möte med honom var i Guds hus då han sade; Å Allah! Uppfyll det som du har utlovat mig.”

I en annan tradition säger Muhammad Ibn Uthman al-Amri (fvmh), ‘Jag såg honom hålla Ka’bas gardin vid Mustajar* medans han sade: Å Allah (hjälp mig) ta min hämnd från mina fiender.”

*Mustajar är en del av den södra väggen av ka’ba som ligger mellan yamani hörnan och den hörna där den svarta stenen är placerad. Det finns flertalet hadither som talar om hur denna hörna är en speciell spirituell plats.

2. Vid Arafat

Enligt Imam Sadiq (as) psalmer om denna plats på dagen av Arafah så kommer Imam Mahdi (må Allah swt påskynda hans återkomst) till den platsen. Vi hittar även en grund för detta i andra psalmer.

3. Källaren (sardab)

Detta är platsen där Imam Mahdi (må Allah swt påskynda hans återkomst) påbörjade sin occultation,. Platsen är belägen i Samarra i Irak. Det finns flertalet ziyaras som nämner denna plats.

4. Platser där vår Imam har vistats

Flertalet platser har välsignats av vår Imams visitation, några av dessa platser är: Masjid al-Kufa, Masjid al-Sahlah, Masjid al-Sa’sa’a, Masjid al-Jamkaran, etc. I alla ovannämnda platser har vår älskade Imam utfört böner och därför bör vi följa i hans fotspår och tillbe Allah swt på dessa platser, och sannerligen finns det ingen bättre tillbedjan än att be om vår Imams återkomst.

5. Imam Hussayn (frid vare med honom) helgedom

Imam Hussayn as helgedom är en plats där sorg och smärta orsakad av det brutala förtryck som Ahlulbayts utsattes för känns starkt. Flertalet hadither från våra Imamer as stärker iden om att be för Imam Mahdi as återkomst just vid Imam Hussayn as helgedom. Imam Sadiq (frid vare med honom) återberättas att ha sagt, efter att ha läst sin ziyaras till Imam Hussayn: ” och säg sedan, Å Allah! , komplettera dina ord genom dem, fullfölja ditt löfte genom dem..” vid ett annat tillfälle återberättas det att han sagt: “placera sedan ditt huvud på Imam Hussayn (frid vare med honom) grav och be med orden: Å Allah, Herre av Hussayn, hämnas blodet av Hussayn.

Vi vet genom andra källor att Imam Mahdi (må Allah påskynda hans återkomst) är den som kommer att hämnas Ahlulbayts blod och därför kommer det som en naturlig följd att be om just detta vid Imam Hussayn, en plats älskad av Imam Mahdi (må Allah påskynda hans återkomst) och en plats där ingen bön går obesvarad.

6. Alla Imamers helgedomar (frid vare med dem)

I boken Kamil al ziyarah kan man läsa efter varje ziyarah till våra Imamer att man ska säga: Å Allah! Skicka dina hälsningar till ditt bevis och din slav, Qaim bland dina skapelser, en komplett och evig hälsning. Genom vilken Du påskyndar hans återkomst och hjälper honom.” Detta säger oss att alla Imamers helgedomar är platser där man bör be om Imamers återkomst och minnas honom.

Sannerligen är den bästa va tillbedjan att be om hans återkomst och det är en välsignelse som Allah swt välsignar sina utvalda skapelser med.

Må Allah swt välsigna oss till att vara bland de som ber för vår älskade Imam (må Allah påskynda hans återkomst) och fyller hans hjärta med glädje genom våra handlingar och ord.

Sammanställt av Batool

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *