Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ali (a.s) var enda värdig bli kallad broder till Profeten (saw)

Brödraskapet utropades

Efter att ha emigrerat till al Madina, så blev al Muhajirun(emigranterna) och al Ansar (de lokala hjälparna) så pass bra vänner med varandra, att vare sig stam eller klan spelade någon roll längre. Alla verkade tillhöra en och samma stora familj. De delade sina ägodelar med varandra och även delade varandras sorger och glädjen. Detta var sann enighet och visade på storintegritet.

För att stärka gemenskapen ännu mera, så återupprepade Profeten (saw) enighetens och brödraskapet mellan individerna från de två grupperna, på samma sätt som han skapade enighet och brödraskap i Mecka, mellan olika individer, rika med fattiga, slavar med slavägare. Detta förintade frågorna om härkomst och stamtillhörighet.

Profeten (saw) såg till att människor som hade gemensamma drag, skulle bli delar av brödraskapet mellan dem. Enligt experterna, så är det svårt att vara broder med någon som är inte delar samma natur, så Profeten (saw) valde personerna som skulle ingå brödraskap mycket noggrant.

Därför i Mecka, så blev Abu Bakr broder med Omar, Othman med Abd al Rahman ibn Awf, Talha med Zubair, deras brödraskap varade livet ut och det såg man i deras val av både röster och vilken sida de valde i konflikterna som uppstod efter Profetens (saw) död, Shuraincidenten, Kamelslagetosv.

I Madina, tillämpades samma principer, så där blev AbuBakr broder till Kharijah ibn Zaid, Omar med Utban ibn Malik, Othman med AbuUbaidah ibn Saad ibn Muaad osv. Så personer med likvärdig intelligens, kapacitet och natur, fördes tillsammans. Så under detta tillfälle fördes 45 till 50 personer från Ansar ihop med lika stort antal från Muhajirun.

Av alla dessa personligheter, kunde Profeten (saw)inte hitta någon som kunde bli broder åt Ali (a.s), och det kanske inte kunde finnas någon. I samband med släktingarnas inbjudan, då förklarades  Ali (a.s) vara broder till Profeten (saw),men för att förnya broderskapet, tillkännagav Profeten (saw) att Ali (a.s) var hans broder. Det är därför Ibn Abd al Barr skriver:

”En gång så etablerade Profeten (saw) brödraskap sinsemellan Muhajirun och vid ett annat tillfälle, skapade Han (saw) ett brödraskap mellan Muhajirun och Ansar. Vid båda dessa tillfällen, tillkännagav Han (saw) att Ali (a.s) var hans broder i denna värld och i nästa. (1)”

Denna brödraskap är inte samma brödraskap vi förstår ur den heliga Koranens vers 49:10:

”De troende är alla bröder”

إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ.

Denna specifika brödraskap är av en högre rank och visar på den närhet och samhörighet mellan dessa två personer. Ifall detta var den vanliga vänskapens band, så hade Ali (a.s) redan denna, då han var muslim och från samma härkomst som Profeten (saw), så vad var anledningen till att tillkännage deras brödraskap offentlig?

När Ali(a.s) inte var nämnd som en av dem som hade en broder, så kom Ali (a.s) med tårar i ögonen till Profeten (saw) och sade:

”Åh Profet (saw)! Du har tillkännagett Muhajirun som bröder till Ansar , men du fann mig inte värdig denna heder!” Profeten (saw) höll om Ali (a.s) och sade: ”Åh Ali (a.s)! Du är min broder i denna värld och i nästa (2)

Denna brödraskap visade på Alis (a.s) överlägsen och visade att enbart Ali (a.s) kunde vara värdig nog att vara broder åt Profeten (saw). Ali (a.s) tog upp detta privilegium, att vara broder åt Profeten (saw) och när Ali (a.s) hade makten som Kalif, så gick han uppför talarstolen och nämnde det en gång, då han sade:

”Jag är Allahs skapelse och Profetens (saw) broder.”(3)


[1] Al-Istī`āb, Vol 2, Page 273
[2] Al-Tirmidhī, Vol 2, Page 143
[3] Tārīkh Abul-Fidā, Vol 1, Page 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.