Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Den lyckliga födseln

Kaaban, är en mycket gammal byggnad.Dess fundament lades av Adam (a.s) och väggarna sattes upp av Abraham (a.s) och Ismail (a.s). Även då det inte finns några utsmyckningar på själva byggnaden,så är varje sten källa för lycka och glädje. Den Heliga Koranen säger:

Allah har sett till att Kaaban är en hedersam hemvist.

Från den dagen Kaabans struktur lades,till evigheten, är det en överlägsen och välsignad struktur. Det visar sig genom att alla muslimer, ber mot Kaaban, om de är araber eller ej, om de är födda i väst eller i öst, alla vänder de sig mot Kaaban när de står i bön. Närde går runt den, om det är vallfärden eller Umrah, så ser de till att deras skuldror inte rör sig bort från den.

Så betänk detta nu, när du tänker på att Ali (a.s) föddes i denna heliga plats på den 13:de i månaden Rajab. Det var en fredag och det skedde 30 år efter elefanternas år. Ingen före honom och ingen efter honom hedrades på det här viset. Historikerna har nämnt denna händelse och Al Hakim al Nayashaburi skrev:

”Det är bevisad från otaliga återberättelseratt Amir al Mumineen föddes i mitten av Kaaba från Fatima bint Asads livmoder.”(1)

Shah Waliyyullah skriver även om denna händelse:

”Otaliga återberättelser bevisar att Amir al Mumineen Ali (a.s) föddes på en fredag, 13:de i månaden Rajab, 30 år efter elefantensår, I mitten av Kaaba. Förutom honom (a.s) föddes ingen där, vare sig förehonom eller efter honom.”(2)

 Den moderne lärde Abbas Mahmud al Aqqad har myntat denna lyckliga födsel som en renässans av lycksalighet i Kaaban och föregångare av dyrkan av Den Ende Skaparen, Allah:

”Ali ibn Abi Talib (a.s) föddes i Kaaban och Allah höll borta hans ansiktefrån att byga inför avgudabilderna där. Hans födsel var början på en ny era avdyrkan av Den Enda Guden, Allah.” (3)

Liknande har alla historiker och biografi tecknare som tagit upp händelsen,skrivit. Några, som inte kunde förneka händelsen, försökte minska på betydelsen av denna födsel, de menar att födsel i Kaaban inte är någon stor grej, särskilt med tanke på att det fanns avgudar där. Då är ju frågan, om en moské byggs om till tempel eller kyrka eller annan slags plats av dyrkan, förblir inte den ändå en moské? Förvandlas den från det? Dess helighet kommer inte minska pga ändringen. Liknande ka man tänka på avgudarna, om de sattes i Kaaban, så minskar inte det på att Kaaban är en helig plats, även när Kaaban blev till Qiblah (platsen man vänder sig mot när man ber), så fanns avgudarna kvar i dess innandöme. (4) Detta ändrade sig inte förrän Mecka erövrades av muslimerna och statyerna togs bort. Vissa hävdar att Fakhitah bint Zuhair födde Hakim ibn Hizam i Kaaba,13 år före elefantens år, och de menar att det visar att det inte ger någon högre betydelse att man föds där, när även otrogna som Hakim, föddes där.

Detta motsäger sig som sagt av historikerna och biografi tecknarna. Sunniböckerna har även gett belägg för, att varje gång hans mor ville böja sig inför avgudarna, så vände sig Ali (a.s) i hennes mage så, att det var omöjligt för henne att buga. Även då denna berättelse går emot shiaislams syn, så visar den att Ali (a.s) aldrig varit påverkad av annan tro än Islam, från sin födsel till sin grav. De som tog upp Hizams födsel, har själva klargjort att det var gjort av ett misstag, medan Alis (a.s) födsel var något Allah befallde. Det är därför Abbas ibn abd al Muttalib säger att han och Yazid ibn Tanna och några från Bani Hashim (Profetens saw, klan) och Banu al Uzza, satt nära Kaaba när Fatima bint Asad kom och ställde sig nära Kaaban för en stund. Det tog inte lång tid förrän man såg tecken på oro i hennes ansikte. Hon lyfte sina skakande händer mothimlen  och bad:

”Åh min Stödjare! Jag har tillit och tro till Dig, Dina Profeter och Dinaböcker, som Du uppenbarade för dem. Underlätta mina svårigheter – jag ber digvid detta Hus (Kaaba), dess byggare och för den som jag bär inom mig!Underlätta födslen av detta barn som jag bär på, för mig! Jag är säker på att hanär ett av de upplysta tecknen på Din Storhet och Din Majestät!”

Abbas återberättar att när Fatima bint Asad avslutade sin bön, så såg de bakdelen av Kaaban öppna sig och hon gick in genom denna öppning, utan att uppvisa någon som helst tvekan. Omedelbart efter det, slutade sig öppningen bakom henne och väggen var som den var tidigare.

Både shia som sunnilärda har accepterat denna återberättelse och anser den vara sann. Bland shia lärda, har vi Allama Abu Jafar al Tusi, i al Amali, AllamaMajlisi i Bihar al Anwar och från sunni lärda har vi Mir Salih al Kashafi iManaqib och Mawlawi Muhammad Mubin in Wasilat al Najat, nämna denna händelse.

Denna återberättelse visar även att det inte var något som bara hände av en slump. Miraklet är i att Kaabans vägg öppnade upp sig och att Fatima gick in och att väggen sedan slutade sig bakom henne, utan att hon visade någon som helst oro eller rädsla.

Detta visar på Allahs vilja. Tre dagar senare, kom Fatima bint Asad ut ur Kaaban, med Ali (a.) i sina armar.

Den Heliga Profeten (saw) hade väntat otåligt utanför och tog sin älskade farbrors son i sina händer, spädbarnet öppnade sina ögon för första gången och det första Ali (a.s) såg, var Profetens (saw) vackra ansikte. Profeten (saw) stack sin tunga in i Alis (a.s) mun och med detta överförde han den gudomliga kunskapen till honom.

Profeten (saw) sade om detta:

” Han valde mig för att få sin första blick på och jag valde honom att få ta emot kunskaperna.”

Alis (a.s) relation med Kaaba var intim och speciell. Profeten (saw) har kallad honom ”som Kaaba” och att hans stamfäder inte bara byggde den men skyddade och höll ordning på dess omnejd. Hassan ibn Kalal försökte demolera Kaaban men blev förintad av Fihr ibn Malik, som även fängslade honom. Abrahah ibnAshram attackerade den med en stor här av elefanter, men då var Abd al Muttalibi vägen. Det var även Ali (a.s) som stod på Profetens (saw) axlar och slog sönder avgudastatyerna. Så hans födelse var början på slutet för de otrogna och för rensandet av Kaaban.

Inte nog med att Ali (a.s) föddes i Kaaban, utan han föddes i en av de viktigaste månaderna för muslimerna, månaden Rajab. På den 27:de dagen gick Profeten (saw) ut och deklarerade islam till massorna.

[1] Mustadrak, Vol 3, s. 483

[2] Izālat al-Khafā, s. 251
[3] Al-`Abqariyyah al-Islāmiyyah, s. 863
[4] Riktningen för bönen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *