Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Försvar för Imam al Mehdi (a.s) och hans Ghaybah

Sheikh al Kulayni i sin stora bok Kitab al Kafi skriver:

Kapitelt om al Ghaybah:kaficov kafipg206

Nr.4

Från Sadir al Sayrafi som sade följande:
”Jag hörde Abu Abdallah (Imam al Sadiq a.s) säga: Gällande den personen som styr över denna affär (Imamah) så är det likhet till Josef (a.s). Jag frågade då: ”Talar du oh Imam om hans liv eller om hans försvinnande?” Imamen (a.s) sade då till mig, ”De som förnekar (al Ghaybah/Fördoldskapet) bland denna Ummah (gemenskap) är som grisar. Josefs bröder var profeternas barnbarn. De gjorde affärer med Josef, skötte handel med honom och talade till honom. De var hans bröder och han var deras bror men de kunde inte känna igen honom tills han sade, Jag är Josef och denna här (Benjamin) är min bror. Varför skulle (vissa personer) denna fördömda nation vägra att acceptera att Allah, den allra högste den allsmäktige, skulle göra med ägaren av denna befogenhet samma som Han gjorde med Josef?
Josef var den person som styrde över Egypten och avståndet mellan honom och hans far var 28 dagar. Om han hade velat informera sin far, så hade han kunnat göra det. Yakob och hans söner reste efter att de hörde de goda nyheterna, i nio dagar från sitt beduin hem tills de nådde Egypten. Så varför skulle denna nation förneka att acceptera Allah skulle göra samma sak med den person som innehar Hans befogenhet, vad han gjorde med Josef? Att han ska gå på deras marknadsplatser och gå på deras möblemang tills Allah ger honom tillåtelse att uppenbara sig offentligt, såsom han gjorde med Josef, när de frågade, ”Är du verkligen Josef? Han sade då, Ja jag är Josef.”

 

Chapter on al-Ghaybah.
(باب في الغيبة)

#4 … From Sadir al-Sayrafi who has said the following: “I heard Abu Abdallah (as), say, ‘In the case of the person in charge of this task (i.e Imamah) there is a similarity to Yusuf (as).’ I then asked, ‘Are you, O Imam, speaking of his lifetime or his disappearance?’ The Imam then said to me, ‘Those who negate this (i.e al-Ghaybah) from this Ummah are like pigs.’ The brothers of Yusuf were grandchildren of the prophets. They did business with Yusuf, conducted trade with him and spoke to him. They were his brothers and he was their brother but they could not recognize him until he said, I am Yusuf and this (Benjamin) is my brother. Why should (certain people of) this condemned nation refuse to accept if Allah, the Most Majestic, the Most Gracious, in a certain time would do to the possessor of His authority what He did to Yusuf? Yusuf was the person in charge of Egypt and there was a distance of twenty-eight days of journey between him and his father. If he wanted to inform him (his father) he could have done so. Jacob and his sons journeyed after they heard the good news, for nine days from their Bedouin home to Egypt. Why then should this nation refuse to accept if Allah, the Most Majestic, the Most Gracious, would do to the person who possesses His authority, what He did to Yusuf? That he may walk in their market place and step on their furnishings until Allah will grant him permission to reappear in public as He did to Yusuf as they asked, “Are you really Yusuf?” He said, “Yes, I am Yusuf.’”

4 – علي بن إبراهيم، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن فضالة بن أيوب، عن سدير الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في صاحب هذا الامر شبها من يوسف عليه السلام، قال قلت له: كأنك تذكره حياته أو غيبته؟ قال: فقال لي: وما تنكر من ذلك، هذه الأمة أشباه الخنازير، إن إخوة يوسف عليه السلام كانوا أسباطا أولاد الأنبياء تاجروا يوسف، وبايعوه وخاطبوه، وهم إخوته، وهو أخوهم، فلم يعرفوه حتى قال: أنا يوسف وهذا أخي، فما تنكر هذه الأمة الملعونة أن يفعل الله عز وجل بحجته في وقت من الأوقات كما فعل بيوسف، إن يوسف عليه السلام كان إليه ملك مصر وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوما، فلو أراد ان يعلمه لقدر على ذلك، لقد سار يعقوب عليه السلام وولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصر، فما تنكر هذه الأمة أن يفعل الله عز وجل بحجته كما فعل بيوسف، أن يمشي في أسواقهم ويطأ بسطهم حتى يأذن الله في ذلك له كما أذن ليوسف، قالوا: ” أئنك لانت يوسف؟ قال: أنا يوسف ”.

 

According to Sheikh Hadi al-Najafi in his book Mawsu’at Ahadith Ahl al-Bayt (as), Vol.8, Page 229:
الرواية معتبرة الإسناد.
The Hadith has a well-based (Mu’tabirh i.e authentic) chain.

And according to Allamah al-Majlissi (rah) in Mirat al-Uqool, Vol.4, Page 37:
(الحديث الرابع)

(2): حسن
(Fourth Hadith)
(Hassan)

This Hadith have many chain (i.e Sanad) and this Hadith is in many of our book (narration may differ).

By this we can conclude:
– The Imam see the people who negate al-Ghayba as pigs.
– The Imam tell us the story of Yusuf (as) and his Ghayba, he even give us argument to us against Kuffar
– The Imam is harsh against those who don’t believe (or reject) in al-Ghaybah.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.