Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sunni synen om Ahlul Bayt a.s

Här kommer citat och hadither från sunniternas främsta böcker om Ahlul Bayt (a.s) och deras status. Vi får inte glömma att vissa av dem säger om du krigar mot dem så krigar du måt Profeten (saw), så hur ska vi då se på Aisha och Muawiya som krigade mot dem? Hur ska vi se på Abu Bakr och Umar som mördade Fatimah (a.s) och hur ska vi se på Yazid som krigade mot Hussain (a.s)?

Sunni synen om Ahlul Bayt a.s

http://www.iqra.net/Hadith/sahaba.php

Profetens familj

Ahlul Bayt (a.s):

Saad bin abu Waqqas sade att när denna vers kom ned, ”Låt oss kalla våra söner och era söner…” så kallade Profeten (saw) på Ali, Fatimah, Hassan och Hussain (a.s) och sade:
”Oh Allah, dessa är min familjs medlemmar (Sahih Muslim)
Koranen (3:61)

Aisha sade att Profeten (saw) gick ut en morgon och han bar en randig mantel gjord av svart gethår. Al Hassan bin Ali kom och han tog honom under manteln, sedan kom al Hussain bin Ali och han tog honom under manteln, sedan kom Fatimah och han tog henne under manteln också. Sedan kom Ali och han tog honom också under manteln. Sedan reciterade han följande vers:

”Allah önskar enbart att ta bort all smuts från er, oh husets folk och rensa er.”

Koranen 33:33 (Sahih Muslim)

Zaid bin Arqam rapporterar att Allahs budbärare sade: ”Jag efterlämnar åt er något, om ni håller er till den så kommer ni inte gå vilse efter att jag lämnat er, en del av den är viktigare än den andra delen: Allahs bok, ett rep som sträckts från himlen till jorden och mina nära släktingar som tillhör min familj. Dessa två kommer inte skiljas åt från varandra tills de kommer till Insjön (i paradiset) så betänk hur ni behandlar dem efter att jag lämnat er.” (Tirmidhi)

Abu Dharr medan han höll i dörren till Kaaban, sade att han hörde Profeten (saw) säga:
”Min familj ni är som Noahs ark. Den som seglar på det, är räddad, men den som avhåller sig från den, kommer förintas.”
(Sahih Ahmad)

Zaid bin Arqam sade att Allahs budbärare (saw) sade om Ali, Fatimah, al Hassan och al Hussain:
”Jag är i krig mot den som är i krig med dem och jag är i fred med den som är i fred med dem.” (Tirmidhi)

Profeten (saw) sade:
”Fatimah (a.s) är ledaren över kvinnorna i Paradiset.” (Sahih Bukhari)

Återberättat av ibn Abi Naam: Umar sade att han hörde Profeten Muhammed (saw) säga:
De (Hassan och Hussain) är mina två sötluktande blommor i denna värld.” (Sahih Bukhari)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *