Press "Enter" to skip to content

Ashura – Hussain Hussain Hussain

Aldrig i historien har en man betytt så mycket på så kort tid för så många. Aldrig i historien har en människa visat så stor mod och sådan uppoffring som Hussain. För en person som inte känner till Hussains öde, Hussains status, Hussains historia, då är de här dagarna svåra att förstå. Historien om Ashura, dagen då han mötte sitt öde; historien om Hussain, mannen som räddade islam; historien om offret, barnen, kvinnorna och männen som mötte sitt öde den dagen, har skapat nationer och störtat nationer, dessa få som led martyrdöden den dagen, räddade min tro och min religion. Varje gång jag känt svaghet, tänkte jag på Hussain och hans heliga familj, männen och kvinnorna som  Allah skapat för att vägleda oss.

Jag har mött många som inte förstått eller förstår Hussains betydelse, men när man jämför Hussain med Yazid I tyrannen som lät honom mördas, då förstår man vad som stod på spel. De ideal som händelserna vid Kerbala på Ashura dagen i månaden Muharram, är ideal som enbart ett fåtal kan ta till sig, för det är ideal som inte ses eller hittas på teve längre, det är inga ideal om vem som blir rikast eller vem som ska bli mest kända, det är ideal om heder, trofasthet och lojalitet. Det är ideal som vi alltför ofta glömmer bort. Mitt liv för dig min mästare, mitt liv för dig Ya Hussain.

Azzam Allah Ujurekum we Ujurena 3ala masaab abu Abd Allah al Hussain.

Hussain

Hussain var son till Fatima och Ali, dottern och kusinen till den heliga Profeten Muhammed (saw). Hussain  hade en bror vid namn Hassan, han anses vara andra imamen inom shiaislam, och deras syster hette Zeinab. Abbas var deras halvbror och även han spelade en stor och viktig roll vid Kerbala.

Hussains häst Zuljana återkommer till kvinnornas läger efter att Hussain dödats på slagfältet.

Hussain föddes 626 och när han föddes fick Profeten reda på att han blivit morfar ånyo. Han skyndade för att träffa det lilla barnet och när han lyfte upp Hussain fick han tårar i ögonen. Fatima, hans dotter, undrade varför hennes far grät, han sa åt henne att denne Hussain kommer dö martyrdöden, men frukta inte, Allah kommer skapa en nation som kommer minnas honom till domedagen. Ett annat uttalande från den dagen var ” Hussaino Minni we Ana minul Hussain”, Hussain är från mig och jag är från Hussain. Hur ska man förstå det här? Att Hussain är från Profeten är inte så svårt, men hur kan Profeten vara från Hussain? Det här ska man se ur en spirituell synvinkel, såsom Profeten räddade människorna genom att komma med islams budskap, så kom Hussain att rädda religionen från förstörelse, han såg till att kalifen Yazid I inte lyckades förstöra den, så han var nästan lika viktig för islam, som Profeten, då den heliga Profeten Muhammed kom med en välsignelse till oss, som vi ofta inte förstår.

Detta återspeglas i en sufi dikt av Shah Moinuddin Chishty Ajmeri:

Hussain is the king , indeed he is the king of kings,

Hussain is Deen and also the protector of Deen,

He gave his head but not his hand of allegiance in the hand of Yazid.

Indeed he was the founder (Like his grandfather) of the concept of One God

Försvararen av tron, han gav sitt huvud men inte sin hand i trohetslöfte. Historien över Kerbala började samma dag som Profeten Muhammed (s.a.w) startade sprida den uppenbarelse han fick av Allah. Fienderna till Profeten Muhammed var, bland många, Abu Sufiyan och hans fru Hind, dessa två var ledarna för motståndarna och de förlorade makt, pengar och släktingar i kampen mot Profeten Muhammed. Hind förlorade sin bror, sin far och sin farbror i slaget vid Badr. Då lovade hon hämnd, då lovade hon att Profetens och hans kusins blod, Ali, ska flyta och de ska ångra det som hände. Hatet mot Profeten och dennes heliga familj, Ahlul Bayt, var alltså inte bara på grund av religion utan även på grund av det blod som hade flutit.

När som Hussain och hans bror Hassan kom till moskéen, så tog Profeten emot dem, de lekte med Profeten och han talade om för sina vänner, dessa två, minns de, tänk på dem, vörda dem. Det är en av grunderna varför shiiterna är så benägna att minnas de här händelserna, vi har fått befallning av Profeten att minnas dem.

Vid 7 års ålder dog Hussains morfar, Profeten, 6 månader senare dog Hussains mor Fatima. I 25 år levde han bland släktingar och vänner till Profeten Muhammed. När han kom till den andre Kalifens hov, så brukade han, Umar, visa honom stor respekt och talade om för de närvarande att lyssna på denne unge man, Hussain var redan då en skärpt ung man, med stor kunskap. Han hade även hand om den välfärdsfond, som Profeten hade efterlämnat efter sig, en fond som skulle ta hand om alla hungriga och alla fattiga. Islam den perfekta välfärdsreligionen.

Hussain vallfärdade 24 gånger under den perioden, han reste till södra Arabien och spred den sanna versionen av islam till massorna. Han var en av få som inte deltog i de krig som de tre Kaliferna förde, man kan bara ana att det handlade om den konflikt som uppstod vid Profetens död. När den tredje Kalifen blev mördad, tvingade massorna Imam Ali att ta över makten. Den ende av de fyra Kaliferna som valdes av en stor majoritet av befolkningen, Ali demokraten? Inom 6 månader startade Aisha, Profetens fru, en revolt och Ali var tvungen att resa till Basra för att möta rebellerna. Hussain hade inte deltagit i krig innan men han blev ledare för en division i Imam Alis armé.

Efter en dags stridande vann trupperna under ledningen av Imam Ali, eftersom båda grupper bestod av muslimer, så bad Imam Ali över de döda i båda läger. Imam Ali visade stor respekt för sin fiende Aisha. Aisha ångrade detta slag svårt och kunde inte förlåta sig själv för den masslakt som slaget innebar. Nu kom Muawiya fram som en stor fara för islam och muslimerna. Muawiya var son till Hind och Abu Sufiyan och en av arabernas största och listigaste ledarna. Hans hat för Profeten Muhammed och Imam Ali visade sig i hans aktioner. Muawiyas soldater började angripa de delar i Irak som styrdes av Imam Ali, attackerna startade i Syrien, där Muawiya hade en stor maktbas. Ali kände sig tvungen att möta denna fiende för att skapa fred i nationen.

Grupperna möttes i slaget vid Siffin. Hussain ledde en styrka på 10 000 man. Nästa slag under Imam Alis styre var vid Nahrawain, slaget stod mot khawarij, en utbrytargrupp som hade börjat slakta oskyldiga och som visade samma grymhet som vi ser bland wahabiterna idag, som spränger och mördar oskyldiga. Även detta slag höll enbart på i en dag och var en total seger för Ali, en seger som kostade honom färre än 10 män i döda.

Efter fyra år och 10 månader, mördades Ali i Kufa. Hassan och Hussain bodde då än en gång i Medina. Under denna tid vallfärdade Hussain 9 gånger, efter det mördades hans storebror Hassan av Muawiya. Nu var Hussain ledaren för muslimerna, han blev den tredje Imamen. Det var under hans vallfärder till Mecka, som han läste upp förbönen kallad Dua Arafat, det är en förbön som förmedlats till oss av de som lyssnade och memorerade den. Den blev känd på grund av det djup som denna dua hade. Denna dua ger oss även inblick i varför Hussain valde att bege sig till Kufa. Irakierna hade skickat hundratals brev, de hade lovat lojalitet och de hade lovat stöd. De bad Hussain att stödja dem och att leda dem mot Muawiyas son Yazid. Till skillnad mot sin far, hade Yazid öppet börjat visa sitt rätta ansikte, han drack öppet och angrepp islam genom våld och genom förändringar av religionen.

Några ord ur förbönen:

Oh Gud, Du vet att vår kamp, våra rörelser, våra protester och vår kampanj, inte har varit eller är för att skaffa oss makt eller på grund av vår konkurrans (med Yazids familj) inte heller är de för våra personliga ambitioners skull och inte heller för att be oss världsliga medel, inte heller är de för att skaffa oss rikedomar eller världsliga fördelar.

Anledningen ges av Hussain:

”För att skapa den terräng för Din religion, för att reformera budskapet i Ditt land, så att de förtryckta ibland Dina tjänare, må känna sig säkra och så att Dina lagar, de lagar som stoppats (av Yazid) ska än en gång antas och implementeras.”

Vidare säger Hussain i denna förbön, att han är helt och hållet beroende av Allah. Ville inte översätta orden då de lyder så perfekt på engelska

O’He, upon whom I called when I was sick and He healed me, when naked, He clothed me, when hungry He fed me, when thirsty He gave me drink, when abased He exalted me, when ignorant, He gave me knowledge, when alone He provided companion, when away from home He returned me home, when empty handed He enriched me, when in need of help He helped me, when rich He took not from me”

En gång tillfrågades Hussain av en beduin, om vad det bästa är att göra, han fick svara ”tro på Allah”, han frågade än en gång vad är det bästa sättet för att slippa problem i livet och svaret var ”lita på Allah”. På frågan vad som är en mans prydnad och svaret var då ”kunskap i samband med intelligens”. På frågan vad som sker om detta inte finns i personen, då var svaret ”rikedom i samband med generösitet”. Vad om man inte har heller det? Imam Hussain svarade ”vara fattig och visa tålamod däri” Vad ifall detta inte går att göra? Då log Imam Hussain och sa, låt blixten förtära den mannen och gav denna man pengar för att hjälpa honom slippa sin fattigdom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *