Press "Enter" to skip to content

Shia!! del 2

Alla grupper och alla sekter och alla inriktningar i islam, har ”bevis” för sin specifika väg, shiiterna är inte annorlunda där. Alla vi rättfärdigar vi vår existens med hjälp av hadither, Korancitat och logiska resonemang. Jag är väl allt annat än objektiv, men jag har valt min väg utifrån den kunskap jag samlat på mig om islam och historia, här kommer dock lite hadither för de som är intresserade av det. Uttalanden från Profeten Muhammed och hans heliga familj. Må Allah vara vän med deras vänner och fiende med deras fiender.

Själva ordet shia betyder egentligen anhängare eller partisan och användes om dem som följde Ali ibn Abi Talib, andra grupper på den tiden var Muawiyas anhängare, som kallades Muawiyas shias. I Koranen omnämns shias i sammanhanget med Abraham. De som ansågs och anses vara shias är de som följer Ali och erkänner Allahs val av  Ali som ståthållare på jorden efter Profeten Muhammed.

Imam Baqir sade:

Våra shiiter är inga andra än de som är medvetna och uppmärksamma på sin plikt gentemot Allah och som lyder Honom. De är enbart kända för sin underdånighet, deras ödmjukhet; de är kända för att ärligt och tidsenligt återlämna vad man lämnat hos dem som pant deras överflödande åminnelse av Allah.

Tuhaf al Uqoul s.295

Imam Jafar al Sadiq sade:

Sannerligen, Alis shiiter var de som höll tillbaka sina sexuella drifter och sina magar, de som stred och strävade intensivt, de som arbetade hårt för sin Skapare, de som hoppades på Hans belöning och som fruktade Hans straff. Ifall du har sett sådana människor, då är de de verkliga shiiterna av Jafar.

Al Kafi v2, s.233, nr 9

Imam Jafar al Sadiq sade:

Testa våra shiiter med tre saker: bönetiderna, för att se hur väl de observerar dessa, deras hemligheter för att se hur väl de skyddar dessa från våra fiender och deras välstånd, för att se hur väl de hjälper sina syskon med dem.

Bihar Al Anwar v83, s22 nr 40

Imam Jafar al Sadiq sade:

Sannerligen våra shiiter besitter fyra ögon, två i sina huvuden och två i sina hjärtan. Faktum är att alla människor är sådana, förutom att Allah har öppnat shiiternas ögon och förblindad de andra (pga de förnekade Hans vägledning)

Al Kafi v.8 s. 215 nr 260

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *