Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Varför kombinerar shiiterna sina böner?

En av de frågor jag får mest höra, är varför shiiterna, slår samman/kombinerar sina böner med varandra. Folk har fått missuppfattningen att det betyder att shias bara har 3 böner, men det stämmer ej. Shia som sunni har bevis för att det är helt okej, att be 3 gånger om dagen, och då slå ihop dhuhr och asr och maghreb och isha.

 

“Förrätta bönen då solen börjar sjunka till dess att nattmörkret faller på, och [förrätta] gryningsbönen med läsning [av Koranen]; läsningen i daggryningen sker inför vittnen.”

(Koranen: Kapitel 17, Vers 78)

 

 Varför kombinerar Shia muslimerna bönerna?

 

Shia muslimerna erkänner de fem obligatoriska dagliga bönerna. Men kombinerar ofta Zuhr och ’Asr bönerna genom att utföra dem i följd under tidsperioden: början av Zuhr och slutet av’ Asr. De anser också att det tillåtet att kombinera Maghrib och ’Isha bönerna på liknande sätt. Detta utövande är i fullständig överenskommelse med Koranen samt autentiska traditioner från Profeten (S).

De sunnitiska rättsskolorna (fiqh) – med undantag för Hanafi skolan – tillåter kombinationen av de obligatoriska bönerna (al-jam ’bayn al-salatayn) vid regn, resa, rädsla eller andra nödsituationer. I Hanafi rättsskolan är det förbjudet att kombinera de dagliga bönerna när som helst med undantag av bönerna vid Al-Muzdalifa och under Hajj. I Maliki, Shafi’i och Hanbali rättskolorna är alla överens om tillåtligheten av att kombinera böner när man reser, men har olika åsikter på andra orsaker. Ja’fari shi’iterna anger att man kan kombinera böner utan någon särskild anledning.

 

Böne tidpunkter enligt Koranen

 

Imam Fakhr al-Din al-Razi, den berömda sunni muslimska Koran kommentatorn skrev om citerade versen (kapitel 17, vers 78):

 

”Om vi ​​tolkar mörkret (ghasaq) som den tid då mörkret först uppträder då hänvisar termen ghasaq till början av Maghrib. Baserat på detta nämns tre tidpunkter i versen: ’Middagstid, i början av Maghrib och tidpunkten för Fajr ”. Detta kräver att mitt på dagen är tiden för Zuhr och ’Asr, denna period delas mellan dessa två böner. Tiden för början av Maghrib är perioden för Maghrib och ’Isha så denna tid delas också mellan dessa två böner. Detta fordrar kombineringen mellan Zuhr och ’Asr och mellan Maghrib och’ Isha vid alla tillfällen. Det finns dock bevis som indikerar att kombinering av böner då man är hemma utan någon ursäkt är inte tillåtet. Detta leder till uppfattningen att kombinera bönerna tillåts när man är på resande fot eller när det är regnar etc. ”

      [Fakhr al-Din al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, vol. 5, sid. 428]

 

Vi kommer att kort påpeka obestridliga bevis för att kombinera böner utan någon ursäkt är helt giltig. Dock är det uppenbart att tidpunkterna för de obligatoriska bönerna endast är tre: 1) Tiden för de två obligatoriska bönerna Zuhr (middag) och ’Asr (eftermiddag), som delas mellan de två. 2) Tiden för två obligatoriska bönerna Maghrib (kväll) och ’Isha (natt), som också delas mellan de två. 3) Tiden för Fajr (morgon) bönen som är specifik för den.

 

Kombinerade Profeten (S) sina böner?

 

Ibn ’Abbas rapporterade att Allahs Sändebud (fred vare med honom) observerades utföra i Medina sju (rak’ah) och åtta (rak’ah), dvs. han kombinerade middag (Zuhr) och eftermiddags (`Asr) bönen (åtta rak’ah) och skymningen (Maghrib) och natt (’Isha’) böner (sju rak’ah).

 [Sahih al-Bukhari (engelsk översättning), 1 volym, Bok 10, Nummer 537, Sahih (engelsk översättning) Muslim, Kitab al-Salat, Bok 4, kapitel 100 Kombination av böner när man är bosatt, hadith nr. 1522]

 

’Abdullah b. Shaqiq rapporterade: Ibn ’Abbas talade till oss en dag på eftermiddagen (efter eftermiddagsbönen) tills solen försvann och stjärnorna dök upp och folket började säga: Bön, bön. En person från Banu Tamim kom dit. Han saktade inte och inte heller vände han sig bort, men (fortsatte ropa): Bön, bön. Ibn ’Abbas sade: ”Må du berövas din mamma, lär du mig sunnah?” Och då sa han: ”Jag såg Allahs sändebud (fred vare med honom) att kombinera middagstid (Zuhr) och eftermiddag (’Asr) bönerna och skymning (Maghrib) och natt (’Isha’) bönerna. ”Abdullah b. Shaqiq sade: ”Vissa tvivel skapades i mitt sinne om det, så jag kom till Abu Huraira och frågade honom (om det) och han intygade hans påstående. ”

[Sahih Muslim (engelsk översättning), Kitab al-Salat, Bok 4, kapitel 100 Kombination av böner när man är bosatt, hadith nr. 1523, 1524]

 

Men var det inte pga resa, rädsla eller regn?

 

Många traditioner från Profeten (S) indikerar tydligt att han brukade kombinera böner utan någon särskild orsak.

 

Profeten (S) bad i Medina medan han var bosatt där inte resande, sju och åtta (detta är en indikation till de sju Raka’t för Maghrib och ’Isha’ kombinerade, och de åtta Raka’t för Zuhr och ’Asr tillsammans).

[Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, vol. 1, sidan 221]

Profeten (S) bad Zuhr och ’Asr i kombinerat och Maghrib och Isha i kombination utan anledning för rädsla eller resor.

     [Malik ibn Anas, al-Muwatta ”, vol. 1, sidan 161]

 

I själva verket är vi i en del traditioner även informerade om rationaliteten bakom detta utövande av Profeten (S). Det var för att underlätta för vår ummah!

Ibn ’Abbas rapporterade att Allahs Budbärare (s) kombinerade middagsbönen med eftermiddagsbönen och solnedgången bönen med ’Isha’ bönen i Medina utan att vara i ett tillstånd av fara eller regn. Och i hadithen som är befordrad av Waki (är orden):” Jag sade till Ibn ’Abbas: Vad fick honom att göra det? Han sade: Så att hans (Profetens) Ummah inte bör gå igenom (onödig) besvärlighet ”.

[Sahih Muslim (engelsk översättning), Kitab al-Salat, Bok 4, kapitel 100 ”Kombination av böner när man är bosatt”, hadith nr. 1520, Sunan al-Tirmidhi, vol. 1, sid. 26]

 

Allahs Sändebud (s) bad middag och eftermiddags bönerna tillsammans i Medina utan att vara i ett tillstånd av rädsla eller i ett resande tillstånd. Abu Zubair sade: ”Jag frågade Sa’id (en av berättarna) varför han gjorde det. Han sade: Jag frågade Ibn ’Abbas så som du frågar mig och han svarade att han (den Heliga Profeten) ville att ingen bland hans Ummah bör gå igenom (onödig) besvärlighet ”.

[Sahih Muslim, engelsk översättning, Kitab al-Salat, Bok 4, kapitel 100 ”Kombination av böner när man är bosatt”, hadith nr. 1516]

Även om det är tillåtet, varför göra det?

 

Inget tyder på att det är fel att be de enskilda böner separat. Zuhr och ’Asr bönerna och Maghrib och’ Isha bönerna kan antingen kombineras eller utföras separat. Denna sedvana av Profeten (S) att kombinera de två böner återspeglar dock Allahs (SWT) gudomliga nåd för att underlätta för vår ummah, och det finns goda skäl till varför det har blivit vanligt bland Shia muslimer:

 

Folk är ofta upptagna med sina egna angelägenheter och har sina egna uppgifter och oroligheter, särskilt i länder där utbildningssystemet eller arbetet systemet inte är utformade för att tillgodose muslimernas krav att utföra sina dagliga böner. Vissa yrken kräver kontinuerligt långa timmars oavbrutet jobb. Därför, för bekvämlighetens skull och för att undvika att missa den andra av de två böner, så utför shia muslimerna sina två böner i ett intervall, om tidigt eller sent, så utförs de under den bestämda tiden.

Då folk från när och fjärran samlas för att utföra en av de två bönerna, och eftersom det är tillåtet att kombinera dem så utför de dem två bönerna efter varandra i församling. På så sätt har de både utfört sina skyldigheter samt deltagit i församlingsbön (Jama’ah) och har därmed fått ökad belöning. Tänk till exempel på fredagsbönen. Man ser att tusentals sunni bröder utför fredagsbönen i tid men många av dem utför inte `Asr bönen alls och ännu färre i församling. Å andra sidan, en shia muslim som utför fredagsbönen utför alltid `Asr bönen i församling.

Det faktum att denna sunnah i allmänhet inte antas av våra sunni bröder är en annan anledning till varför shia muslimer känner att de måste hålla den vid liv. Vi vill att våra barn, andra muslimer och eftervärlden ska veta att traditionen att kombinera Zuhr och ’Asr, och Maghrib och’ Isha bönerna är tillåtet från sunnah (tradition) av den Helige Profeten (S).

 

Slutsats:

 

Att kombinera Zuhr och `Asr bönerna, och Maghrib och ’Isha bönerna förutom att det är mer praktiskt så är det i enlighet med Koranen och tillåten enligt Sunnah av Profeten (S). Det faktum att denna väl bevisade sunnah i allmänhet inte praktiseras av våra sunni bröder gör det inte oanvändbart i våra liv. Som den berömda sunnitiska kommentatorn av Sahih Muslim, al-Nawawi, skriver:

 

När en tradition (sunnah) bekräftas giltig överges den inte bara för att några, de flesta eller alla människor överger den.

[al-Nawawi, Sharh Sahih Muslim, (Beirut, 1392 A.H.), vol. 8, p. 56]

2 kommentarer

  1. Shahad 23 juni 2023

    Så man får inte mindre hasanat av att kombinera till exempel Asr och Dhur?

  2. Bahlool 04 juli 2023

    Enligt de lärda är det bättre att be dem var för sig, det är som när du får extra poäng för att du ber i en moske än hemma eller att du fastar vissa dagar än andra osv. Så det är att föredra att be dem var för sig, dock funkar inte det för alla…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *