Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kapa av min hand och jag älskar dig än mera

Jag sitter här och försöker fullborda mina gamla inlägg jag inte publicerat, hittar lite böcker som jag läser och hamnade på ett ställe som visar vilken kärlek människor hade för Ali, även efter att han hade straffat dem för brott de begått. Här hade vi alltså en ledare som inte straffade för att få pengar eller makt men som straffade för att du, vän eller inte vän, bröt mot lagen. Ingen nepotism, ingen korruption inga kontakter hjälpte, du begick ett brott, så stå för det:

Om jag tar mitt svärd och skär av näsan på en troende, så att han blir min fiende, så kommer det inte att skapa ont blod, och ifall jag tar all världens rikedomar och tömmer dem över en hycklares huvud, för att få honom att gilla mig, så kommer han aldrig att göra så; för detta har blivit bestämt och förordats av Profetens tunga, när han sa:

”Oh Ali, en troende blir aldrig din fiende och en hycklare kommer aldrig älska dig. ” (1)

Den som har logik och moral i sig, kan inte och kommer aldrig hata Ali, även om Ali skulle göra något mot personen ifråga, medan den som har en sjuk natur, aldrig kommer visa någon som helst kärlek för Ali, även om Ali skulle ge honom all världens skatter och kärlek, för Ali är sanningens manifestation.

En dag hade en vän till Imam Ali, en god och troende man, begått ett brott. För det skulle han straffas enligt lagen. Ali kunde inte och ville inte visa att han tog hand om de sina, även när de begår brott. Imam Ali följde Hududlagarna och kapade av fingrarna på höger hand. Mannen tog tag i sin hand, medan blodet droppade, och gick iväg. Ibn al Kawwa, en fiende till Imam Ali, tänkte ta tillfället i akt att skapa ofog, så han följde efter den straffade mannen. Al Kawwa visade stor omsorg om den bestraffade och sa, ”vem kapade av handen på dig??”

”Ledaren över Profetens efterträdare” kom svaret, ”ledaren över de rena och troende på domedagen, den mest rättfärdige och mest vise av alla troende, Ali ibn Abi Talib, Imamen för den rätta vägledningen, han kapade av mig fingrarna, den förste att nå lycksalighetens paradis, de modigas hjälte, hämnaren på de som skapar kaos och okunnighet, han som ger zakat, ledaren på den sanna och rätta vägen, han som talar om vad som är rätt och rättfärdigt, Meckas hjälte, den ståndaktige.” Stackars dig, sa Ibn al Kawwa, ”han kapade av dig fingrarna och du hyllar honom!”

”Varför skulle jag inte hylla honom, nu när hans vänskap är blandad med kött och blod? Jag svär vid Allah, att han inte kapade av fingrarna på mig förutom med den lag och rätt Allah skapat på jorden.” (2)

Detta är kärlek, sann kärlek. Där du vet att personen ifråga inte sårar dig, inte skadar dig, utan bara följer de lagar och regler som han måste följa för att han följer en väg som är omöjlig för oss. Många är fallen där släktingar och vänner ville ha makt, ville ha pengar, ville ha Alis hjälp att få ett övertag, men Ali vägrade. Hans egen bror blev irriterad på honom, för att han vägrade ge honom pengar från de pengar som tillhörde muslimerna. Till skillnad har vi Uthman, Kalifen som kom före Ali, han var känd för två saker, nepotismen och gåvan av makt till korrumperade ledare.

De som först stödde Muawiya, mannen som stal makten från Ali och startade ett stort inbördeskrig, var män som köptes för världslig makt, senare blev de förgrundsgestalterna för vad vi idag kallar sunniislam. Deras röster köptes, deras kärlek köptes, deras ”kärlek” var och är falsk. Å andra sidan har vi shiiterna. Deras kärlek började med kärlek och slutade med kärlek. Deras antal var få, deras öde var för det mesta våldsamt, revolt, krig förföljelse, det var shiiterna som mördades och mördas och allt grundar sig i kärleken för Ali. Profeten Muhammed satt med några män och Ali kom in då sa Profeten Muhammed:

”Ali och hans shiiter (parti) är de segrande” (3)

Vilka är dessa shiiter? Alla säger sig älska Ali. Alla säger sig vörda honom, alla säger sig vara hans anhängare. Dessa shiiter är inte de som avgudar honom, så där föll den första gruppen, Nusairis eller aleviterna.

Är sunniterna dem som älskar honom? Det säger de, men det stämmer inte heller, för den som älskar Ali kan inte älska Alis fiender. Den som älskar Allah kan inte älska djävulen. Den som älskar Ahlul Bayt kan inte älska dem som bar svärdet emot dem, han kan inte älska dem som förföljde Ali och hans familj. Så även sunniterna faller bort. Man måste göra ett val, Ali eller Muawiya, Ali eller Zubair. Inget mittemellan.

Sist kommer shiiterna. Bland denna grupp kan man skönja två grupperingar, en gruppering som är älskare av Ali, och gör allt för honom och hans familj. Det var män som Ammar bin Yassir, gammal gubbe som stred för Profeten och sedan för Ali och dog på slagfältet mot Muawiya. Eller Abu Dharr, som aldrig slutade tala ut mot de som tog makten från Ali och hans familj och som gång på gång på gång stod upp för rättvisan och emot förtrycket, tills han misshandlades av Kalifens män och skickades ut i exil. Dessa är de sanna shiiterna, de som dog med Alis barn på slagfältet, de som startade revolter för Allah och Profeten och Alis skull. De som verkligen är shiiter (partisaner).

Sen har vi en grupp bland oss shias, som är hycklarna, Kufa hade 18000 sådana. Denna stad hade lovat och bett om att Alis son, Hussain, skulle komma och hjälpa dem. De svek honom och gick så långt att de bar vapen mot Hussain. Eller de shiiter som inte lydde Ali på slagfältet och hellre ville ha fred med Muawiya. Dessa är hycklarna bland oss shiiter, och vi är rätt många sådana.

Vilken grupp tillhör du? Att vara muslim utan att ha kärlek för Ali går inte. Det är ett av fundamenten i tron. Det är något både Koranen och hadith förmedlat oss. Profetens ord om Ali är så höga, så stora, så många att det skulle ta stora volymer för att ens nämna dem. En gång sa den heliga Profeten:

”Oh Ali, om folk visste vad jag vet om dig, så skulle de tillbe marken du går på såsom de tillbad marken Jesus gick på”.

Min kärlek är för Allah, hans Profet och Imam Ali. Alla som stod och står emot dem, kan inte förvänta sig få någon som helst kärlek från mig. De är fiender till mina vänner och de är hatiska till det jag står för. Jag är anhängare av Ahlul Bayt, båten som räddar de troende. Mina imamer visade vägen för oss och det är dem jag följer. Min kärlek är obeskrivlig.


Källhänvisning:

(1)

Nahju ’l-balaghah, uttalande nr 42

(2)

Biharu ’l-anwar, vo1.40, pp.281 – 2 (new ed.) ; and Fakhru’d Din ar-Razi, at-Tafsiru ’l-kabir, under verse 9, surah al-Kahf (”Or dost thou think. . .”) .

(3)

Jalal u Din al Suyuti, en av sunniislams storheter och tillhörande den sunnitiska lagskolan, Shafii, skrev i ad-Durru l Manthur, under den sjunde versen av surah al Bayyinah och med ibn Asakir som källa att Abdillah al Ansari hade sagt, han var i Profetens sällskap, när ali kom till honom. Profeten sade: ”Jaq svär vid Han, i vars hand mitt liv befinner sig, att denna man och hans shia, är de som räddas på domedagen” Al Manawi förmedlar detta i två hadither i Kunzul l Haqaiq och al Haythami i Majmaus zawaid och ibn Hajar i Sawaiqu al Muhriqah, förmedlar samma betydelse i lite andra former.

En kommentar

  1. Rasul 25 november 2009

    There is no brave youth except Ali (a.s) and there is no sword which renders service except Zulfiqar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.