Press "Enter" to skip to content

Att följa islams värderingar

Gästinlägg av min vän Sayyid Mousa

Man ska aldrig se nerpå eller döma folk, tvärtom känner jag mig alltid otillräcklig i mina handlingar vare sig de är för Allah(swt) eller gentemot andra människor. Men många muslimer (främst unga) idag är inga bra representanter för Islam. Alla unga muslimer i t.ex Sverige borde i varje handling och bemötande med människor tänka på detta. De borde uppföra sig enligt Islams värderingar och Muhammed(saw) exempel för att visa en bra bild av Islam. Tänk hur respekterade vi hade varit.

Svenska tjejer hade då sagt till sina män , om ni bara kunde vara lika respektfulla som muslimerna!   Det låter ironiskt nu då det nästan är tvärtom idag.

Det som mest bekymrar mig är dagens muslimska killar. De ställer nästan inga krav på sig själva men samtidigt mkt höga krav på sina systrar. De pratar öppet i telefon med sin flickvän framför familjen men om deras syster gjorde samma sak skulle hon få väldigt svåra konsekvenser. Detta hycklerit har blivit vanligt i vårt samhälle.
Vi killar måste följa koranen som säger;

[24:30] SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

Det är alltså förbjudet att fästa blicken på en tjej med avsikt att kolla in henne. Hur vore det då om man blev tillsammans med en tjej?  Synden är lika stor för både killar och tjejer, och vi killar ska ställa högre krav på oss själva än på våra systrar.

Många muslimer är för fästa vid värdsliga nöjen, som i de flesta fallen inte ens är nöjen och endast medför problem och svårigheter i längden.
Imam Jaafar al sadiq(as) sade: Begäret efter världslig tillfredsställelse orsakar sorg och bedrövelse. Avhållsamheten från världsliga tillfredsställelser för med sig ro för både hjärtat och kroppen.
De som har erfarenhet av livet kan vittna till hur sant det påståendet är.

Folk föredrar alltså tillfälliga nöjen som även i detta livet medför problem.
Koranen säger:

[40:39] Livet i denna värld är [inte mycket mer än] tillfällig glädje, men [det som väntar er i] evigheten är bestående.

Profeten Muhammed(saww) sade att på domedagen finns ingen skugga förutom Guds, och bland dom som får denna skuggan är de som var rättfärdiga muslimer i deras ungdom. Ungdomen är alltså en mkt viktig del av livet och belöningen är mycket stor för de som är bra troende muslimer under denna perioden.

De unga troende måste därmed så fort som möjligt be om förlåtelse och ändra livsstil innan döden eftersom och då är det försent. Allah(swt) är förlåtande och den som ångrar och bättrar sig får en mkt stor belöning.

Profeten(saw) sade:

“Allah sträcker sin hand under natten för att acceptera syndarens ånger på dagen, och han sträcker sin hand under dagen för att acceptera syndaren ånger under natten, fram till domedagen.”  och ” Vem som än ångrar sig och ber om förlåtelse innan domedagen kommer att bli förlåten”

Att ångra sig innebär hursomhelst inte att man yttrar meningslösa ord. Istället handlar det om att man från hjärtat ber om förlåtelse och bestämmer sig för att aldrig mer begå den synden och kämpa för att aldrig mer göra det. Det är dessa personer som Allah(swt) förlåter.

Samtidigt som man gör nytta för sig själv genom att vara en bra muslim, gör man nytta för Islam som religion då folk får ett bra intryck av Islam.
När man representerar Islam handlar det om att förstå Islam och vad religionen handlar om. När man befinner sig i ett läge att begå synd ska man tänka på de stora personligheterna som gav allt för religionen för att vi ska kunna ta fördel av det och inte gå vilse. I tillfällen av svaghet ska man t.ex tänka på Imam al hussayn(as) som vägrade ge legitimitet åt en orättvis och tyrann till ledare. Istället för att yttra ett fåtal ord  som hade räddat hans liv, valde imam hussayn(as) att stå med rättvisan och sanningen trots att han visste konsekvenserna. En sådan man offrade så mkt för Islam, så alla muslimska ungdomar, fråga er själva ifall det är värt att falla för enkla värdsliga nöjen och inte ens försöka att bättra sig, och därmed förolämpa imam hussayns(as) uppoffring.

Första steget till att bli en bra muslim är att förstå Islam, Imam Ali(as) säger;

“Har du fullt förstått vad Islam är?

Sannerligen är det en religion baserad på sanning.
Det är en sådan lärorik fontän att flera bäckar av visdom och kunskap strömmar från den.
Det är ett sådant ljus att en mångfald av ljus tänds av den.
Det är en ädel fackla som lyser upp Guds väg.
Det är en sådan uppsättning principer och tro att den behagar alla sökare av sanning och verklighet.

Ni ska veta!
Att Gud har gjort Islam den mest sublima väg att uppnå Hans suveräna välbehag
och bästa sättet att nå Hans lydnad.
Han har gynnat den med
ädla föreskrifter,
upphöjda principer,
oemotsäglig visdom,
obestridliga argument
och obestridd överlägsenhet.

Det är upp till dig att
bevara eminensen och värdigheten given till den av Herren,
Att följa den ärligt,
Att handla rättvist mot dess trosartiklar,
Att underförstått lyda dess lärosatser,
Och ge den dess rätta plats i era liv!”

2 Comments

 1. MammaMarie
  MammaMarie 21 november 2009

  Väldigt bra inlägg av Sayyid Mousa! Skönt att höra en man ryta till åt våra pojkar, det händer tyvärr alltför sällan… det är oftast flickorna vi bekymrar oss för. Inte många sitter ned och pratar med pojkarna om etik o moral lika ofta som med flickorna har jag märkt. Detta ser ju pojkarna och dom tror att dom i Islam har lösare regler än vad flickor har.

  Då det är männen som styr världen i det stora, så är det även pojkarna som styr i ungdomarnas värld. Därför bör vi förslagsvis sätta större press (ansvar) på dom än vad som görs idag.

 2. Musa
  Musa 22 november 2009

  tack marie…
  Aaa, unga killar ställer så låga krav på sig själva idag. Ifall någon går ut på fest och du säger att det är fel kontrar han med att han inte dricker iallafall. Eller om ngn spelar trav och du påpekar felet, säger han jag går inte till kasino iallafall. Känns som att mkt som är väldigt fel inte uppfattas som fel pga samhället man lever i … Känns som att det bara blir värre ocks娅……

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *