Press "Enter" to skip to content

Varför Gud tillåter smärta och lidande

En  man gick till en frisör för att få sitt skägg ansat och sitt hår klippt. När frisören började arbeta på mannen, började de föra en diskussion. En massa olika ämnen kom på tal, däribland Gud och religion. Frisören sa, jag tror inte på att Gud existerar.

Varför säger du så, undrade kunden. Du behöver ju bara gå ut på gatan för att inse att Gud inte existerar, svarade frisören. Säg mig, skulle så många människor vara sjuka, om Gud existerade? Skulle det vara så många föräldralösa barn? Ifall Gud existerade, så skulle det inte finnas någon smärta eller något lidande. Jag kan inte tänka mig att det finns en kärleksfull Gud, som skulle tillåta det här. Kunden tänkte till lite, men ville inte starta en onödig diskussion. Frisören blev klar och kunden lämnade salongen.

När han just hade lämnat salongen så såg han en man utanför, han hade smutsigt hår och en vildvuxen skägg. Han såg verkligen smutsig ut och ovårdad. Kunden återgick tillbaka in i salongen och sade till frisören:

“Vet du vad? Frisörer finns inte!” Hur kan du säga något sådant, frågade frisören förvånad. Jag är ju här och jag är en frisör och jag arbetade just på dig. Nej!! Frisörer finns inte. Ifall en frisör existerade, så skulle det inte finnas folk med långt smutsigt hår och ovårdade skägg, som mannen utanför.

Ahhh, men frisörer existerar, det du talar om sker när folk inte kommer till mig, sade frisören. Precis!! Gud existerar också. Det är det här som sker när folk inte går till Honom och inte ser upp mot Honom för att få hjälp. Det är därför det finns så mycket smärta och lidande i världen.

Var välsignade och var en välsignelse till andra.

När vi människor inte efterlever Allahs regler och påbud, är det då så konstigt att vi beter oss som svin mot varandra? Är det då så konstigt att det är så mycket lidande och sorg? Vi följer ju inte Allahs påbud, hur ska vi då förvänta oss att det ska finnas godhet eller fred och välstånd på jorden?

20 Comments

 1. PeterSingerFanboy
  PeterSingerFanboy 21 november 2009

  Och hur var det med virus, bakterier, cancer, naturkatastrofer, blixtnedslag, meteorer, missbildningar och hjärnskador? Allah straffar oss då eller? Även bebisar och folk som ber varje dag?

 2. Bahlool
  Bahlool 21 november 2009

  När man tror på ett nästa lvi som är längre än detta, spelar då lite lidande verkligen så stor roll? Som vi ser nu många virus och sjukdomar är mäniskoskapade..massförstörelsevapen. Istället för att skyhlla på dem som bär ansvaret, så skyller du på gud..

 3. PeterSingerFanboy
  PeterSingerFanboy 21 november 2009

  Jojo, låter mer som önsketänkande, men jag som är materialist skulle hävda att det inte handlar om LITE lidande för någon som lider av cancer eller drunknar i en tsunami. Intressant, kan du namnge vilka virus som är skapade av människan? Massförstörelsevapen har inte med de saker jag räknade upp att göra, jag räknade upp katastrofer, för oss, som händer i naturen. Dvs, utan människans hand.

 4. Bahlool
  Bahlool 21 november 2009

  Vad vet du om hur troende folk är? Så du menar bara för att folk ber, så är de troende 😉 Ett flertal av de virus vi ser är virus som evolverat av att vi använt antibiotika, och bara Allah vet hur många virus som skapats av människor..eller menar du att människor inte har kunskap att skapa virus? Jag och många med mig har våra misstankar om vissa virus sen kommer du ju knappast att tro på våra misstankar så varför nämna 😛
  Att man lider betyder väl inte att det är Guds fel? Du vet väl varifrån cancer kommer? Vidare testas vissa människor av gud andra förtjänar att få sina straff. Du tror ju inte på Gud så alla de här sakerna är ju “naturliga”.
  Menar du att uppvärmningen av jorden, alla avgaser som dödar, alla tekniska under som får oss att flyga eller att åka på haven allt det är inte vi som skapat dem och därmed vår olycka?
  Jordskred brukar vara människans dumhets resultat..
  Listan över naturkatastrofer som är människoskapade är många..

 5. PeterSingerFanboy
  PeterSingerFanboy 21 november 2009

  Vad du antyder med folk som ber inte skulle vara “tillräckligt troende” är inte bevisbart och alltså ointressant. Även om jag finner det osannolikt att du menar att folk som inte är ärliga med bönen skulle be ändå. Om de nu tror på att bönen är viktig för gud tror de antagligen också på att “han” kan läsa deras tankar eller hur? Visst kan man be inför andra för att låtsas tillhöra denna grupp, men alla dessa som ber privat och ändå drunknar eller får ett träd över sig. Hur förklarar du det?
  Att små barn lider är intressantare då dessa inte kan beskyllas för att vara “syndiga” och således inte förtjänar straff.
  Virus utvecklas inte på grund av antibiotika, faktum är att antibiotika inte har med virus att göra. Kan du nämna ett virus som är skapat av människan? Eller alla virus?
  Nja, beror på vad du menar med var cancer kommer ifrån, kan du förklara hur du menar?
  Jag menade naturkatastrofer som vi inte har med att göra så klart. Menar du att vulkanutbrott som bidrar till uppvärmningen beror på människan?

 6. Bahlool
  Bahlool 21 november 2009

  Bevisen finns i Koranen och hadith. Eftersom du inte tror på Allah eller Koranen så spelar ju de här bevisen ingen roll för dig, så allt jag säger som kommer ur dessa skrifter, kommer du kunna avfärda.
  Islam är inte bara bönen..vi talar inte om kristendomen här..islam har vissa krav och det är många av oss som är hycklare. Lol enligt din logik så är ju döden, också ett straff. Så för att du ska se Gud som god, så måste alla leva för evigt..Så enligt dig ska små barn inte dö heller? För döden är väl ett straff i din värld 😛 Så gud bär ansvaret för att en galning mördar något barn? Ska Allah bära ansvaret för att ett barn får sjukdomar? Lol..Vulkanutbrott är naturliga fenomen, så Allt ont som händer är Allahs och allt gott som sker är människans resultat 😉
  Ge dig, jag tänker inte gå in på frågan om virus 🙂
  Men du får gärna läsa här
  http://www.infowars.com/h1n1-virus-manufactured-or-result-of-human-error/

 7. PeterSingerFanboy
  PeterSingerFanboy 21 november 2009

  Meningen med bevis är att ett uttalande ska kunna stå emot kritiks granskning. Religion motsätter sig kritiskt granskning genom att hävda tro som bärande argument. Kan du ge ett exempel på ett påstående angående en skapare som är bevisbart? Dvs du kan inte hävda att tro räcker.
  Självklart ser jag inte döden som ett straff, så länge vi inte talar om dödsstraff som ju är skapat av människor. Men om jag skulle köpa att det existerar någon högre makt så visar jag på det absurda i att vi föds för att lida för att… Varför? För att vi ska uppskatta vad som kommer efter mer? Varför måste vissa människor testas?
  Jag har hela tiden talat om naturkatastrofer, så dra inte in vad människor gör mot varandra.
  I “min värld”, dvs verkligheten, är döden något otrevligt, men nödvändigt. Att stoppa lidande i olika former är vad vi människor kan göra i denna värld som kan räknas till moraliskt gott. Naturligtvis är det fel att små barn dör om vi kan förhindra det. Ja, om gud vore god, varför skulle det finnas lidande? Om gud kan göra allt, varför inte bara låta alla existera i paradiset direkt?
  Jag hävdar att på grund av att vi ser lika mycket grymhet och orättvisor i naturen som av vad människan skapar finns det två vägar: gud är ond/likgiltig eller gud existerar inte.

 8. Bahlool
  Bahlool 21 november 2009

  Tror att de bevis jag stödjer mig på är tillräckliga för mig och många med mig. Jag ser Allahs hand i många olika sammanhang, från att jag räddats ur dödens famn över 10 gånger till att jag får svar på några av mina frågor/böner. Det är bevis för mig, accepterar du det? Knappast. Allah skulle kunna visa sig för dig du skulle ändå inte tro, för du vill inte tro 🙂
  Finns många fall där bevis inte är så fullständiga (mord rättegångar där folk “sett” det med egna ögon mm)

  Vi är skapade på jorden för två rätt enkla saker, tillbedjan av den högste och två att vi ska testas. Vad är det för nytta med paradiset när du går dit raka vägen? Sen what doesnt break me makes me stronger 😉
  Testa tron, testa karaktären
  Eller så är Gud god och finns men att människan inte lyder honom, så människorna blir grymma och orättvisa.
  Därför straffas vi ibland i detta liv och med all säkerhet i nästa för våra brott.

 9. PeterSingerFanboy
  PeterSingerFanboy 21 november 2009

  Angående virus; Virus botas med vaccin. Inte antibiotika. Antibiotika används mot bakterier. Ett vaccin är ett anti-gen som när det injiceras i blodet stimulerar immunförsvaret. Vaccinet gör så att antikroppar som skyddar kroppen mot en infektion bildas. Normalt framställs vaccin genom att man inaktiverar viruspartiklar genom upphettning eller liknande. Dessa får man fram genom odling av infekterade celler i vävnadskultur. Det svåra med virus är dess ofta aggressiva mutationsförmåga vilket visar sig i tex HIV. Mer forskning inom genteknik är något som förmodligen skulle vara till stor hjälp i kampen mot virus.

 10. Bahlool
  Bahlool 21 november 2009

  Tack för läxan men jag vet vad skillnaden är 😉

 11. Musa
  Musa 21 november 2009

  Peter vad vill du bevisa, att vem som helst kan söka information om vad som helst på internet?
  Virus kan även skapas av människor.
  Vad spelar det för roll om att antibiotika inte används mot virus? ….
  Antibiotika skapar nya , farliga resistenta bakterier som anses av många som största hotet i framtiden och det är skapat av oss…

  Jag säger inte att vi skapat alla katastrofer på jorden , , ,

 12. PeterSingerFanboy
  PeterSingerFanboy 21 november 2009

  @Musa
  Kan du nämna ett virus som skapats av människan?
  Vad det spelar för roll? Om man blandar ihop antibiotika med virus visar det någonstans på att man inte vet vad man pratar om, så det spelar väl roll?
  Och var får du informationen att det skulle vara vårt största hot? Vad är ditt alternativ till antibiotika? Skulle vi skippat den forskningen helt?

 13. PeterSingerFanboy
  PeterSingerFanboy 21 november 2009

  @Bahlool
  “… jag får svar på några av mina frågor/böner. Det är bevis för mig, accepterar du det? Knappast.”

  Kan du vara lite mer specifik? Hör du röster eller menar du Koranen? Hur vet du att det är just Allah du hör?

  “Allah skulle kunna visa sig för dig du skulle ändå inte tro, för du vill inte tro”

  Om jag mötte Allah skulle jag ju ändå undra var Allah kom från. Jag skulle inte bara nöja mig och säga ok, det besvarar allt. Hela poängen med att jag inte kan skriva under på en religion är just att ingen vet. Ingen vet vad som finns bortom det vi inte vet.

  “Finns många fall där bevis inte är så fullständiga (mord rättegångar där folk ”sett” det med egna ögon mm)”

  Rimligtvis kräver man bevis bortom rimligt tvivel i en rättegång och bevisen ska granskas av en opartisk jury. Hur opartisk är en troende som granskar “bevisen” för gud?

  “Vad är det för nytta med paradiset när du går dit raka vägen?”

  Tja, jag hävdar ju vad är nyttan med jorden om det finns en evighet av paradis? Eller kanske ännu bättre, varför måste det finnas ett helvete där, enligt koranen, merparten av människorna hamnar? Om gud är oändligt god kan väl gud lika gärna sätta alla i paradiset, ta bort helvetet och ta bort ondska. Den gud du talar om liknar mer en maffia-boss eller diktator som inte verkar ha särskilt god ordning på saker och ting.

 14. Musa
  Musa 21 november 2009

  Många forskare säger att antibiotika resistens är ett av framtidens största, om inte det största hotet. Hur menar du med att skippa den forskningen?, Antibiotika är väldigt viktigt och alternativet är att minska och kontrollera antibiotika konsumption bättre. Det viktigaste är dock att forska vidare på detta och få fram effektivare metoder osv… Jag sa aldrig att jag är emot antibiotika användning. Vet du vad du talar om då, är du forskare? Vem som helst kan ta reda på sambanden mellan antibiotika, virus och bakterier. Därför har Bahlool i praktik ändå rätt då antibiotika som vi skapar ger upphov till resistenta bakterier.

  Människor kan skapa virus, syntetiskt kan man skapa ett visst genom typiskt för ett specifikt virus och därmed skapa viruset. Genom att ändra genomet kan man själv mutera det och sedan se hur verkan ändras osv osv osv…. Jag läste en kurs där detta ingick förra året. Man kan även lätt online få reda på sånt så detta är ingen speciellt intressant diskussion…

 15. Otillräcklig
  Otillräcklig 21 november 2009

  vad har du för bevis på att gud inte finns, samma logik som du för som bevis på att Gud inte finns kan föras om att gud finns. Du kan inte bevisa att Gud inte existerar. Du påstår att du vet att gud inte finns eller så är han ond. Att barn blir sjuka och dör är inget bevis på at gud inte finns vem bestämmer att livet här på jorden är det bästa man kan uppleva som människa? Hur vet du att det barnet har blivit orättvist behandlat?

  Det finns ingen absolut rättvisa här på jorden. Om man har blivit illa behandlat i livet på jorden och man har varit en bra människa får man lämna livet på jorden som en loser, Nej Gud finns och han är den som skipar rättvisa vi människor är obenägna att göra det trots att vi har ett rättsystem.

  Vi har en begränsning på vad vi kan förstå som människor, hur ska man kunna bevisa Gud när man inte förstår konceptet av gud. Vi kan veta att det finns en enskild, allsmäktig och GOD högre makt som inte är bunden i tid rum eller materia. Tanken av att en odugling som dig behöver ”bevis” på att gud finns är absurd, vad är bevis? Att det står i wikipedia, att gud uppenbarar sig varje år, att du kan med siffror räkna ut att det finns en gud.

  Gud är inte bunden i tid rum eller materia och kan därför inte bevisas i konventionell mening. Du har fått en hjärna med den ska du resonera dig till att gud finns ur logiskt synvinkel är det inte så svårt jag finns och har inte hamnat här av en slump alltså måste det finnas någon högre makt som skapat mig.

  Olika profeter utförde mirakel profeten Muhammad (saw) kom med koranen som mirakel och bevis på att gud finns läs den så kanske blir upplyst om du nu är öppen för förändring.

 16. PeterSingerFanboy
  PeterSingerFanboy 21 november 2009

  @musa
  Jag håller helt med dig angående antibiotika. Har inte hävdat att jag vet allt om virusforskning utan påpekade ett fel. Att beskylla människan för att skapat massförstörelsevapen pga antibiotika är ju ändå lite missvisande håller du inte med?

 17. PeterSingerFanboy
  PeterSingerFanboy 21 november 2009

  @Otillräcklig
  Jag har inte bevisbördan på min sida.
  Jag påstår inte att jag VET att det inte existerar någon gud, men jag ser ingen anledning att tro att det existerar någon. Och om man utgår från de tre stora skulle man lätt kunna hävda att denne existens lutar åt en mycket omoralisk, ond eller likgiltig gestalt.
  Som sagt kan jag inte VETA att detta är det enda livet vi lever, men när det inte finns ett enda bevis för en gud och den forskning vi har angående hur våra kroppar fungerar verkar det högst orimligt att tro att våra tankar skulle leva vidare efter vår hjärndöd. Eller hur?

  Bahlool och jag har diskuterat moral förr och min ståndpunkt är att eftersom vi endast har detta liv bör vi göra allt i vår makt för att minska lidande bland de vi har runt oss. Varför? Därför att det är så du och jag vill bli bemötta. Detta gör att vi ständigt bör sträva efter mer rättvisa och bättre livsförhållanden för alla.

  Denna allsmäktiga varelse som rör sig utanför tid och rum du talar om. Var har du fått den informationen ifrån? Är den pålitlig? Eller är det så att du önskar att detta ska vara sant? Jag är inte intresserad av något som människor som du hävdar är bortom vår förmåga att förstå. Ett sådant påstående är inte värt mer än tomtar och troll.
  Om hjärnan är till för att rationellt komma fram till att gud existerar, hur kommer det sig att en övervägande del av världens forskare och vetenskapsmän är ateister? Borde det inte bli tvärtom enligt ditt resonemang. Eller ska man inte tänka FÖR mycket?

  Varför kan du inte tro att vi existerar av en slump?
  Jag har läst koranen tack. Har blivit tipsad av Bahlool om en annan översättning också. Vad jag förstod av den var att araberna saknade en egen uppenbarelse efter judarna och de kristna och skapade sin egen. Detta står glasklart för alla utanför islam.

 18. Bahlool
  Bahlool 22 november 2009

  Peter det sa jag inte heller, men du har två varianter av virus och bakterier, vissa skapas och skadar människan genom misstag och andra med flit.

 19. PeterSingerFanboy
  PeterSingerFanboy 22 november 2009

  ok, vi lämnar det. Ingen av oss är forskare i ämnet och jag tror jag förstår vad du menade.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *