Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan – Job

Ayyub (arabiska)eller Job (svenska) var en av de över 124 000 profeter som skickades till människan som vägvisare och sändebud för Allah. Ayyub omnämns i både gamla testamentet som Koranen. I Koranen nämner man honom fyra ggr.

Han var gift med Rahma och är själva sinnebilden för Sabr, tålamod. Hans lidanden går inte ens att jämföra med de lidanden vi människor då och då får möta, för hans lidanden blev värre och han led i åratal av alla möjliga umbäranden. När vi beklagar oss över våra problem eller över svårigheten med Ramadan, så kan man ha honom som idol och inse att om han klarade av att tåla alla möjliga problem, då borde det inte vara så svårt att lära sig tålamod och lugn.

Ayyub blev, med hjälp av Djävulen, drabbad av sådana problem att vilken annan man som helst hade gett upp hoppet och slutat tro på den allsmäktige, istället stärktes hans tro.
Ayyubs barn, 7 st dog. Han blev sjuk, sjukdomar som syntes på kroppen såsom utslag, uppsvälld mage mm.
Hans rikedomar försvann och hela tiden kvarstod han vid sin tro på Allah.
Hans tålamod och otroliga ståndaktighet, har lett oss Araber till att använda en fras, ditt tålamod oh Job (Sabrek ya Ayyub)
Som belöning för sina umbäranden, så fick han dubbelt av vad han hade förlorat. Han anses vara en av de större Profeterna inom Islam.


Djävulen sade till Allah:

“O Allah, medan Ayyub åtnjuter dina nådegåvor, förblir
han dig tacksam. Men ge mig kontrollen över hans
angelägenheter och han kommer att vända sig bort från
dig.”

När djuren dog, barnen mördades, sjukdomarna kom till Ayyub, då vände han sig till Allah i större kraft. Hans problem ledde till att folk undvek och tom slängde ut honom ur samhället. Hans straff och lidanden måste ha kommit för att han varit en ond man, tänkte de.

I åratal livnärde de sig i vildmarken, han och hans fru Rahma. Hon jobbade som tjänsteflicka och han led under sjukdomarna, men han avvek inte från tron på Allah.
Djävulen gick då och började försöka få hans fru att knäcka honom.

Djävulen kom till hans fru och föreslog att hon skulle slakta ett får i Ayyubs namn, och inte i Guds namn. När Ayyub hörde av detta förstod han att hon blivit vilseledd av Djävulen, och lovade straffa henne, när han blev frisk igen.

Till slut vände sig Profeten Ayyub (AS) till Allah och beklagade sig över Satans upprepade försök att få
honom att överge sin tro.

(Tänk på) Ayyub när han ropade till sin Herre: “Jag är
drabbad av olyckor och Du är den Barmhärtigaste av alla.
Då hörde Vi hans rop och befriade honom från hans
förtvivlan.”  21:83,84

:”Stampa med foten på
marken. En källa finns där för att du ska tvätta dig och
svalka dig med vederkvickande dryck. Vi gav honom hans
familj och fler sådana som dem; en nåd från Oss och en
påminnelse för dem som förstår.
En röst sade till honom: ” Ta en knippe tunna stickor (som
växttrådar) i handen och slå (din hustru ) med dem så att
du inte bryter din ed.” Sannerligen fann Vi honom
ståndaktig, en utmärkt tjänare. Sannerligen vände hans
sig ofta till Oss.”
38: 42-44

Ayyub befriades från sina vedermödor och fick belöning för sin tillit och sin tro på Allah.

När Ayyub blev frisk, mindes han sitt löfte om att straffa sin fru Rahma, då talade Allah till honom och sa slå henne med en mjuk sak, symboliskt, så har du inte brutit ditt ord och samtidigt har du kvar din älskade fru som så ståndaktigt hållit vid dig och stött dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *