Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Etikett: job

Ramadan – Job

Ayyub (arabiska)eller Job (svenska) var en av de över 124 000 profeter som skickades till människan som vägvisare och sändebud för Allah. Ayyub omnämns i både gamla testamentet som Koranen. I Koranen nämner man honom fyra ggr.

Han var gift med Rahma och är själva sinnebilden för Sabr, tålamod. Hans lidanden går inte ens att jämföra med de lidanden vi människor då och då får möta, för hans lidanden blev värre och han led i åratal av alla möjliga umbäranden. När vi beklagar oss över våra problem eller över svårigheten med Ramadan, så kan man ha honom som idol och inse att om han klarade av att tåla alla möjliga problem, då borde det inte vara så svårt att lära sig tålamod och lugn.

Lämna en kommentar