Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Wasail al Shia

Wasail al Shia

Tafsil Wasail al Shiaa Ila Tahsil Masaail al Sharia (arabiska:تفصیلُ وَسائل الشیعة إلی تَحصیلِ مسائل الشّریعة) – mera känd som Wasail al Shia är en shiamuslimsk Hadithsamling, sammanställt av Sheikh Al Hurr al Amili (död 1693). I boken hittar man uttalanden och hadither från de tidiga shiamuslimska källorna, som de fyra böckerna och andra källor, gällande uteslutande juridiska frågor.
Om författaren, Sheikh Al Hurr al Amili så vet man att han var en shiamuslimsk jurist och hadithexperte som levde på 1600talet. Förutom Wasail al Shia skrev han ett flertal böcker. Bland de lärda är han dock just mest känd för Wasail al Shia. Han dog i Mashhad, Iran och begravdes i Imam al Ridhas (a.s) helgedoms gård.

I Wasail al Shia hittar man autentiska uttalanden från Ahlul Bayt (a.s) och den heliga Profeten Muhammed (saw), gällande juridiska spörsmål och praktisk lagstiftning. Haditherna är klassificerade i 50 olika kategorier och i den slutliga delen presenteras olika diskussioner gällande hadither och deras källor, kedjan av återberättare och Ilm al Rijal (studie i återberättarnas liv och historia). Sheikh al Amili sammanställde dessa hadither inom 20 år och blev klar 1671.
Boken innehåller enastående referat och citat som är och var till nytta för de lärda sedan boken sammanställdes. I boken hittar man över 36000 hadither gällande praktisk lagstiftning, obligatoriska handlingar och ritualer. I boken ser man att varje hadith har Sheikh al Amili tagit upp hela kedjan av återberättare. Vidare klassificering av haditherna och presentation av alla relaterade hadither i den specifika kategorin.

Författaren har även valt att förklara vissa hadither och varför de står i kontrast till andra hadither. Författarens slutsats av alla hadither i varje grupp utgörs av hans titel för kategorin. Långa och komplexa hadither delades upp för att passa in i respektive kategori. Sedan ser man på slutet av varje grupp, referenser till andra relaterade grupper. I moderna publiceringar har man valt att analysera och specifiera volym och sidnummer i fotnoten. Varje grupp av hadither börjar med den mest autentiska hadithen och slutar med de svagaste (svagaste och mest autentiska utifrån författarens tolkning.


De tolv diskussionerna i slutdelen, introducerar hadithkällor och diskuterar vissa ämnen inom hadithvetenskapen och Ilm al Rijaal. Anledningen för att sammanställa boken menar författaren var att han haft idén en längre tid, att samla återberättelser gällande Sharia och praktisk lagstiftning från pålitliga böcker. Böckerna skulle vara tillgängliga för de lärda. För ofta, menar Sheikh al Amili, hittar man upprepningar och overflödiga citat, som inte är till gagn för juristerna. Med författarens egna ord: ” Jag började sammanställa hadither gällande praktisk lagstiftning och gjorde vad jag kunde och vägrade ta från andra källor än pålitliga och kända böcker.”

Om boken säger Sayyid Hussein Sadr: ”När som en jurist eller Mujtahid tittar i denna bok, finner han vad han behöver som ett fint pärlhalsband. Det finns inget ämne som inte tas upp i denna bok, något som fått lärdas beundran och skiljer den från andra böcker; såsom Koranens verser är skilda från ord i andra böcker.”

Allama Amini skriver: ”Det finns ingen biografi av Sheikh al Hurr utan att inkludera även beundran och uppskattning av hans stora verk, Wasaail al Shia (Al Amini, volym 11, s336)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *