Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tre typer av unga muslimer.

Jag ser många unga idag som konverterar till Islam samtidigt som många unga muslimer stärker sin tro och vill utöva den mer. Detta är självfallet jättekul, att någon utomstående finner ro i Islam och att befintliga muslimer känner ett större behov att utöva sin tro. Tyvärr uppfattar jag det som att många av dessa unga faller under följande tre kategorier.

1. Den som bara utgår ifrån Koranen.
Det finns en typ av muslim (även icke-muslimer) som kräver att Koranen ska vara ordagrann, de kräver att Koranen ordagrant ska beskriva handlingar för att de ska kunna anses som en obligation, eller som förbjudet osv. Jag säger redan nu, det står inte specifikt i Koranen ”stå rakt upp med benen samtidigt som du lutar din överkropp framåt”, när den tex. talar om bönen. Bönens fysiska rörelser beskrivs inte i Koranen, detta betyder däremot inte att du kan stå på huvudet och be din bön. Inte heller står det ”vira sjalen tre varv runt huvudet och under hakan, se till att öron och hals täcks för att slutligen fästa slöjan med en nål under hakan.” Koranen i sig är komplett, Koranen berör alla ämnen. Det ska vi ha klart för oss, men det utesluter inte att Koranen kan ha ett övergripande, allmänt eller generellt uttryck. Koranen och Islam kompletteras med återberättelser (hadither) och fatwas.

Syskon, om ni hamnar i en diskussion och får en sån fråga ”hämta bevis Koranen”, redan där och då pausa diskussionen och förklara att det inte är så Koranen läses eller uppfattas, det är inte så vi muslimer ska tolka den. Antingen tar diskussionen stopp där direkt, eller så förstår den frågande hur det funkar och nöjer sig med hadither eller fatwa. Ni kan även som motargument förklara att inte ens den svenska lagboken är precis. Inte ens Sveriges lagbok är ordagrann. Svensk lag kompletteras med förordningar och föreskrifter. Ett exempel är laserpekare. Det framgår i en föreskrift att det kan vara brottsligt att inneha en laserpekare av viss standard/styrka utan tillstånd, däremot står det inte i lagen ordagrant att laserpekare kan vara olaglig eller vilka styrkor/standarder det gäller. För att veta om din laserpekare är tillståndspliktig eller inte, så måste du vända dig till en tredje skrift. Så om inte ens den svenska lagboken uttrycker sig så specifikt, hur kommer det sig att man kräver att Koranen ska göra det. Jag är även beredd att påstå att det krävs en utbildning för att tolka svensk lag, med tanke på att förordningar, föreskrifter, termer etc. Samtidigt finns det muslimer (även icke-muslimer) som enbart googlat enstaka verser i Koranen, som inte behärskar arabiska eller riks arabiska, som säger ”hämta bevis från Koranen, jag ska avgöra.”

Jag har bara en fråga, vad exakt är det DU, ska avgöra?
Det är som att lämna över bil med felkoder till en som inte är mekaniker och säga ”tolka den.”

2. Den som förlorar sitt intellekt och all logik.
Den här har gått från 0-100. Den har antingen inte praktiserat sin tro innan eller är ny konverterad. Den ska göra allting på en gång, rätt från början och den ska lära sig all teori på en dag och helst memorera det. Den har gått så mycket all in på att Islam är den rätta vägen att denne helt utesluter all annan information, och som anser att all information om allt här i denna värld, ska gå att finna i Islam. Det här är den typen som shirk-förklarar allting om det inte står i Koranen eller i någon sihah kollektion. Den här muslimen kan inte ens läsa om ergonomi i idrottsboken skriven av Björn Lundin, för ”astaghfirullah, jag dyrkar bara Gud, jag lyder bara Gud, jag följer Profetens sunnah”, ”astaghfirullah, Björn är inte en muslim, om jag läser och tar till mig av informationen så är det att jämställas med shirk, för all kunskap kommer från Gud och Koranen.” Den här muslimen klassar dig som kafir om den ser dig läsa om fotosyntesen i skolans biologibok för ”astaghfirullah, studentlitteraturens bokförlag är inte grundad av muslimer.” Självfallet följer vi muslimer Koranen, och anser den vara den skrift som har svar på alla våra frågor och som förklarar allt i denna värld. Det finns även vetenskap som nämns i Koranen, tex. vattnets kretslopp. Det utesluter dock inte det faktum att vi ska gå i skolan och kan läsa om vetenskap i skolans biologibok. Att vi är muslimer och följer Islam utesluter inte att vi ska söka vård hos en läkare eller att vi ska strunta i att ta medicin för att det finns hadither som säger päron är bra mot smärta i hjärtat, eller att vinäger stärker minnet. Om en människa diagnostiseras med alzheimer, ska den inte äta medicin då och istället dricka litervis med vinäger?

Den här muslimen anser det även vara haram att ha en livförsäkring för den menar att detta är någon slags shirk ”astaghfirullah bara Gud kan skydda oss, vi dyrkar inte försäkringsbolag.” Det är ingen som tror att en livförsäkring skyddar ens liv, utan det handlar om att ifall något skulle hända en så finns det pengar som ens familj kan få för att fortsätta försörja sig och betala eventuella begravningskostnader. För det är väl ingen som tror att Gud sysslar med pengaöverföring…?

Detta är inget beteende Islam förespråkar, detta är ett beteende vi människor har hittat på. Islam uppmanar oss till att söka kunskap och att berika oss med information om allt möjligt, och att använda vårt intellekt.

3. Den som inte vet något.
Den här muslim gör alla sina plikter. Den ber alla sina böner, den fastar alla sina dagar, den klär sig som Islam beordrar, dennes öron hör inte det otillåtna, dennes ögon ser inte det otillåtna och 99,9% av dennes fysiska handlingar är halal. Dock, när du frågar denne muslimen vilken lagskola den följer, du får till svar att den inte vet. Du frågar vilken rättslärd den följer och den vet inte. Du frågar vilka hadither den förlitar sig på och hur den avgör om de är autentiska, den svarar att den inte vet. Du frågar vad den baserar sina handlingar i Islams namn på, och svaret är att den inte vet. Den andas i Guds namn, den ber i Islams namn, den äter i Guds namn, den fastar i Islams namn, den klär sig i Guds namn, den vaknar i Islam namn men den vet inte syftet bakom sina handlingar, den vet inte var den har lärt sig allt och den vet inte varför den gör som den gör. Den här muslimen gör som sagt 99,9% fysiska halal handlingar och den lowkey dömer alla som inte är lika halal som den själv, men den vet fortfarande inte varför den gör som den gör, eller om det den gör faktiskt är rätt. Den här muslim kan inte argumentera för Islam eller sina handlingar. Tänk om man på Domens Dag kommer stå inför Gud och bli tillfrågad ”du gjorde allt detta i Mitt namn, men baserat på vadå?.” Bland det viktigaste i Islam som man behöver för att ens handlingar ska kunna anses som legitima och godkända, är uppsåt. Jag undrar däremot, kan man ha uppsåt om man inte vet varför man gör något, eller kan man ens utföra handlingen korrekt om man inte vet syftet bakom det?

Ni kanske har märkt att alla dessa tre typer av muslimer har en sak gemensamt. De använder inte sitt intellekt eller sitt förnuft. Det kan handla om att de inte har ärliga avsikter att lära sig den sanna Islam, men det kan även ha att göra med att de är bundna till ett tankesätt. Dessa typer av muslimer har ett tankesätt som de lärt sig i början på sin resa av tro, och kan inte tänka på något annat sätt. Den vägrar släppa sitt tankesätt oavsett pris, för det kan vara så att den tror att ett annat tankesätt är haram eftersom att den egentligen inte är påläst. Det kan vara så att det råder en rädsla att om man tänker på ett annat sätt än det man lärt sig, eller om man ifrågasätter Islam, eller försöker hitta fler svar så syndar man. Rädslan kan handla om att man hittar ett svar som man inte förväntar sig, och ens värld då raserar.

Så för att vara en av Guds skapelser med ett intellekt, så är vi muslimer duktiga på att helt bortse från intellektet och dumförklara oss själva genom sådana beteende.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *